Kapříci z Čelákovic se zapojili do akce „Ukliďme Česko“

Rybářský kroužek Kapříci z Čelákovic se, spolu se členy výboru MO a desítkou dobrovolníku z Okrašlovacího spolku Čelákovice, zapojil v sobotu 7. 4. 2018 do celorepublikové akce „Ukliďme Česko”. Úklid byl zahájen v 8.30 hod. v sadech 17. listopadu v Čelákovicích.

Uklízelo se koryto Čelákovického potoka, kde se odklidilo cca 10 pytlů s odpadem. Po uklizení tohoto úseku se Kapříci přesunuli na úklid břehu Labe do okolí cyklostezky a lávky přes Labe. Celkem se opět vysbíralo cca 10 pytlů odpadu. Především se jednalo o odpad komunální, plechovky od piva a energetických nápojů, pet láhve a obaly od sušenek a svačin.

Zajímavým odpadem, se kterým si někdo musel dát tu práci, bylo několik kusů textilu, obuv, staré linoleum a staré pneumatiky. Úklidové akce tohoto typu jsou potřeba a Čelákovičtí rybáři se vždy takové akce, která podpoří životní prostředí, rádi zúčastní a pomůžou zase kousek Čelákovic udělat pěkným a čistým místem.

V naších členech dětského rybářského kroužku roste dobrá generace, která se nebude bát práce. Je s podivem, že se úklidové akce nezúčastnil žádný aktivní cyklista a některým jsme dokonce autem, který svážel odpad, vadili v jízdě. Za naši MO děkuji všem, kteří se aktivně zúčastnili.

Jiří Eichler