Havárie na Blanici a Sázavě

V pátek v dopoledních hodinách došlo na D1 na 47 km k nehodě kamionu, který převážel latex. Po nehodě došlo k obrovskému úniku této látky. Masivní únik se dostal do řeky Blanice a následné vše postupovalo do Sázavy. Blanice připomínala potok plný mléka. Na soutoku se Sázavou docházelo k ředění, ale i přesto šlo o silné znečišťování i Sázavy. Z přítomných svědků nikdo v životě nic podobného neviděl.

1Nehoda se stala okolo 10 hodiny. První informace se k nám dostaly okolo 12.30 hod., a to od našeho člena, který pracuje u ŘSD. U nehody, dle informací, byli přítomni členové odboru životního prostředí Vlašim, kteří měli údajně rozhodnout o vpuštění veškeré uniklé látky do povodí. Zde si myslíme, že vše šlo trochu vyřešit lépe a hlavně pro naše řeky a jejich obyvatele šetrněji.

Přesto jsme okamžitě rozjeli shánění veškerých informací, oč jde. Hasičských záchranný sbor podal bližší informace, které nás moc neuspokojovaly. Při ředění dochází k vázaní kyslíku a může dojít k jeho deficitu. Provedli jsme několik měření a nic tomu nenasvědčovalo. Bylo nám přislíbeno zvýšení průtoku na řece zvýšením odtoku z VD Želivka. Následoval monitoring, zda nedochází k úhynu ryb. Během 80 hodin jsme úhyn nezaznamenali. Byly vyčleněny na tuto práci dvě skupiny.

image003Odbor životního prostředí Vlašim, do jehož kompetence havárie spadá, vydal doporučení po dobu deseti dnů nekonzumovat ryby ze zasažené oblasti, to znamená do 14. 12. 2017. 

Jsme všichni názoru, že v takovéto situaci bychom, jako uživatelé revíru, měli být informováni včas a kompetentními úřady, nikoli vlastními členy.

Milan Štěpnička, vedoucí hospodářského odboru SÚS