Do Intranetu jsme vložili materiály pro MO

Do sekce Intranet jsme vložili materiály – Analýza jarních úhynů ryb, Kurz pro dopravce přepravující živá zvířata (koná se 24. 1. 2019) a Nabídku metodické pomoci MO při získání dotace z dotačního programu OPR (zájemci musí vyplněný formulář odeslat na sekretariát SÚS do 31. 1. 2019).

Materiály najdete pod čísly 424 – 426.