411 182 NAČERADEC – OBECNÍK – MO Načeradec

411 182 NAČERADEC – OBECNÍK – MO Načeradec 2 ha
Revír tvoří nádrž:

Obecník v k. ú. Načeradec 2,0 ha
GPS 49°37‘5.226“N, 14°54‘1.81“E

Nádrž leží v CHKO Blaník, proto je počet současně lovících rybářů omezen na maximálně 20. Lov povolen pouze na místenky od 1. 5. do 31. 12. Místenky vydává MO ČRS Načeradec (na obecním úřadě Načeradec v úřední hodiny pro veřejnost: Po 7.30–12.00, 13.00–16.00, St 7.30–12.00, 13.00–17.00, Pá 7.30–12.00 hod.). Úsek lovu ryb je vyhrazen tabulemi. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Ulovené ryby, které si chce lovící ponechat, musí do ukončení lovu přechovávat pouze ve vezírku. Přisvojí-li si rybář za kalendářní den 2 kusy kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace, končí pro něj denní rybolov.

0000000068

Obecník

revir411182

Obecník