Zpráva hospodářského odboru SÚS za rok 2017

Během roku byla práce odboru řízena dle schváleného plánu práce a k tomu stanoveného rozpočtu. Odbor absolvoval všechny čtyři naplánovaná zasedání s průměrnou účastí 88 %. Složení odboru pokračovalo v nezměněné sestavě.

Vzhledem k tomu, že se v daném roce nekonala územní konference, byl opět uspořádán seminář jednotlivých hospodářů z místních organizací. Druhé setkání bylo opět s lepší účastí než první. Celkem se zúčastnilo 100 zájemců napříč celým našim územní svazem. Přednášková část byla rozdělena do dvou částí, kde v první vystoupili pozvaní odborníci VÚV T. G. Masaryka. V druhé polovině vystoupili někteří členové odboru s přednáškami na témata, která nejvíce hospodáře pálí. Na závěr byla diskuze. Všichni jednomyslně podpořili myšlenku v setkáních pokračovat i v budoucnu. Což by měl být závazek pro nové vedení a složení odboru po volbách v letošním roce.

Opět proběhl kurz nových uchazečů rybářské stráže. Celý kurz byl veden zkušební komisí ve složení předseda Dušan Hýbner, jednatel Bc. Pavel Horáček, hospodář Milan Štěpnička, technička Jaroslava Fryšová a za státní správu Ing. Zdeněk Peták. Jednotlivý členové komise měli krátkou přednášku z vlastních zkušeností a praktických poznatků k činnosti RS. Poté byl prostor na krátkou ale věcnou diskuzi. Celkem bylo nahlášeno 59 zájemců. Nakonec dorazilo 52 uchazečů z 24 místních organizací a 4 z jiných územních svazů. Všichni absolvovali a následně složili zkoušky. Úroveň znalostí byla na lepší úrovni než před rokem. Teď je potřeba, aby uchazeči po ustanovení do funkcí RS na jednotlivých revírech, začali plně, a hlavně aktivně a kvalitně plnit své povinnosti.

Odbor si stanovil priority kontrol RS s celokrajskou působností včetně společných akcí. Kontroly směřovali do předem vytipovaných lokalit (Labe, revíry provozované ÚS v režimu rybníkářství). Byly celkem provedeny dvě nárazové akce v součinnosti s Policií ČR. Společně s příslušníky poříčního oddělení Policie ČR v Nymburce byly kontrolovány revíry toku Labe od Týnce nad Labem, až po Kostelec nad Labem. Kontroly byly prováděny pomocí člunu Policie ČR, který má výrazně kvalitnější rychlostní a ovládací parametry než naše plavidlo. Proto je možné provádět kontrolu na větším prostoru v jeden den. Přítomní členové RS kontrolovali dodržování bližších podmínek výkonu rybářského práva a policisté dodržování provozu plavidel, pořádku na lovících místech, ale také provozování vozidel kolem revírů. Zde musím říci, že byly uděleny i pokuty za porušení zákazů vjezdu. Další nešvar, který pokutovali bylo nastražení bójek při lovu sumců, které zabíraly více jak jednu třetinu plavební dráhy.

Při kontrolách byly zadrženy čtyři povolenky, a to i přesto, že drtivou většinu přestupků jsme řešili ústní domluvou na místě. Dalším cílem bylo zjistit, jak probíhá rybolov nonstop na našich revírech. Na těchto revírech byl dodržován pořádek a ukázněnost lovících byla lepší než na ostatních úsecích toku, kde nonstop rybolov není povolen. Jednomyslně jsme se shodli, že k tomuto přispěl aktivní přístup MO a členů RS. I nadále budeme v těchto kontrolách pokračovat v dalších letech.

Bylo provedeno vyhodnocení činnosti jednotlivých členů RS a MO. Vše probíhalo na základě statistiky kontrol z úlovkových lístků. Dle nastavených parametrů byly upraveny režijní náklady na ostrahu revírů jednotlivých revírů. I nadále vykazují některé kontroly pochyby o jejich kvalitně. Pokud je proveden zápis do úlovkového lístku, kde je několik přestupků v podobě špatných a neúplných zápisů, potom si můžeme jen domyslet, jak vypadal zbytek kontroly. Zřejmě jde jen o razítko….

Pokračovalo se i v kontrolách zarybňování společných revírů z vlastní výroby jednotlivých MO. Zde je potřeba říci, že přístup MO se zlepšuje a kvalita násad také. Myslím, že transparentnost nasazování je hlavní priorita hospodářů. Proto vysazování do revírů v držení ÚS, je zveřejňováno na webových stránkách.

Během roku odbor řešil jednotlivé úkoly dle zadání výboru SÚS. Nabídky na nákup vodních ploch. Podměty a stížnosti od členské základny.

Osobně jsem se snažil projednávat možnosti změn hospodaření na pstruhových revírech, jak bylo zmiňováno ve zprávě v loňském roce. Zde jsem se setkal s neochotou jednotlivých uživatelů revírů. Na jednu stranu je plně chápu, ale pokud svou práci dělají s láskou a poctivě, musí sami vidět, že tento způsob je na některých revírech pouze plýtváním finančních prostředků. Jediný způsob změny musí být na základě plného rozhodnutí konference. Vidím nutnost této změny na konferenci v roce 2020. Vše bude záležet na ochotě výboru a HO po volbách.

Veškerá činnost odboru je plně závislá na možnostech jednotlivých členů. V dnešní době jde velmi těžko skloubit práci, rodinu a činnost v odboru. Přesto se většina členů pro odbor snaží vyčlenit maximu svého volného času. Ale jsou víkendy, kdy máme nahlášeny termíny vysazování, ale bohužel nikdo nemá čas kontrolu provést. Občas mám dojem, že někteří členové ani nechtějí udělat něco nad rámec čtyř zasedání.

V letošním roce nám končí volební období, ale pro to nastávající již nyní říkám, že z nastaveného trendu a nasazení se práce nesmí uhnout. Naopak potřeba zvýšit aktivitu a kontroly vysazování.

Všem členům odboru děkuji za jejich práci v loňském roce.

Milan Štěpnička, vedoucí HO SÚS