Ze zasedání pracovní skupiny k Pískové Lhotě

Dne 11. června 2019 pokračovala pracovní skupina v jednání k problematice využití zakoupeného areálu pískovny v Pískové Lhotě.

Konstatovala, že příbřežní pozemky, které jsou rovněž ve vlastnictví ČRS, z. s., Středočeského územního svazu (dále jen „SÚS“) budou velmi vhodné k vytvoření zázemí pro výkon rybářského práva, zejména pro případné dlouhodobé stanování či bivakování členů, pořádání sportovních i jiných akcí; tomu musí ale SÚS vytvořit i podmínky, aby bylo také zachováno čisté životní prostředí, zabezpečit řádný provoz areálu včetně zajištění ochrany vlastního majetku a dodržování zákona o rybářství.

Pracovní skupina v této souvislosti doporučí Hospodářskému odboru SÚS také projednat a navrhnout způsob hospodaření na tomto novém rybářském revíru s tím, aby zvážil, zda bude určen do sdruženého hospodaření v rámci Českého rybářského svazu nebo zda má být určen jako revír místního významu pro členy SÚS, přičemž by ostatní členové spolku z jiných územních svazů mohli provádět výkon rybářského práva na tzv. „hostovací povolenku“, neboť areál pískovny byl pořízen jen z prostředků získaných v rámci SÚS.

Dále se pracovní skupina zabývala problematikou nelegálně vstupujících osob na do areálu pískovny za účelem koupání, přičemž pozitivně zhodnotila přístup Policie České republiky, která začala intenzivně postihovat řidiče neoprávněně parkujících vozidel na pozemních komunikacích okolo areálu pískovny a vjezdu do areálu pískovny. Současně vzala pracovní skupina na vědomí, že předchozí majitel, který má za účelem dokončení revitalizace zatím pískovnu propachtovanou, podal v této věci i trestní oznámení. S ohledem na skutečnost, že pískovna je dosud propachtována, nelze ze strany SÚS jakkoli do uvedené situace zasahovat a konkrétně se bude řešení navrhovat po skončení pachtu.

K tomu pracovní skupina rovněž velmi pozitivně zhodnotila, že v katastru nemovitostí jsou již tyto pozemky vyznačeny jako ostatní plocha se způsobem využití „zeleň“ (viz katastr nemovitostí), z čehož vyplývá, že jejich revitalizaci předchozí majitel dokončil a SÚS se již může vážně zabývat konkrétními kroky k jeho dalším úpravám, jakmile pacht skončí. Pracovní skupina proto na příští zasedání výboru SÚS jako první opatření doporučí schválit opravu povrchu pro parkování a opravu stávající cesty okolo areálu pískovny tak, aby nedošlo k narušení životního prostředí, tedy opravu mlatovým způsobem přírodními materiály a vyčíslí i případné náklady.

Jiří Novák, I. místopředseda SÚS