Ze semináře: Rybožraví predátoři

Stručná informace ze semináře pořádaného dne 10. 12. 2015 na KÚ Středočeského kraje s tématem ,,Osvětou a vzděláváním od konfliktu k toleranci.“

1Za solidní účasti pracovníků státní správy a minimálního zájmu našich svazových funkcionářů z řad místních organizací proběhl další ze seminářů pořádaných Českým nadačním fondem pro vydru, který na své přednášky dokáže čerpat zdroje z grantů v rámci EHP fondů.

Co na semináři zaznělo a mohlo by vás zajímat:

1. Zákon na ochranu zvířat zakazuje veškeré neselektivní usmrcující pasti. Používané živochytné pasti (sklopce) by měly být certifikovány.
2. Změna kondice a strádání po poranění či útoku kormorány (poškození a následné ztráty) je průkazné, stejně tak jako stresové reakce v okamžiku trvajících ataků a měly by být zohledněny při vymáhání způsobených škod. Doc. Adámek výzkumem prokázal škody až na 20 % obsádky opakovaně atakovaných rybníků, stejně tak jako vyšší hladinu stresových hormonů. (Bohužel podobné a vyšší hodnoty stresových hormonů jsou vedle útoku kormorány naměřeny při výlovu, o opakovaném zdolávání velkých ryb na udici zatím pouze spekulujeme).korm
3. Díky legislativě EU není síla k zařazení kormorána mezi lovné druhy. Seznam chráněných druhů rostlin a živočichů, který tvoří přílohu číslo II. a III. vyhlášky 395/1992 Sb., prakticky nebyl od roku 1992 aktualizován.
4. Vydra nemá problém podhrabat oplocení. Nejúspěšnější zábranou je elektrický ohradník.
5. Na volných vodách (revírech) nelze úspěšně žádat o náhradu způsobených škod. Sádky a líhně musí být chráněny. Rybník v registrovaném hospodářství, který je administrativně veden jako vodní plocha nebo rybník na náhrady dosáhne.
6. Znalecký posudek vypracuje soudní znalec nebo pracovníci nadace.

Odborníci z řad ornitologů mapují pokles početních stavů kormorána v oblasti Dánska. Možnou příčinu spatřují v omezení potravních zdrojů.

Pro laické účastníky konference z toho může vyplynout následující. Poté co kormorán vyžere danou lokalitu, omezí nárůst početních stavů a to i proto, že se přesouvá do jiné lokality.

4Naše řeky spoutané množstvím jezů, upravená koryta, desítky kilometrů toků, které díky přehradám nezamrzají, funkční produkční rybářství, to vše je pozvánkou k prostřenému stolu.

Závěrem semináře požádali zástupci rybářů (Středočeši, Praha, Plzeň, Kardašova Řečice, Rada) státní správu o pomoc při odstraňování byrokracie a administrativní zátěže, která nám znemožňuje bránit původní druhy našich řek.

Je možné, že díky argumentům, které na semináři zazněly, bude snazší bojovat za záchranu lipana, pstruha potočního či ryb parmového a lipanového pásma.

Více informací o vydrách a možnosti čerpat náhrady naleznete na odkazu:
http://www.vydry.org/index.php?categoryid=229

Pavel Horáček, jednatel SÚS