Zákazy rybolovu na revíru Pilař

ČRS, z. s., MO Votice oznamuje zákaz rybolovu na revíru 411 990 Pilař dne 12. 9. 2019 do 15.00 hod.

Důvod: konání akce „Ve vodě nežiji jen vodníci“.

(šam)