Zákaz rybolovu na části revíru Vltava 1 a zákaz krmení na revíru Vltava 1A

ČRS, z. s., MO Mělník oznamuje, že z důvodu vypuštění a rekonstrukce plavebního kanálu Vraňany – Hořín (část revíru Vltava 1 – 411093) je na této části revíru ÚPLNÝ ZÁKAZ rybolovu.

Odlov ryb provádějí pouze pověření členové RS za účelem přemístění ryb!

Dále na závislém revíru 411 168 Vltava 1A, konkrétně na tůních Lužec nad Vltavou, Želčín, Vrbno a na části revíru 411 167 – Hořínská strouha je z důvodu poklesu hladiny ZAKÁZÁNO KRMIT. Lov na tůních a strouze je zatím povolen. Omezení a zákaz platí do 20. 8. 2019.

Bližší informace jsou vyvěšeny na tabulích kolem revíru a případně budou aktualizovány na webu SÚS.

Děkujeme za dodržování pravidel – výbor MO ČRS Mělník.

S pozdravem „Petrův zdar“

Marek Macholda, jednatel MO Mělník