Zahájení rybářského kroužku v Jincích

Dne 10. října 2019 byla zahájena činnost rybářského kroužku MO Jince ve školním roce 2019/2020. Tento rok je zájem o kroužek vyšší než v posledních letech, a tak se naše řady rozrostly o čtyři nové zájemce.

Do kroužku je momentálně zapojeno 14 dětí. Schůzky se konají každý čtvrtek ve Společenském centru Josefa Slavíka.

Děti se budou učit rybářský řád, poznávat jednotlivé druhy ryb, seznámí se s anatomií rybího těla, s rybářskou výbavou a jednotlivými způsoby lovu. Naučí se správně sestavit a používat udici. Výuka bude probíhat i zábavnou formou, například hraní pexesa s rybářskou tematikou.

V průběhu kroužku budou pořádány krátké soutěže. Ti nejlepší budou odměněni drobnostmi z rybářské výbavy. V případě zájmu dětí a souhlasu rodičů se mohou členové kroužku zúčastnit některého z plánovaných výlovů.

Výbor ČRS, z.s., MO Jince projednal a schválil, že praktický výcvik v chytání ryb bude probíhat pod dozorem vedoucího mládeže celoročně na chovném rybníku Kopáčov.

Ing. Pavel Toman, vedoucí mládeže MO Jince