Začíná nový školní rok!

Dnes, v předvečer nového školního roku, stojí za to ohlédnout se za letošními prázdninami. Ano, jako každý rok utekly dva prázdninové měsíce, jako voda v našich řekách a byly bohaté na zážitky, jako naše řeky na ryby.

Mnoho z vás zavítalo na naše rybářské tábory, někteří i s rodiči na rybářské výpravy po našich revírech a mnohde probíhala prázdninová setkaní rybářských kroužků. Rok od roku se prázdninové měsíce více a více zaplňují akcemi pro děti pod vedením našich organizací a jejich vedoucích.

Na našich stránkách jste mohli sledovat, jak probíhalo setkaní malých rybářů ve Voticích, setkaní neratovického, čelákovického, hořovického a rakovnického kroužku, či jak probíhaly naše tábory, ať již středočeský s vodníkem nebo tábory MO Brandýs nad Labem, Týnce nad Sázavou, Čáslavi, Příbrami, Mladé Boleslavi. A mnoho a mnoho dalších akci. Pevně věřím, že do budoucna bude takových akcí přibývat.

Za tuto činnost patří velké poděkování zejména vedoucím a všem těm, kteří se na přípravách podíleli.

Vám dětem přeji mnoho zdaru v novém školním roce, mnozí z vás jdou do první třídy a začíná tak pro vás nová etapa života. Přeji vám to pravé vykročení. A těm, kteří již mají nějakou tu školní docházku za sebou přeji, ať se jim v novém školním roce daří minimálně tak, jako v tom minulém.

Se začátkem školy se rozbíhají i rybářské kroužky, do kterých se můžete zvesela zapojit, všude vás naši vedoucí rádi uvidí.

Rybářské kroužky vás provedou celým rokem. Najdete v nich spoustu nových kamarádů, mnoho zážitků, nová dobrodružství a základ celoživotní rybářské vášně.

Proto zítra směrem ke školám vykročte pravou nohou. Za celý Středočeský uzemní svaz Vám přeji mnoho úspěchů.

Jiří Eichler, vedoucí odboru mládeže SÚS