Vysazení úhořího monté

Dne 4. 4. 2019 jsme vysadili do vybraných toků 678 900 kusů úhořího monté. Podívejte se.