Vypisujeme podzimní kolo náborové akce „Ve vodě nežijí jen vodníci“

I na podzim budeme pokračovat v náborové akci „Ve vodě nežijí jen vodníci“, kterou udělenou dotací podpoří Středočeský kraj.

Projekt je opět směrován na pomoc MO, potažmo kroužkům, v náboru dětí a mládeže a je koncipován jako dlouhodobý. Projekt lze opakovat vícekrát, například k zahájení školního roku, či rybářského kroužku.

Podzimní část projektu je vypsána na období od 1. 9. do 30. 10. 2019.

Přihlášky je nutné zaslat nejpozději 14 dní před konáním akce na adresu sekretariátu SÚS.

Průvodní dopis, přihlášku a potvrzení o realizaci projektu k vyúčtování dotace naleznete v Intranetu pod čísly 466 – 468.

Přihláška – Vodníci – podzim 2019

(šam)