Vyhlašujeme výběrové řízení na členy RS s celokrajskou působností

Na základě usnesení výboru SÚS č. 57/2019 ze dne 28. 3. 2019 vyhlašuje Středočeský územní svaz výběrové řízení na 50 členů rybářské stráže s celokrajskou působností.

Všichni zájemci musí vyplnit přihlášku a odeslat ji do 30. 6. 2019 na e-mail: redakce@crs-sus.cz.

PŘIHLÁŠKA do výběrového řízení

Na základě dvoukolového řízení bude vybráno 50 členů tak, aby byli rovnoměrně rozmístěni ve všech okresech Středočeského kraje. Jedná se o dobrovolnou, neplacenou funkci.

Zájemci musí splňovat:

– být členem RS v MO Středočeského územního svazu
– být členem RS nejméně dva roky od data podání přihlášky
– aktivně vykonávat RS v posledních dvou až třech letech

První kolo: po ukončení termínu pro odeslání přihlášky zasedne výběrová komise (stanoví ji výbor SÚS na svém zasedání 20. 6.), která zkontroluje oprávněnost přihlášky a zároveň provede analýzu přihlášeného a jeho aktivitu, jako člena RS MO za poslední dva až tři roky. Na základě vyhodnocení této dlouhodobé aktivity zájemce a doporučení MO, postoupí do druhého kola ti, kteří splňují dané podmínky (člen RS s minimem docházek bude vyřazen).

Druhé kolo: proběhne od 10. 7. do 13. 9. 2019. Termín je zvolený tak, aby se, s ohledem na dobu prázdnin a dovolených, mohli výběrového řízení, které bude rozděleno do několika dní, účastnit všichni postupující.

Výběrové řízení před komisí se pak bude skládat z osobního pohovoru a z přezkoušení.

Výsledky budou oznámeny 16. 9. 2019 a následně proběhne administrace tak, aby příslušný orgán státní správy na úseku rybářství ustanovil úspěšného kandidáta na člena RS s celokrajskou působností od 2. 2. 2020.

(šam)