„Vodník“ ve Žlebech – 85 dětí

V pondělí (7. 10.) se na sádkách ve Žlebech uskutečnila další náborová akce pro děti „Ve vodě nežijí jen vodníci“. V letošním roce byly pozvány děti z prvního stupně místní základní školy a děti z mateřské školy.

Celkem se akce zúčastnilo 85 dětí.

Tato akce se uskutečnila za finanční podpory Středočeského kraje, děkujeme.

V mrazivém dopoledni dorazily děti s pedagogickým doprovodem na louku u splavu ve Žlebech, kde je přivítal p. Pavlík, vedoucí rybářského kroužku a povyprávěl dětem o životě kolem vody.

Poté se děti přesunuly na sádky MO Žleby, tam jsme pro ně připravili několik stanovišť, na kterých si např. mohly prohlédnout základní výbavu rybáře, vybavení rybochovného zařízení.

 

 

Velmi je zaujaly živé ryby v nádrži, na které si mohly sáhnout, což byl pro mnohé velký zážitek.

Menší děti využily možnosti lovu papírových rybiček na prut, větší pak měly připravený prut s kapkou a házely na terč.

 

 

 

 

Poslední stanoviště byl ohýnek a opékání buřtíků.

Před odchodem jsme děti pozvali na rybářský kroužek, který se koná každé úterý v 16 hod. a předali jsme jim drobné dárky od SÚS.

Tímto bych chtěla poděkovat všem zúčastněným dětem, pedagogickému dozoru, všem, kteří nám přišli s akcí pomoci a SÚS za poskytnutí dárků pro děti.

Alena Valtrová, MO Žleby