„Vodník“ v Čisté – 88 dětí

Dne 27. 6. uspořádala MO Čistá u Rakovníka na revíru Závlaha 3 náborovou akci „Ve vodě nežijí jen vodníci“, které se zúčastnilo 88 dětí místní základní a mateřské školy.

Termín byl dohodnut s předstihem s vedením školy s přihlédnutím k akcím školy v posledním týdnu školní docházky. Vedení školy v obci Čistá vítá spolupráci našeho

rybářského spolku nejen jednorázově, ale i celoročně při náplni volnočasových aktivit mládeže. O konání akce a o jejím průběhu byli informováni třídní učitelé jednotlivých ročníků, kteří doprovázeli své žáky. S vedením školy jsme rovněž diskutovali cíle projektu.

Jednotlivá stanoviště byla koncipována tak, aby na nich mohly děti

pracovat zcela samostatně (zalij si svůj strom), pod vedením svých pedagogů (ekologie, pozorování dalekohledem), pod vedením rybářů (poznávání ryb, vázání háčků, jízda na pramici, krmení ryb, práce s čerpadlem, chůze v broďácích) a pod vedením profesionálních hasičů (zdravověda u vody). Zcela speciálním stanovištěm bylo chytání ryb, které svým vrstevníkům obstarali sami žáci – řádní rybáři a členové naší MO.

Žáci se svými pedagogy dorazili pěšky v 8.30 h. dle plánu a po krátkém přivítání a svačině se rozptýlili po celém revíru a využívali jednotlivých stanovišť.

Bylo obstaráno dostatečné množství tekutin a k propagačním materiálům rovněž občerstvení.

 

 

 

Ze strany žáků i pedagogů zaznívaly pozitivní ohlasy, vše probíhalo plynule a všichni bezpečně dorazili zpět do školy na polední oběd. Akci navštívila i ředitelka školy.

 

 

 

 

Akce byla propagována na stránkách a facebooku školy, na stránkách MO a v místním zpravodaji.

Pozitivem je zapojení mladých rybářů a také ostatních spolků (hasiči).

Za MO Daniel Váhala, jednatel