Veltrubští rybáři nasadili štiky

Místní organizace Veltruby nasadila (7. 11.) do Nového písečáku (411 111) 200 ks štik Š1.

Kontrolu nasazení provedl člen hospodářského odboru SÚS Josef Foršt.

(šam)