V Plaňanech mají tři rybářské kroužky

Ve středu (18. 9.) odstartovaly rybářské kroužky při ZŠ a MO Plaňany. Přihlásilo se nám 31 dětí, které jsme si rozdělili do tří menších skupin. 

Svou úplně první schůzku měli naši nejmenší – prvňáčci. Přihlášeno máme 11 malých rybaříků. Většinu z nich do kroužku přilákala akce „Ve vodě nežijí jen vodníci“, které se zúčastnili na jaře ještě jako předškoláci.

V úvodu jsme se seznámili, řekli jsme si, co se budeme společně učit, proč se děti na kroužek přihlásily a jestli už někdy byly na rybách. Zároveň jsme si rozdali rybářské omalovánky ze startovacího balíčku od SÚS. Společně jsme si povídali o rybách, které děti znají a prohlédli jsme si je na plakátu. V závěru schůzky si děti vybarvily úvodní obrázek v omalovánkách.

Poprvé se také sešli druháci, kteří se za pomoci „Vodnické učebnice“ – Příručka začínajícího rybáře, chtějí naučit spoustu nových věcí a stát se velkými rybáři. Do této skupiny máme přihlášených 10 dětí, z toho 7 dětí v loňské školním roce navštěvovalo rybářský kroužek pro nejmenší a 3 děti jsou v kroužku úplně nové.

V úvodu jsme se seznámili s nováčky a povídali jsme si, co děti dělaly o prázdninách a jaké měly rybářské úspěchy. Poté jsme si rozdali již zmíněné učebnice, které jsme si prohlédli, pojmenovali jsme ryby, které jsou na první stránce a seznámili se se samotným vodníkem, kterého si děti vymalovaly a pojmenovaly. V závěru se děti podívaly na další knížky a materiály, které budeme používat.

I skupina nejstarších, již pokročilých rybářů se v tomto školním roce sešla poprvé. Tento kroužek bude navštěvovat také 10 rybaříků. Jelikož nebylo potřeba velkého představování, tak jsme se hned vrhli na vypravování, jak bylo o prázdninách, a jak se dětem dařilo na výpravách za rybami, a že bylo o čem povídat. Společně s dětmi jsme se dohodli, že budeme na tomto kroužku využívat co nejméně vodnickou učebnici, kterou už dobře znají. V průběhu měsíce zopakujeme to, co už známe z minulých let a poté se budeme rybařině věnovat více dopodrobna. Na závěr si děti zahrály rybářské pexeso a hledaly zajímavosti v rybářských encyklopediích a knížkách.

Hana Purkrábková, MO Plaňany