Už zítra, v neděli, 16. 6., začíná sezona lovu dravých ryb

Datum 16. 6. je dnem, kdy se rybáři mohou pokoušet přechytračit naše dravce. Začíná totiž sezona lovu dravých ryb. Děláme to každý rok a ani tento nebude výjimkou, kdy vám připomene vše důležité, co byste měli vědět, než navštívíte revír a pustíte se do boje s nádhernými štikami, candáty, okouny a dalšími.

Velice důrazně upozorňujeme každého lovícího, aby se velmi pozorně se seznámil s podmínkami lovu dravých ryb na daném revíru, kde hodláte lovit. V rámci určení Bližších podmínek výkonu rybářského práva dle paragrafu 13 odstavec 9 zákona o rybářství č. 99/2004 Sb, mohou být totiž jednotlivá pravidla lovu dravých ryb upravena. Např. na mnohých revírech je lov dravých ryb povolený až od 1. 9., rovněž míry, hlavně štiky, se často na jednotlivých revírech liší. Povolené způsoby lovu a pomůcky jsou, bohužel, individuální, a tak lovícím základní znalosti pravidel rybolovu opět nestačí a musí pečlivě studovat každý revír zvlášť!

Nejmenší lovné míry ryb dle vyhlášky č. 197/2004 Sb.
Štika obecná: 50 cm
Sumec velký: 70 cm
Candát obecný: 45 cm
Bolen dravý: 40 cm

Míru okouna má každý ÚS v rámci BPVRP jinak, nejednotné je to rovněž u MO v našem SÚS. Proto lovícím velmi důrazně doporučujeme, aby se seznámili s BPVRP každého ÚS a s popisem konkrétního revíru, zvláště pak tam, kde je uživatelem MO. V rámci SÚS je míra 15 cm, není-li u revíru uvedeno jinak.

Způsoby lovu dravých ryb

Lov přívlačí v rybářských revírech mimopstruhových
Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše tři háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky).
Za lov přívlačí se považuje i lov na umělou mušku, pokud je nástraha vybavena doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

Lov hlubinnou přívlačí v rybářských revírech mimopstruhových
Lov hlubinnou přívlačí je lov z pohybujícího se plavidla s použitím 1 udice, při němž je 1 nástraha tažena v jakékoliv hloubce vody; jiná udice není nastražena. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše tři háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Při lovu se dbá zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k ohrožení zdraví, života nebo majetku ostatních osob.

Lov na bójku
Lov na bójku je lov dravých druhů ryb pomocí povoleného plovoucího zařízení (tzv. bójky). Účelem bójky je udržet nástrahu ve zvolené hloubce.
Při lovu může být použito bójky nebo bójky s pomocnou bójkou; přitom žádná z nich nesmí přesahovat rozměry 15x15x30 cm. Spojení bójky a pomocné bójky musí umožňovat po záběru a při zdolávaní ryby jejich rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla spojena s udicí. Po skončení lovu musí být pomocná bójka vytažena z vody.
V případě použití dvou bójek, které jsou pevně propojeny spojkou, nesmí žádná z nich přesahovat rozměry 10x10x10 cm. Jejich vzájemné propojení může být maximálně do 150 cm. Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyren a neopracované plastické hmoty (včetně PET lahví). Bójka smí být nastražena pouze tak, aby byla zachována nejméně vnitřní třetina vodní plochy volná pro plavbu, není-li stanoveno jinak.

Lov na plavanou nebo položenou
Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše dvě udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat.
Na každé udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Při lovu na živočišnou nástrahu mohou být použity i víceháčkové systémy s nejvýše tři háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky).
Nástražní rybka se použije pouze v období od 16. června do 31. prosince. Za nástražní rybku nelze použít ryby lososovité, úhoř, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně tři metry, pokud se nedohodnou jinak.

Povolené pomůcky a vybavení
Vábničky, plavidla, plovoucí nafukovací rybářské pomůcky určené k lovu ryb, echolot, podběrák, čeřínek, vezírek, vyprošťovač háčků, měřítko, stojánky nebo držáky na udice, čihátka, splávky, zátěž, nahazovací prak a další prostředky. Použití těchto prostředků specifikuje uživatel revíru v bližších podmínkách výkonu rybářského práva.

CO NIČÍ PŘI LOVU DRAVCE?!

Každoročně po prvních nájezdech při zahájení lovu dravců, vídáme na hladině mrtvá těla podměrečných štik a candátů a není to o tom, zda jsem vláčkař nebo lovec na rybku. Je to o našem chování při lovu a ohleduplnosti k těmto krásným dravcům.

Dobře víme, že dravých ryb není v našich revírech zrovna moc, navíc atraktivita a obliba lovu dravců rok od roku stoupá. Je to dáno ekonomikou, neboť pořídit násadu dravých ryb, které budou v následujících letech brázdit vody právě toho našeho revíru, není levnou záležitostí. Nemluvě o tom, že násady jsou navíc těžko k sehnání.

Místní organizace pak z ekonomických důvodů řeší zarybňování ročkem candáta a rychlenou štičkou, což je ekonomicky sice výhodné, ale pro revír bez patřičného efektu. Z toho všeho plyne, že nám dravci z vod ubývají. Čelit tomu můžeme jedině nákupem dražších dvouletých násad a slušným etickým chováním k uloveným rybám, aby se dožili dospělosti.

Z praxe je prokázané, že ani tak nejde o lovební způsob či nástrahu, ale hlavně o chování a individuální přístup lovců k uloveným rybám. Podměrečné dravce nám nezabijí lovební způsoby, ale hloupost obsluhy prutu. Při lovu na rybku bychom neměli používat zbytečně malé nástrahy, velikost nástrahy by vždy měla odpovídat způsobu lovu, velikosti háčku a naší cílové rybě, kterou hodláme lovit. To samé platí o lovu na přívlač. Se zásekem zbytečně neotálejme, praktiky lovu na rybku na takzvané cigáro by v dnešní době mělo být zapomenuto.

Používejte velký jednohák a věřte, že zásek při souhře nástrahy a způsobu lovu sedí stejně pevně po prvním rozjezdu, jako při ponechání dravci na spolknutí. Háček je pak zaseknutý na kraji a ryba může být šetrně vrácena vodě.

Když už nám ryba návnadu spolkne, měli bychom háček i s návazcem odstřihnout těsně u tlamy ryby a zbytečně ji netýrat. Háček se v rybě zapouzdří a za několik dnů se ho zbaví. Když násilím rybě rveme háček a uvnitř ji poraníme, pak ji do vody hodíme buď již mrtvou, nebo časem uhyne a nám se naskýtá trýznivý pohled na mrtvé podměrečné dravce.

Proto nelitujte 15 korun za lanko, hodnota ryby, které tím zachráníte život, je mnohonásobně vyšší, nehledě, že její ztráta mnohdy finančně revíru kompenzovat ani nejde.

Vláčkaři by pak měli být zase ohleduplní a dodržovat předepsané vzdálenosti, na škodu ani není, když, dle svého uvážení, odstrojí z umělých nástrah některé trojháčky, kterých je na nástraze víc než dost.

Děkujeme, že dodržujete pravidla a přejeme krásné souboje s našimi nádhernými dravci.

Výbor SÚS