V Berounce v našem kraji by se nebezpečná látka měla objevit do 2 dnů

Dle aktuálních údajů státního podniku Povodí Vltavy, který provádí pravidelný monitoring, se uniklá nebezpečná látka dosud nedostala na území Středočeského kraje. Nicméně postupuje dále a v Berounce na území Středočeského kraje by se mohla objevit cca do 2 dnů. Uvedl to dnes Krajský úřad Středočeského kraje (ZDE).

Vzhledem k tomu, že látku nelze z vody odstranit, Povodí Vltavy provedlo nadlepšování průtoků v Úhlavě za účelem naředění uniklé látky tak, aby měla co nejmenší dopad na životní prostředí. Z tohoto důvodu by dopady v povodí vodního toku Berounky neměly být významné, ale riziko pro vodní organismy, především ryby, přetrvává.

Podle dnešního sdělení Krajského úřadu Plzeňského kraje (ZDE) došlo ke snížení koncentrace škodlivých látek v Úhlavě na úroveň, která neohrožuje lidské zdraví ani životní prostředí. Pro Berounku prozatím preventivní opatření trvají. Stále se nedoporučuje konzumace ryb.

Do konce tohoto týdne by měly být k dispozici výsledky rozborů v řece Úhlavě odchycených ryb, které prokážou či vyvrátí možnost vlivu na lidské zdraví. Povodí Vltavy ráno 15. října 2019 snížilo odtok z přehrady Nýrsko. Navýšený odtok z přehradní nádrže Hracholusky pokračuje.

Pro web iRybarstvi.cz uvedl RNDr. Marek Liška, Ph.D., člen dozorčí komise Povodí Vltavy, že látka, která před týdnem unikla do Drnovského potoka a šíří se do Úhlavy a Berounky obsahuje velmi nebezpečné dioxiny (ZDE).

„Jde o směs dioxinů a dalších látek, které se používají k moření dřeva,“ sdělil RNDr. Marek Liška, Ph.D.

Na otázku, za jak dlouho bude možné ryby konzumovat, Liška webu iRybarstvi.cz odpověděl. „To je otázka, na kterou v současné chvíli neexistuje jasná odpověď. Je třeba vytvořit studii, ve které se bude analyzovat výše dioxinů.“

Dioxiny jsou vysoce toxické látky, které nejsou ve vodě rozpustné! Dostanou-li se do vody, tak se zprvu drží na hladině, kde se účinkem slunečního světla mohou rozkládat. Poté se váží na organické zbytky plovoucí ve vodě a postupně klesají ke dnu, odkud mohou být znovu vyplaveny. Z toho plyne, že dioxiny jsou jen velice těžko odstranitelné.

(šam)