SÚS zachránil Veletovský rybník pro sdružený rybolov

Stačilo jen málo a přišli bychom o 9,5 hektarový Veletovský rybník, který je ve společném rybolovu pod revírem 411 118 Labe 24 E a hospodaří na něm MO Tři Dvory.

Dnes SÚS zakoupil 3,8 ha tohoto rybníka od soukromého subjektu, který rok usiloval o zrušení rybářského revíru a hodlal zde provádět komerční rybolov. Vyřešily se tak roční spory a o budoucnosti tohoto revíru, který se nachází v katastru obce Veletov na Kolínsku.

V tuto chvíli je tak jasné, že revír bude i nadále, dle platné legislativy, sloužit pro sdružený rybolov.

„MO Tři Dvory, která na revíru hospodaří, požádala SÚS o pomoc v řešení tohoto sporu počátkem měsíce srpna. Do jednání jsme vstoupili rychle a razantně a po měsíci jsme dospěli k dohodě a vyřídili jsme celou záležitost ku prospěchu MO Tři Dvory, která bude i nadále na revíru hospodařit a samozřejmě celou členskou základnu ČRS, neboť jde o revír v celosvazovém rybolovu,“ uvedl předseda SÚS Dušan Hýbner, který na všech jednáních náš územní svaz zastupoval.

Pozemky v ceně 2 mil. korun byly uhrazeny jednak z Fondu na nákup vodních ploch, z kterého dnes odešla platba ve výši 1 800 000,- Kč, zbytek částky uhradí SÚS z rezervního fondu, neboť ve Fondu pro nákup vodních ploch nejsou prostředky na pokrytí celé transakce.

„Apeluji tímto na funkcionáře MO – řešte majetkové vztahy na vašich revírech včas a nic nepodceňujte! Doba, kdy bylo všechno všech a nic se nám nemohlo stát, je nenávratně pryč. Ošetřujme si v pachtovních smlouvách přístup k našim revírům, břehové pozemky, zatopené pozemky, využívejme pro nás současnou příznivou legislativu, a pokud to jen trochu jde nakupujme i třeba jen malé, minimální zatopené pozemky pod našimi revíry,“ vyzývá Dušan Hýbner.

Ukazuje se, jak prozíravé bylo zřízení Fondu na nákup vodních ploch a je smutné, že se k němu řada místních organizací staví bez zájmu (stejně tak i řadoví členové, přitom, kdyby každý dal 50 korun, je to 1,5 mil. korun) v domnění, že ho nepotřebují a nic se jim nemůže stát.

„A to je velký omyl, nedávno se o tom přesvědčila MO Jesenice, nyní Tři Dvory. Problémy mohou potkat každého a kdykoli. A řekněme si na rovinu, že naše pomoc není bezbřehá a ani být nemůže. Rybář bez vody, není nic. Je povinností nás všech naše stávající revíry minimálně udržet,“ dodává předseda SÚS Dušan Hýbner.

(šam)