SÚS převzal do užívání pískovnu Písková Lhota a rybník Nový v Příbrami

V předešlých článcích jsme vás informovali o blížícím se faktickém převzetí dvou nových vodních ploch – pískovny Písková Lhota a rybníka Nový v Příbrami. Vše bylo v tomto týdnu dotaženo do konce a tyto vody byly SÚS převzaty do užívání.

1) pískovna Písková Lhota – 10 ha vodní plochy, 11 ha pobřežních pozemků

Současný stav:

 – ve čtvrtek předseda SÚS pískovnu oficiálně převzal od firmy ZAPA beton a.s.

– pískovna je sice v majetku SÚS již od loňského ledna, ale na pískovně byla prováděna prodávající firmou Zapa beton a.s. biologická rekultivace a likvidace dobývacího prostoru, to vše na základě pachtovní smlouvy s SÚS

– pachtovní smlouva byla ukončena ke dni 30. 9. 2019, dobývací prostor byl ukončen, stejně jako všechny etapy biologické rekultivace, které převzaly příslušné orgány státní správy

 

– dnes zaměstnanci SÚS na pískovně zabezpečili jímku, studnu, tak aby nedošlo k ohrožení života či úrazu, pískovna byla rovněž označena prozatímními zákazy vstupu s varováním nebezpečí úrazu po celém obvodu její plochy.

Následující kroky? „Nyní nás čeká zpevnění a úprava hráze při příjezdové cestě, zemní práce při úklidu skrývky, kompletní úklid pozemků. Musíme vypracovat návrh na kalkulaci násad do revíru a navržení zarybňovacího plánu, zažádat o vyhlášení rybářského revíru příslušným orgánem státní správy rybářství, zabezpečení

 

 

odběrných míst elektřiny a jejich oprava, zaslání žádosti o propachtování vytipovaných pozemků v okolí pískovny na obec Písková Lhota,“ vyjmenovává předseda SÚS Dušan Hýbner.

Všechny tyto práce, úkony a činnosti musí být časově provedeny tak, aby byl rybolov na pískovně zahájen nejdéle k 1. 5. 2020.

2) rybník Nový – Příbram 3,7 ha vodní plochy

V polovině září byla statutárními zástupci SÚS a sportovního areálu Příbram, která rybník a areál spravuje, podepsána smlouva o zápůjčce rybníku do užívání SÚS.

„Tuto sobotu byl rybník sloven a provedena revize obsádky. Rybník lovila naše výrobní MO Rožmitál pod Třemšínem, které bych touto cestou chtěl velmi poděkovat za přístup, ochotu a hlavně, profesionální, precizní práci. Přístupu Rožmitálských si moc vážím, vím, jak to mají v těchto dnech našlapané. Přesto pomoc neodmítli a jejich práce byla opět skvělá,“ uvedl Dušan Hýbner.

Slovená ryba byla předána MO Příbram, která na tomto rybníku v nedávné době hospodařila, a tyto ryby jí morálně patřily. Vyloveno bylo přes 1 100 kg lína, 150 kg okouna, 100 kg bílé ryby, několik generačních kaprů a pár tolstolobiků. Okoun byl převezen a vysazen do rybníku SÚS Stržený, se zbytkem ryb naložila MO dle svého uvážení.

V těchto dnech bude provedena revize hráze a výpustního zařízení. Poté bude rybník napouštěn, v jarním období se plánuje sázení vodních rostlin do vytipovaných částí, které by měly pomoci obnovit v rybníku samočistící schopnost vody. Chystají se i další opatření pro udržení kvality vody, neboť rybník slouží ve městě jako sportovní a volnočasové centrum. Tomu bude minimálně první roky  přizpůsobeno užívání rybníku.

„Rybník bude chovný, prozatím bez rybolovu. Budeme do něho vysazovat plůdek síha a roček candáta, každé dva roky ho slovíme. Do budoucna plánujeme případné vysazení pstruha duhového pro zimní období,“ přiblížil plány předseda SÚS.

(šam)