Středočeský kraj poskytl na „Vodníky“ dotaci 250 000 korun

Středočeský kraj poskytl na náborovou akci „Ve vodě nežijí jen vodníci“, která je určena pro děti 1. stupně základních škol a pro mateřské školy, dotaci ve výši 250 000 korun.

Rozhodlo o tom Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání 29. 4. 2019.

Dotace bude poskytnuta z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Enviromentální výchovu a osvětu, který je prioritně zaměřený na podporu enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve Středočeském kraji, a který vyhlásila hejtmanka Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová.

Kraj do tohoto dotačního programu vložil 7 mil. korun.

„Chtěl bych Středočeskému kraji za tuto finanční podporu našich středočeských dětí poděkovat. Dotace bude využita na podzimní kolo náborové akce našich vodníků, které je tak finančně zajištěno. Znovu se potvrzuje, že máme s Krajem dlouhodobě nadstandardní vztahy, kterých si nesmírně vážíme a stále říkám, že Středočeský kraj patří k našim nejvýznamnějším partnerům. My se právem všude, kde se jako rybáři objevujeme, hrdě hlásíme ke Středočeskému kraji,“ uvedl předseda SÚS Dušan Hýbner.

(šam)