Archiv štítku: ŽP a ČV

Informace pro držitele pstruhových povolenek, kteří hodlali v květnu 2016  navštívit nádrž Selná, která je součástí rybářského revíru 413 002 Brzina 1.

Od pondělí 2. 5. 2016 dochází na nádrži k hynutí ryb otravou.

K dnešnímu dni MO Sedlčany již asanovala 180 kusů lososovitých ryb a úhyn nahlásila Policii ČR a  místně příslušným orgánům ochrany.

Na nádrži sice není zakázán rybolov, ale pravděpodobnost úlovku je do dalšího, mimořádného zarybnění, velice nejistá.

Zájemcům o rybolov doporučujeme navštívit nepostižený hlavní tok Brziny, solidně zarybněný revír  Mastník 2, nebo Mastník 4.

Vzhledem na ekologickou havárii ČOV Vrapice nedoporučujeme do odvolání rybolov na revíru Dřetovický potok 1 č. 411 179 (rybník Stehelčeves, rybník pod dálnicí a rybník ve Dřetovicích).

Milan Ječmen
předseda ČRS z.s., MO Smečno

Motto:
„Korytem řeky teklo v slunci stříbro, řeka jako by něco slavila. Klekl jsem si do trávy a naklonil se k ní a ucítil jsem, jak mi voda teče mezi rty. Políbil jsem ji ……..“ tak píše o řece Ota Pavel.

DSCN5144Co řekneme o řece Sázavě za pět, deset nebo dvacet let? “ Máme tě rádi Sázavo! Každý rok čistíme Tvoje břehy od odpadků.“

I v letošním roce se sešlo v sobotu dne 9.dubna 2016 43 soutických rybářů a vyčistili koryto řeky i břehy od plastových lahví, koberců, postelí, železa, pneumatik a dalšího komunálního odpadu.

DSCN5151Celkem bylo sebráno cca 350 kg odpadu. Tím, že se řeka Sázava pravidelně čistí, je rok od roku odpadků méně.

Děkujeme všem rybářům, kteří se přes nepříznivé počasí, čištění zúčastnili .

Za MO ČRS Soutice – Vašek Seidl

Z dotace SÚS odboru čistoty vod a životního prostředí byl dne 6. 10. 2015 nasazený do Jizery lipan podhorní. Násada byla zakoupena od ČRS MO Železný Brod a lipani se pohybovali o průměrné velikosti 10 cm.

DSC01252Lipan byl nasazený do Jizery na vhodné úseky, které vytipoval vedoucí odboru čistoty vod a životního prostředí ing. Tomáš Straka, který celou akci na podporu lipana podhorního inicioval. Jednalo se hlavně o úsek Jizery 6 a dále pak Jizery 5 a Jizery 4.

Násada byla nádherná, lipanovi se v těchto úsecích řeky opravdu daří, zvláště pak v úseku kolem soutoku Jizery s Mohelkou. Ing. Straka má v plánu tuto akci minimálně každé dva roky opakovat, abychom zvýšili populace lipana na Jizeře, kde má vhodné podmínky.

DSC01273Celkem bylo nasazeno 3 000 kusů v hodnotě 20 000 korun. Celou akci zafinancoval SÚS – odbor životního prostředí a čistoty vod, poděkování patří MO Mladá Boleslav v čele s panem Zahrádkou a Hlaváčem, kteří zajistili dopravu a rozvoz násady. Boleslavští tak mohli vyzkoušet novou přepravní bednu na živé ryby s příslušenstvím, která se velmi osvědčila.

IMG_0035Na převzetí a rozvoz dotace lipana dohlížel osobně vedoucí odboru čistoty vod ing. Straka, předseda SÚS a hospodář MO Mnichovo Hradiště a Bakov nad Jizerou Dušan Hýbner a hospodář MO ČRS Mladá Boleslav Radek Zahrádka.

Věříme, že tento počin ocení hlavně budoucí generace, které neuvidí lipana pouze v knížkách, ale i v našich revírech.

 

IMG_0006

DSC01299 IMG_0014 IMG_8406 IMG_9232 IMG_9981

 

Sekretariát ČRS SÚS spolu s předsedou a hospodářem územního svazu v souladu se zněním stanov na základě smluvního vztahu provedli dne 23. 9. 2015 ichtyologický průzkum a odlov nežádoucích druhů ryb v NPP V jezírkách v blízkosti obce Sokoleč na rozhraní okresů Kolín a Nymburk. Odlov proběhl za účasti Ing. Mgr. Martina Klaudyse krajinného ekologa  z AOPK ČR, KS Praha a střední Čech a pod odborným dohledem Prof. RNDr. Lubomíra Hanela, CSc., vedoucího  Správy CHKO Blaník. 

3Odlovu se zúčastnili rovněž zástupci nejbližší MO ČRS z Nové Vsi, kteří dokonale znali zkoumanou lokalitu. Odlov byl naplánován optimálně. Za běžného stavu vody by se jednalo o nelehký úkol. Po letošním přísušku, kdy nejmělčí ze tří tůní úplně vyschla, střední snížila svou výměru na třetinu a největší s výměrou cca 0,3 ha byla broditelná, takže připravená loď zůstala nevyužitá.

Po vyplašení skupiny hodujících volavek, odlov započal v ranních hodinách položením podložní sítě na největší tůni. Následovalo proškolení lovecké čety a 7elektroodlov na prostřední z tůní. Zklamání lovící čety i pracovníků ochrany přírody neznalo mezí. Očekáván byl karas obecný, realita karas stříbřitý. Monokultura se dvěma ročníky. Tůň byla opakovaně prolovována s cílem redukovat tento nepůvodní druh ryb na nulovou hodnotu. Odloveno cca 600 ks karasa stříbřitého o hmotnosti 9 kg.

Po krátké přestávce se elektrolovná četa přesunula k velké tůni, kde nejprve elektolovem zkoušela odlovit rybu z pobřežních partií, které byly zarostlé rákosem a protkány větvemi napadaných stromů. Po prolovení okrajků došlo k natláčení ryb 4na podložní síť (15×20 metrů). Vyzvednutí podložky komplikovalo velké množství napadaných větví, ale zadařilo se a tůň ukázala, co skrývá. Podařilo se odlovit 35 kg karasa stříbřitého, 1 kus kapra obecného(0,05 kg) a několik kusů karasa obecného. Odlovené ryby vykazovaly mimořádně špatný tělesný rámec, byly extrémně vyhublé.

Předmětem dohody s AOPK byla možnost odvozu odlovených ryb do našich rybářských revírů. Bohužel v tomto konkrétním případě jsme násadu nezískali, odlovený karas poslouží jako potravní ryba. Podstatnější, než získání násady je 6však navázání a prohloubení spolupráce s orgány ochrany přírody. Naše zájmy se setkávají, prolínají a je žádoucí, aby při podobných akcích našli sportovní rybáři a ochrana přírody společnou řeč a v době, kdy ve volných vodách díky predátorům a rozkolísaným průtokům mizí původní druhy ryb, podnikli společně kroky k jejich udržení a záchraně.

2

Vedle mnoha problémů, které musí vedení jednotlivých místních organizací řešit, jsou po mezilidských vztazích vždy finance. V čase nedávno minulé jsme informovali o dotačních titulech, které lze čerpat na práci s dětmi a mládeží.

Nyní přináší odbor ŽP a ČV při SÚS, po účasti na semináři „Využití evropských a národních dotačních titulů v oblasti péče o krajinu“, další tip a doporučuje navštívit následující webové stránky:

http://www.dotace.nature.cz/, kde je zejména v kapitole voda http://www.dotace.nature.cz/voda.html velice solidně popsána stávající dotační politika státu ve vodním hospodářství. Pro ty, kteří uvažují o revitalizaci vodních ploch, odbahnění rybníka, nápravě povodňových škod apod., doporučujeme seznámit se s pravidly v publikaci http://www.dotace.nature.cz/res/data/003/000529.pdf.