Archiv štítku: soutěž

Už jen něco přes měsíc máte čas k přihlášení se do soutěže „Středočeský šupináč“, kterou pořádá Středočeský kraj spolu s ČRS Středočeským územním svazem. Konec uzávěrek je 15. září 2015. 

Soutěží se o zajímavé ceny, kromě povolenek získáte i finance na nákup rybářského vybavení. Takže neváhejte a pochlubte se svými nádhernými úlovky. Pro úplnost opakujeme pravidla soutěže a příloha této zprávy je přihláška do soutěže, kterou musíte adresovat na Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (na obálku uveďte – „Středočeský šupináč“ – neotvírat).

Pravidla soutěže „ Středočeský šupináč“:

1. Soutěž proběhne od 07,00 hod. 1. 1. 2015 do 22,00 hod. 15. 9. 2015.
2. Soutěže se může účastnit kdokoliv s trvalým pobytem na území Středočeského kraje.
3. Soutěžící musí být držitelem platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu na revírech ČRS kdekoliv na území Středočeského kraje.
4. Ryba musí být ulovena v rybářském revíru, jehož uživatelem je ČRS a dále celý rybářský revír musí být na území Středočeského kraje.
5. Ryba nesmí být ulovena zakázaným způsobem lovu dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství v platném znění (to neplatí, pokud byla pro revír udělena výjimka orgánem státní správy rybářství).
6. V případě, že lovící bude mladší 15-ti let, bude zastupován alespoň jedním zákonným zástupcem.
7. Ulovená ryba musí být v den ulovení, nejpozději však následující den, vyfotografována s přiloženým metrem tak, aby z čitelné stupnice byla patrna míra ryby.
8. Při posuzování úlovku budou hodnocena následující kritéria:
a) délka
b) hmotnost
c) vzhled
9. Soutěž bude rozdělena do 4 kategorií:
I. kapr, karas, cejn, parma, podoustev, tolstolobik a amur
II. sumec
III. dravci a úhoři – štika, candát, bolen, úhoř
IV. ostatní – okoun, lín, perlín
10. Pětičlennou hodnotitelskou komisi jmenuje náměstek hejtmana Středočeského kraje.
11. Hodnotitelská komise stanoví celkové pořadí v soutěži na základě výsledků z hodnocení v jednotlivých kategoriích.
12. Přihláška do soutěže musí obsahovat : jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, telefon, číslo rybářského revíru, druh ryby, její délku, hmotnost, datum a čas ulovení, fotografii úlovku v porovnání s přiloženým metrem tak, aby z čitelné stupnice byla patrna míra ryby.
13. Přihlášky do soutěže je nutno zaslat na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (na obálku uveďte – „Středočeský šupináč“ – neotvírat).
14. Uzávěrka podávání přihlášek je dne 15. 9. 2015.
15. Za první místo v soutěži náleží výherci bezplatná povolenka (celosvazová na rok 2016) a dále nákup libovolného rybářského sortimentu ve vybraných prodejnách v hodnotě 15 000 Kč.
16. Za druhé místo v soutěži výherci náleží bezplatná povolenka (krajská- dle členství v MO, na rok 2016) a dále nákup libovolného rybářského sortimentu ve vybraných prodejnách v hodnotě 10 000 Kč.
17. Za třetí místo v soutěži náleží výherci bezplatná povolenka (krajská – dle členství v MO, na rok 2016) a dále nákup libovolného rybářského sortimentu ve vybraných prodejnách v hodnotě 5 000 Kč.
18. Za čtvrté místo až třicáté místo v soutěži obdrží výherce věcnou cenu.
19. Vyhodnocení a předání cen se uskuteční na výstavišti v Lysé nad Labem při příležitosti konání Středočeských dožínek 2015.

Pozvánka k soutěži

Přihláška – Šupináč 2015