Archiv štítku: Rybářská stráž

Jak jistě již víte, byla rámci plnění usnesení územní konference z roku 2014 a v souladu se statutem společného rybolovu sdružených MO, ustanovena Rybářská stráž s celokrajskou působností. 

RS-e1419712942254V současné době má 21 členů, kteří jsou z výboru SÚS, hospodářského odboru SÚS a dozorčí komise SÚS.

Veškeré náklady na činnost členů RS s celokrajskou působností bude hradit ze svého rozpočtu SÚS, jejich kontroly pak půjdou k plusu MO, na jejichž revírech budou kontroly provedené. Je to první krok ke zvýšení kvality ostrahy našich revírů a ke kontrolám zarybňování.

Členové rybářské stráže již fungují a nyní vám je představujeme v příloze této zprávy. U každého člena je uvedený telefonický kontakt, v případě nutnosti ho neváhejte využít.

Seznam osob ustanovených na celokrajskou působnost RS k 5. 6. 2017

RS celokrajská

 

Dnes proběhlo školení nových adeptů na členství v Rybářské stráži (RS), které delegovaly jednotlivé místní organizace. 

IMG_3049Na školení dorazilo celkem 34 účastníků z 16 MO, kteří v úvodu absolvovali blok přednášek o legislativě a činnosti RS v praxi ČRS.

Na to navazovala diskuze, kde se  uchazeči dotazovali přednášejících na vše, co jim z přednášek nebylo jasné. Do diskuze i věcně zasahovali noví uchazeči o RS, což je velice dobře.

IMG_3054

Pak již následovala samotná zkouška, která se skládala z testu a z poznávání druhů ryb. Zkušební komise zasedala ve složení: předseda ÚS Dušan Hýbner, jednatel ÚS Pavel Horáček, hospodář ÚS Milan Štěpnička, technik ÚS Jaroslava Fryšová, zástupce hospodáře ÚS Viliam Horák a za orgán státní správy rybářství, zástupce Středočeského kraje ing. Zdeněk Peták.

IMG_3059Drtivá většina uchazečů byla výborně připravena. Zkoušky úspěšně složili všichni. Největší obdiv si zaslouží pánové Nejedlý z MO Slaný a Uher z MO Mělník, kteří zkoušky složili bez ztráty jediného bodu.

IMG_3066V brzké době naši noví absolventi zkoušek pro RS obdrží poštou od SÚS osvědčení o odborné kvalifikaci pro výkon RS. Následně je po splnění všech podmínek, dle zákona č. 99/2004 sb., mohou uživatelé rybářských revírů navrhnout příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností k ustanovení do funkce RS pro své revíry.

IMG_3064Všem účastníkům děkujeme za zodpovědný přístup ke zkouškám a chuť podílet se ve svém volném čase ostraze našeho společného majetku, který máme v našich revírech. Přejeme jim pevné nervy a hodně elánu. Věříme, že všichni naši čerství absolventi školení pro RS budou pro náš SÚS přínosem. Na závěr si zaslouží poděkování sekretariát SÚS za zajištění bezproblémového chodu školení, které bylo na vysoké úrovni.IMG_3043

Petrův zdar!
za zkušební komisi Dušan Hýbner 

Počet členů Rybářské stráže se v rámci našeho územního svazu o 10 zvýšil na zatím konečných 944 a ubylo prohřešků. Alespoň to vyplývá z každoroční sumarizace.

Sice bylo zadrženo 304 povolenek, ale je to o 11 méně než v loňském roce. Výrazný propad je u pytláků, kterých bylo v loňském roce přistiženo 25, zatímco v roce 2014 to bylo 53.

Je potěšitelné, že i přes zvýšený počet kontrolujících členů RS, ubylo přestupků. Zdá se, že preventivní působení ze strany RS přináší své ovoce a rybáři neberou rybářské zákony na lehkou váhu. Přejeme si, aby tento trend pokračoval i letos.

Snímek3 Snímek2

Školení a zkoušky na nové členy Rybářské stráže proběhnou v ÚTERÝ dne 1. 3. 2016 od 10.00 hod. v restauraci U PŘÍSTAVU  – U malé řeky 623, Praha 5 – Zbraslav – http://www.restauraceupristavu.cz/.

Místní organizace mají čas nejdéle do PONDĚLÍ 22. 2. 2016 nahlásit na adresu sekretariátu telefonem nebo e-mailem jmenný seznam osob včetně adresy, data a místa narození.

Všichni účastníci školení a zkoušek uhradí při prezentaci v souladu s rozhodnutím VÚS 7/12 vložné ve výši 500,- Kč, které účastníkovi proplatí jeho mateřská MO. Sdruženým MO bude poplatek při HV uznán a uhrazen územním svazem jako režijní náklad.

Více v přílohách: Pozvánka na zkoušky RS 1. 3. 2016,  Zkoušky nových členů RS 2016 PRAHA.

 

Jak již jistě víte, za pomoci dotace hejtmana Středočeského kraje ing. Miloše Petery, jsme získali člun s motorem a vozíkem pro jeho přepravu včetně dalšího příslušenství, který je určený pro výkon Rybářské stráže v místních organizacích našeho územního svazu. 

V těchto dnech jsme dokončili a výborem SÚS schválili pravidla pro jeho zapůjčení. K tomuto účelu jsme rozšířili naše webové stránky o další rubriku s názvem Člun RS, kterou najdete v levé části.

V této rubrice se můžete seznámit s Pravidly pro zapůjčení, jsou zde i ke stažení, a zároveň je tu Kalendář zapůjčení člunu, do kterého můžete nahlížet. Jelikož ho budeme po každé rezervaci aktualizovat, budete mít jasný přehled o tom, kdo a na kdy ho má zarezervovaný, abyste si mohli zvolit svůj termín, zároveň tak získáte i zpětnou kontrolu, že vaše rezervace byla do kalendáře zapsána.

Člun si můžete začít půjčovat od ledna 2016, takže ho využívejte dle potřeby k ochraně našeho majetku.

logous-vykryte-e1419717522985 Logo - česká verze (1)

Rybářská stráž v rámci Středočeského územního svazu získala významného pomocníka – člun s motorem a vozíkem. Ten byl pořízený zásluhou hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery, neboť z větší části byl financovaný z jeho fondu.

IMG_9923V úterý 6. 10. 2015 došlo v sídle ČRS SÚS v Lahovicích k jeho slavnostnímu předání, kterého se zúčastnili náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Mgr. Karel Horčička a Přemysl Sezemský, za SÚS pak předseda Dušan Hýbner a jednatel Pavel Horáček.

„Touto cestou bych chtěl panu hejtmanovi poděkovat, velmi si toho vážíme,“ uvedl Dušan Hýbner. „Jsem rád, že stále více nacházíme prostor pro společné projekty, a že ve Středočeském kraji máme partnera, o kterého se můžeme opřít. To samé platí i opačně, věřím, že naší prací nejen pro rybáře, ale i pro děti a mládež a celou širokou veřejnost, to našemu kraji vracíme.“

Člun s motorem, vozíkem a příslušenstvím byl zakoupený za 83 000 Kč, když dotace hejtmana činila 50 000 korun, zbylou částku 33 000 korun uhradil územní svaz ze svého rozpočtu.

IMG_9928„Člun bude sloužit místním organizacím v celém kraji na rybářských revírech, kde jsou z břehu těžko dosažitelná a kontrolovatelná místa, zejména pak na vodních tocích a velkých pískovnách. V současné době připravujeme podklady s podmínkami pro jeho zapůjčování. Naše představa je taková, že MO si budou člun s příslušenstvím půjčovat v sídle našeho územního svazu na týden či dva. Člun tak bude putovat po celém kraji, dle zájmu jednotlivých MO a členů RS. IMG_9938Jde o snahu ještě více pomoci dobrovolným členům RS v ostraze jim svěřených revírů,“ dodal Hýbner.

Náměstek hejtmana Mgr. Horčička vyzdvihl zlepšenou spolupráci s krajem a především pak práci celého územního svazu s dětmi a mládeží.

IMG_9942„Již dnes pracujeme společně na dalších projektech pro nadcházející období, z čehož mám obrovskou radost. Ty budou směřovat hlavně do podpory práce s mládeží a do původních reofilních druhů ryb v našich tocích,“ poznamenal předseda SÚS.

V neděli 12. 7. 2015 proběhla v časných ranních hodinách kontrola revírů ČRS MO Kolín rybářskou stráží, a jak celá akce probíhala, se dočtete v následujících řádcích.

1Namátkové kontroly revírů MO se kromě rybářské stráže účastnil také člen stráže přírody, člen dozorčí komise MO Kolín a nezúčastněná osoba, kterou byl adept na RS. Akce proběhla od 03.00 hod.. Hned na počátku kontrolní orgány na břehu Labe nad Kolínem zjistili, že dva zde lovící cizinci ve věku 30 až 40 let, nemají žádné povolení k lovu ryb. Nejenže lovili ryby, ač by neměli, ale přímo na břehu řeky u svého stanu rozdělali během jediné noci dvě ohniště, do kterých jako palivo použili z opodál vzrostlého staletého dubu větve, na nichž bylo ještě zelené listí. Kolem místa svého pobytu dokázali udělat neskutečný nepořádek tvořený PET lahvemi, skleněnými lahvemi od alkoholu a dalšími „skvosty“.2

Poté, co byli oba probuzeni, nejevili žádné známky překvapení, ale kontrolujícím rovnou řekli, že je kontrola nezajímá, protože není nikomu nic do toho, jak se u vody chovají. Nepořádek si odmítali na místě uklidit, odmítli prokázat svojí totožnost a ve chvíli, kdy člen rybářské stráže přistoupil k zabavení rybářských udic, došlo málem k fyzickému konfliktu, který následně „pouze“ vygradoval vulgaritami vůči kontrolujícím. Kdyby nepříčetného pytláka nezastavil druhý z povedené dvojice, ke konfliktu by došlo zcela jistě, neboť dotyčného nezajímalo vůbec nic, což bylo, soudě podle prázdných lahví, zřejmě zapříčiněno množstvím vypitého alkoholu.

Nezbylo nic jiného, než přivolat hlídku PČR, která se dostavila během krátké doby a poskytla potřebnou součinnost při ztotožnění osob. Ještě před jejím příjezdem se agresívnější z obou mužů zavřel do stanu a nebylo jasné, s čím tam manipuluje. V té chvíli byli kontroloři maximálně obezřetní.

4Chování obou můžu bylo ukázkou naprosté arogance k našim zákonům a předpisům, k lidem a k přírodě. Ještě štěstí, že kontrolu prováděli tři účastníci ve věku kolem 30 let a v dobré fyzické kondici.

Zjištěná protiprávní jednání budou v co nejkratší době odevzdána příslušnému správnímu orgánu k dořešení, včetně zadrženého vybavení.

Následně se kontrola revírů přesunula na pískovnu Samberk, kde byla kontrolována řada ohleduplných rybářů, bez zjištění jakýchkoliv závad.3

Bohužel, i zde bylo objeveno jedno lovné místo s nepořádkem v celém jeho okolí, na několika desítkách metrů čtverečních. Tento nepořádek stihli vyprodukovat dva rybáři, když jejich odpadky plavaly i ve vodě. Oběma rybářům byly na místě odebrány povolenky.

Celou kontrolní akci lze hodnotit jako úspěšnou, ať již s ohledem na odhalené pytláky, ale především z toho, že drtivá většina rybářů se u vody chovala bez zjištěných závad.

6Chtěli bychom všechny lovící na našich revírech upozornit, že kontroly rybářskou stráží budou pokračovat, a že ze strany RS bude nulová tolerance při obdobných zjištěních tak, jak tomu bylo doposud.

Velmi si ceníme všech, kteří se chovají u vody ohleduplně a s rozumem.

Petrův zdar!

Jiří Krouza, místopředseda ČRS MO Kolín

Panejo, to byl tedy úspěšný zátah,i když vizitka to není dobrá. Šestadvacet rybářů, kteří se věnovali své tiché zálibě v době, kdy to zákon zakazuje, odhalil letní policejní zátah nazvaný Salome. A další dva, kteří vůbec neměli rybářské lístky, uvedl Mělnický deník.

Od půlnoci do čtyř hodin ráno procházeli mělničtí kriminalisté, policisté z poříčního oddílu Labe a policisté se služebními psy spolu s rybářskou stráží z Českého rybářského svazu v Mělníku oba břehy Labe mezi Mělníkem a Horními Počaply i blízké vodní plochy. Změřili se na mělnický přístav, mlazické tůně a pískovna Baraba u Cítova.

Rybáři, kteří chytali ryby v době zákazu, přišli o povolení k lovu ryb.

„Jejich případy se bude dále zabývat Český rybářský svaz,“ uvedl mluvčí mělnické policie Václav Tichý s tím, že dva rybáři bez rybářských lístků mohou dostat pokutu až osm tisíc korun.

V kontrolách se v tomto regionu bude pokračovat.

Středočeský územní svaz (SÚS)  po vyhodnocení sumarizace povolenek v minulých letech konstatoval špatnou čitelnost a průkaznost záznamů rybářských stráží, kterými se podepisují při realizaci kontrol Vás, spořádaných rybářů, u našich rybářských revírů. 

???????????????????????????????„Pro zlepšení čitelnosti a zjednodušení života stráží jsme zástupcům organizací na hospodářském vyrovnání v roce 2014 nabídli razítka, na kterých je nápis RS a číslo odznaku kontrolujícího,“ uvedl jednatel SÚS Pavel Horáček.

Po vyzkoušení několika desítek typů razítek, velikosti písma na štočku a cenové kalkulaci se nabídka omezila na samobarvící razítko Trodat printy 4908.

Nabídky využilo 67 ze 103 místních organizací. Pro úplnost dodáváme, že pět organizací již používá razítka vlastní. Zbývající MO, zejména ty nejmenší a hospodařící samostatně, hodlají řešit zápisy kontrol RS vlastním způsobem.

V tuto dobu probíhá distribuce razítek k jednotlivým členům Rybářské stráže a je tak velice pravděpodobné, že se lovící při prvních jarních vycházkách s těmito razítky ve svých úlovkových lístcích, po kontrole RS, seznámí.

„Při počtu 670 razítek, kterými byli vybaveni strážní, se jedná o pravděpodobnost téměř ???????????????????????????????hraničící s jistotou,“ dodává jednatel.

Při kontrole však nestačí pouze otisknout razítko, strážní rukou dopíší stav kontroly, např. bez závad.

A pro ty z Vás, které zajímá cenová náročnost.

Poptáváno bylo celkem 700 ks razítek (zbývající nevydané kusy bez štočku s číslem RS budou dočasně skladem na sekretariátu SÚS pro nově ustanovené členy RS v nejbližším časovém období). Nabídkové ceny se s ohledem na množství pohybovaly od 166 do 323 korun vč. DPH.

Jako cenově nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy AK. Cena včetně štočku s číslem RS a dodávkou do sídla sekretariátu SÚS činila 166 korun.

Razítka hradí z rozpočtu sdruženého rybolovu ČRS SÚS, menší měrou místní organizace. Ty ve sdruženém rybolovu se budou na razítkách podílet částkou 30,- Kč, samostatně hospodařící pak celou částkou.

 

Do sekce Intranet jsme vložili prezentaci ze zkoušek nových členů Rybářské stráže, kterou mohou využívat MO ke každoročnímu proškolování členů RS v MO.