Archiv štítku: revíry

Máme novou vodní plochu! Středočeský územní svaz zakoupil pískovnu u obce Dvorce směrem k Lysé nad Labem o rozloze 1,3 ha. Pískovna se nachází na levém břehu říčky Mlynařice, která je od pískovny vzdálená cca 20 metrů.

IMG_4106Zakoupili jsme rovněž pobřežní pozemky o rozloze 0,3 ha, samotná pískovna je poměrně mladá, byla vyhloubena před pěti lety a hloubka se pohybuje od 2,8 do 4 metrů.

Vodní plocha je snadno dostupná, podél celé pískovny vede stabilní pevná cesta, parkování bude možné v těsné blízkosti pískovny, která se nachází u silnice č. 331 Lysá – Dvorce

IMG_4108

 

„Usnesení z územní konference nám kromě jiného ukládá soustavné sledování a prověřování veškerého prodeje vodních ploch ve Středočeském kraji. Když se objevila tato možnost koupě, neváhali jsme, protože věříme, že tato plocha skýtá velké možnosti. Nyní diskutujeme o režimu, který zde bude nastavený, chtěli bychom v něm co nejvíce vyjít vstříc potřebám a požadavkům našich členů,“ uvedl předseda SÚS Dušan Hýbner.

IMG_4109V současné době řeší Hospodářský odbor SÚS způsob hospodaření na této nové vodní ploše SÚS, v podzimních měsících dojde k prořezání náletových dřevin po březích, vysekání rákosu a k upravě místa pro parkování

„Předpokládáme, že v jarních měsících provedeme prvotní zarybnění tak, aby byl lov na pískovně zahájen nejdéle do 30. 4. 2016,“ dodává předseda s tím, že veškeré informace ohledně této vodní plochy zveřejníme na našem webu, facebooku a v dodatku k popisům revírů pro rok 2016 – 2017.

Na všech revírech a rybnících v majetku nebo nájmu SÚS dochází v těchto dnech k osazování informačními tabulemi. Na nich jsou základní kontakty na ČRS SÚS, obrázky ryb, které tu mohou lovící rybáři ulovit nebo spatřit, mapa, tipy na nejbližší výlety i na nejbližší revíry v okolí.

IMG_8896Nechybí zde ani místo pro vyvěšení aktualit, např. o hájení, násadách, závodech apod. Samozřejmostí je stručný popis revíru či rybníku s informacemi o platnosti povolenek a základními bližšími podmínkami k lovu. Lovícím by to mělo usnadnit lepší orientaci u našich vod.

„Věříme, že kromě rybářů ocení tabule i nerybářská veřejnost, čímž mám třeba na mysli cyklisty, kteří se u našich vodních ploch zastaví, stejně tak jako turisté či školy a školky na výletě nebo při vycházkách. Je to další propagace naší práce, stejně tak, jako by samozřejmostí měly být upravené a posekané břehy. Prostě chceme, aby se všichni na našich revírech cítili dobře, aby věděli, kde jsou a dostali základní informaci o nás,“ uvedl předseda SÚS Dušan Hýbner.

IMG_8892Potěšující je, že tabule zaujaly některé funkcionáře našich MO, kteří je měli možnost vidět při návštěvě sekretariátu, když jsme akci připravovali či přímo již na revírech. Někteří z nich se zajímali, zda by podobné tabule nemohly být umístěny i na jejich revírech.

Proto připravíme kontakty na zhotovitele i cenovou kalkulaci, kterou všem zájemcům nabídneme na hospodářském vyrovnání.

Přejeme krásné podzimní chvíle u našich revírů.

V neděli 12. 7. 2015 proběhla v časných ranních hodinách kontrola revírů ČRS MO Kolín rybářskou stráží, a jak celá akce probíhala, se dočtete v následujících řádcích.

1Namátkové kontroly revírů MO se kromě rybářské stráže účastnil také člen stráže přírody, člen dozorčí komise MO Kolín a nezúčastněná osoba, kterou byl adept na RS. Akce proběhla od 03.00 hod.. Hned na počátku kontrolní orgány na břehu Labe nad Kolínem zjistili, že dva zde lovící cizinci ve věku 30 až 40 let, nemají žádné povolení k lovu ryb. Nejenže lovili ryby, ač by neměli, ale přímo na břehu řeky u svého stanu rozdělali během jediné noci dvě ohniště, do kterých jako palivo použili z opodál vzrostlého staletého dubu větve, na nichž bylo ještě zelené listí. Kolem místa svého pobytu dokázali udělat neskutečný nepořádek tvořený PET lahvemi, skleněnými lahvemi od alkoholu a dalšími „skvosty“.2

Poté, co byli oba probuzeni, nejevili žádné známky překvapení, ale kontrolujícím rovnou řekli, že je kontrola nezajímá, protože není nikomu nic do toho, jak se u vody chovají. Nepořádek si odmítali na místě uklidit, odmítli prokázat svojí totožnost a ve chvíli, kdy člen rybářské stráže přistoupil k zabavení rybářských udic, došlo málem k fyzickému konfliktu, který následně „pouze“ vygradoval vulgaritami vůči kontrolujícím. Kdyby nepříčetného pytláka nezastavil druhý z povedené dvojice, ke konfliktu by došlo zcela jistě, neboť dotyčného nezajímalo vůbec nic, což bylo, soudě podle prázdných lahví, zřejmě zapříčiněno množstvím vypitého alkoholu.

Nezbylo nic jiného, než přivolat hlídku PČR, která se dostavila během krátké doby a poskytla potřebnou součinnost při ztotožnění osob. Ještě před jejím příjezdem se agresívnější z obou mužů zavřel do stanu a nebylo jasné, s čím tam manipuluje. V té chvíli byli kontroloři maximálně obezřetní.

4Chování obou můžu bylo ukázkou naprosté arogance k našim zákonům a předpisům, k lidem a k přírodě. Ještě štěstí, že kontrolu prováděli tři účastníci ve věku kolem 30 let a v dobré fyzické kondici.

Zjištěná protiprávní jednání budou v co nejkratší době odevzdána příslušnému správnímu orgánu k dořešení, včetně zadrženého vybavení.

Následně se kontrola revírů přesunula na pískovnu Samberk, kde byla kontrolována řada ohleduplných rybářů, bez zjištění jakýchkoliv závad.3

Bohužel, i zde bylo objeveno jedno lovné místo s nepořádkem v celém jeho okolí, na několika desítkách metrů čtverečních. Tento nepořádek stihli vyprodukovat dva rybáři, když jejich odpadky plavaly i ve vodě. Oběma rybářům byly na místě odebrány povolenky.

Celou kontrolní akci lze hodnotit jako úspěšnou, ať již s ohledem na odhalené pytláky, ale především z toho, že drtivá většina rybářů se u vody chovala bez zjištěných závad.

6Chtěli bychom všechny lovící na našich revírech upozornit, že kontroly rybářskou stráží budou pokračovat, a že ze strany RS bude nulová tolerance při obdobných zjištěních tak, jak tomu bylo doposud.

Velmi si ceníme všech, kteří se chovají u vody ohleduplně a s rozumem.

Petrův zdar!

Jiří Krouza, místopředseda ČRS MO Kolín

Nově jsme na našem webu vytvořili soupis 38 vhodných lovných míst pro handicapované rybáře v rámci Středočeského územního svazu.

mapaV soupisu každé místo obsahuje název revíru, náhled místa na mapě, souřadnice daného místa a fotografie tak, aby si každý handicapovaný rybář mohl alespoň částečně udělat o místu obrázek. Nechybí ani krátký popis místa a celého revíru.

Všechna místa byla fyzicky navštívena, kde to bylo možné, tak i označena. Hledali jsme místa, která budou autem dobře přístupná, s bezpečnými a udržovanými břehy.

Soupis revírů najdete v rubrice  Lovná místa pro handicapované na levé straně našeho webu, hned pod rubrikou Revíry.

Děkujeme všem místním organizacím, které nám pomohly revíry zmapovat, stejně tak jako i hospodáři handicapovaných rybářů Janu Porhanslovi.

Žádáme všechny kolegy rybáře, aby vybraná místa respektovali a umožnili přednostně na nich chytat naše handicapované kamarády. Zároveň Vás prosíme, pokud budou naši handicapovaní rybáři potřebovat pomoci, pomozte, neboť některá místa lehkou pomoc vyžadují. Děkujeme.

Deník Mladá fronta Dnes vydal ve čtvrtek (2. 7.) článek o nutriích s názvem „Chlupatý vetřelec nás stojí statisíce“, který zde uvádíme:

Mělník vkládá do boje s nutriemi stále větší prostředky, přesto tu škodí. Problémy působí hlodavci i v dalších městech.

„Normálně sice působí líně, když je ale chytáme, tak neskutečně bojují a jsou agresivní. Kolegovi jednou prokousla holínku,“ popisuje Jaroslav Rybák z Neratovic, který se specializuje na odchyt zvířat, která města a domácnosti sužují. Mělník poslední dobou dost trápí nutrie. Rybákova společnost se pravidelně podílí na snižování jejich počtu.

Město na soutoku Labe a Vltavy proti nutriím rázně zakročilo již počátkem letošního roku, je to ale jako bojovat s větrnými mlýny. Odchyt nutrií se nyní opakuje.

„Letos jsme odchytili 48 nutrií. Jakmile se od nich město očistilo, tak už se nám sem ale začaly stahovat další,“ stěžuje si starosta Mělníka Ctirad Mikeš. Podle Mikeše bude nutná dohoda s okolními obcemi, tak aby proti těmto velkým vodním hlodavcům vyrazily společně, jinak se nic nevyřeší.

„Jen na odchyt nutrií dáme ročně zhruba 120 tisíc korun,“ odhaduje Mikeš. Nutrie v Mělníku nejvíce poničily park Na Podolí, kde poddolovaly břehy jezírka. Následné zpevnění břehů a kompletní revitalizace jezírka a blízkých mokřadů si vyžádaly celkem milionovou investici.

Problémy s nutriemi říčními mají například i ve Vestci na Nymbursku. „Ve Vestci podhrabávají protipovodňové hráze. Odjinud zase máme stížnosti, že lidem spásají zahrádky,“ popisuje pracovnice nymburského odboru životního prostředí Lucie Bičáková. Podle zjištění MF DNES jsou však Mělník a Nymburk stále výjimkami, většina bývalých okresních měst se s nutriemi v takové míře nepotýká.

Středočeský kraj i přesto společně s Královéhradeckým a Pardubickým patří k regionům s největším rozšířením tohoto vodního hlodavce původem z Jižní Ameriky.

Monitoring jeho výskytu nikdo systematicky neprovádí, podle celostátních údajů myslivecké evidence ho ale přibývá. V roce 2003 myslivci ulovili 158 nutrií a o deset let později, tedy v roce 2013, se toto číslo vyšplhalo na 1 909 kusů.

„Narůstá počet míst, kde byla nutrie zaznamenána, a i zvyšující se roční úlovky naznačují, že se početnost tohoto hlodavce v Česku zvyšuje. Jeho šíření po našem území napomáhají i mírnější zimy,“ říká Jan Plesník z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Nutrieříční podle něj v Česku přesto nepředstavuje tak velký problém jako například v Nizozemsku nebo ve Velké Británii.

Nutrie je sice v české přírodě nepůvodní a invazivní druh, ochránce přírody ale nijak zvlášť netrápí. Aspoň zatím.

„Žádné negativní vlivy na přírodu nebyly zaznamenány, tím ale neříkám, že neexistují. Každopádně nepůvodní a invazivní druhy by neměly být podporovány. Nikdy nevíte, co mohou v budoucnu způsobit,“ vysvětluje ředitel Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Petr Stýblo a dodává: „Je dobře, že na ně myslivci reagují.“

Myslivci sice počet nutrií regulují, ale dostanou se jen k minimu z nich. „Nepůvodní druhy smí lovit jen myslivecká stráž, nikoliv každý myslivec, a hlavně, většina nutrií se vyskytuje na nehonebních místech, ve městech, a tam je bez zvláštního povolení lov zakázán,“ upozorňuje Luděk Králíček z vedení Českomoravské myslivecké jednoty.

Podle Králíčka počet nutrií viditelně stoupá a vyskytují se i na těch nejméně obvyklých místech.

„Jejich negativní vliv pro myslivost je přesto zanedbatelný. Je to výhradně býložravec, neplení tedy hnízda a nedělá škody ani na drobné zvěři. Škody působí spíš vodohospodářům, v porovnání s bobrem je to ale andílek,“ upozorňuje Králíček.

Podobně to vidí i rybáři. „Nutrie jsou skutečně problémem hlavně pro správce vodních toků. Svými dlouhými norami totiž ohrožují stabilitu břehů i hrází. V dnešní době jsou téměř na každém potoce, který je bohatý na hustou vegetaci. Dokonce se vyskytují i na větších řekách, například na Jizeře,“ tvrdí předseda středočeské části Českého rybářského svazu Dušan Hýbner. Podle Hýbnera byl vyšší výskyt nutrií pozorován například na Vlkavě, Klenici, Mlynařici a jejich přítocích. Podle vodohospodářů nutrie sice narušují břehy a hráze, ale jimi způsobené škody jsou zatím minimální. S větší nelibostí se dívají na bobra, který navíc kácí stromy a staví hráze.

Ochránce přírody Petr Stýblo (ČSOP) na početní stav nutrií hledí poměrně s klidem. „Stačí jedna tvrdá zima a tato situace může zcela skončit.“ (Mf Dnes)

???????????????????????????????V místní organizaci v Kralupech si v těchto parných dnech nemohou vynachválit výbornou spolupráci s kralupskými dobrovolnými hasiči.

Ti nyní pomáhají svojí technikou rybářům prokysličovat a ochlazovat vodu v chovných rybnících Zeměchy.

„Naši dobrovolní hasiči jsou snad jedinou nadějí v těchto vedrech, suchu a slabém přítoku proti případnému úhynu rybí obsádky z nedostatku kyslíku ve vodě  v??????????????????????????????? chovných rybnících, na kterých hospodaříme,“ uvedl zástupce hospodáře MO Kralupy Luboš Janda.

 

Skvělá zpráva přišla od rybářů z MO Kladno, kteří otvírají zcela nový revír. Jedná se o nádherný rybník Pod Panskou u Středokluk.

rybník StředoklukyRevír tvoří vodní nádrž na Zákolanském potoce v k. ú. obce Středokluky. Míra kapra je stanovena na 40 cm. Parkování je povoleno pouze na vyhrazených parkovištích v obci Středokluky. Zákaz lovu z čelní hráze rybníka a používání okouna jako nástražní rybu.

Rybolov na tomto revíru bude zahájený 1. 7. 2015.

GPS: 50.1393406N, 14.2368864E

Do rybníka bylo nasazeno 1 300 kg kapra,180 kg amura a 100 kg bílé ryby.

 

Upozorňujeme všechny místní organizace, že do sekce Intranet byla vložena Pachtovní smlouva, která je v souladu s novým Občanským zákoníkem a je pro vás k využití. Stačí si ji jen stáhnout.

 

Na těchto revírech neplatí celorepubliková, celosvazová ani územní povolenka.
(Kontakt na možnost získání povolenky – výdejna, výdejce)

411 008 Cidlina 1 MO Libice nad Cidlinou 5 km, 12 ha
(p. Šulc, Soběslalvova 416, 716 703 987)

411 170 Cidlina 1 A – zemník Podhradí MO Libice nad Cidlinou 6 ha
(p.Šulc, Soběslalvova 416, 716 703 987)

411 009 Cidlina 1 B MO Žehuň 6 km, 16 ha
(p. Psota, Žehuň 248) MNÍK

411 010 Cidlina 2 MO Žiželice 10 km, 13 ha
(p. Tomáš Březina – hospodář, 721 306 199, kulobrok1@seznam.cz, www.rybari-zizelice.cz)

411 119 Cidlina 2 B MO Bělušice (p. Borovička), 1 ha

411 017 Doubrava 1 MO Kutná Hora 10 km, 17 ha
Přítok Labe. Od vtoku do Labe u Záboří nad Labem až k mostu v Žehušicích
(p. Herodes, kancelář SHMO, Jánské nám. 540, každé pondělí od 17.00 do 18.00 hodin)

411 021 Hodkovský potok 3 MO Zbraslavice 2 ha
(317, p. Pokorný M.)

411 022 Javornice 2 MO Čistá u Rakovníka 7 km, 4 ha
(p. Rusý č. p. 22), tel.: 313 549 539

411 030 Čenkov 3 MO Odolena Voda 2 ha
(nevydává hostovské povolenky)

411 034 Klejnarka 1 MO Kutná Hora, 7 km, 6 ha
Přítok Labe. Od jezu v Mladém Hlízově až k jezu náhonu na rybník Vrabcov v k. ú. Církvice
(výdejna viz 411 017 )

411 036 Klejnarka 3 MO Kutná Hora, 11 ha
Přítok Labe – Zbýšovský rybník
(výdejna viz 411 017)

411 038 Klenice 2 MO Dolní Nouzov 11 km, 4 ha
(pí Lörincová, Tovární 175)

411 039 Klíčava 2 MO Nové Strašecí 12 ha
(313 572 322, p. Brejník)

411 166 Labe 15 A – Tůň Obříství MO Obříství 23 ha
(p. Houštecký)

411 162 Labe 22 A – jezero Kluk MO Poděbrady 104 ha
(chata u jezera, 723 718 362, 737 215 753 p. Linhart, 737 727 254 p. Jiřičný)

411 117 Labe 22 A MO Předhradí (p. Čermák) výdej povolenek chata u jezera
SO 8.-11.00 hod 16 ha
– revír tvoří: jezero po těžbě písku 12 ha a ramena staré řeky
– původního koryta 4 ha

411 154 Labe 23 B – Doleháj, Písečák MO Nová Ves u Kolína, 17 ha
(776 888 065, p. Foršt) , www.rybari-novaves.estranky.cz, rybari-novaves@seznam.cz

411 109 Labe 24 B MO Starý Kolín, 9 ha

411 110 Labe 24 C MO Velký Osek, 9 ha
(p. Hrabánek 775 247 136)

411 063 Mastník 3 MO Votice (revír zrušen) – hospodářský odlov, 2 ha

411 126 Návesný – Vestec 1 MO Vestec 1 ha
(38, p. Jeník)

411 129 Nouzovský potok 1 MO Pňov 7 km, 6 ha
(95, p. Lad. Stejskal)

411 066 Mrlina 2 MO Rožďalovice 20 km, 16 ha
(460, pí Nožičková)

411 068 Podkovářský potok 1 MO Dolní Cetno 5 ha
(Kováň 46, p. Folprecht)

411 071 Rakovnický potok 3 MO Jesenice u Rakovníka 15 km, 7 ha
(p. Rác: 776 571 506, p. Hocek: 731 264 487, p. Maršálek:774 809 146)

411 074 Sánská strouha 1 MO Pátek u Poděbrad 7 km, 3 ha
(18 p. Hofman)

411 078 Sázava 7 MO Kácov 14 km, 40 ha
(604 610 909, p. Klimpera, pepaklimpera@seznam.cz, p. Vladyka – 605 470 295, p. Rytina – 776 556 666)

411 082 Sedlecký potok 1 MO Sedlec – Prčice 14 km, 4 ha
(Jetřichovická 253, p. Kroužek)

411 087 Suchomastský potok 1 MO Králův Dvůr 11 km, 12 ha
(MO Popovice 134, tel. 311 636 030)

411 148 Štikový MO Jesenice u Rakovníka 2,5 ha
(p. Rác: 776 571 506, p. Hocek: 731 264 487, p. Maršálek:774 809 146)

411 091 Štítarský potok 1 MO Městec Králové 10 km, 3 ha
(325 644 444, 604 721 048,p. Tichý),

411 114 Štítarský potok 2 MO Dymokury 3 km, 2 ha
(Netřebská 317, p. Dobiáš – 607 828 212)

411 096 Vraný potok 1 a 2 MO Šlapánice 22 km, 17 ha
(p. Vais – 723 461 665, p. Kouský – 608 313 373, MOSlapanice@seznam.cz)

411 098 Vrchlice 1 MO Kutná Hora 10 km, 10 ha
Přítok Klejnarky – Labe. Od ústí do Klejnarky v Nových Dvorech až k hrázi vodárenské nádrže Vrchlice
(výdejna viz 411 017)

411 121 Bělidlo MO Přílepy u Rakovníka 1 ha
(nevydává hostovské povolenky)

411 172 Knovízský potok MO Zvoleněves 3 ha
(154, p. Martin Paul)

411 188 Závlaha 3 MO Čistá u Rakovníka 3 ha
(p. Rusý č.p.22) tel.: 313 549 539

Na těchto revírech neplatí celorepubliková, celosvazová ani územní povolenka. Povolenku k lovu ryb vydává MO ČRS, která na revíru hospodaří.

413 027 Sázava 7 P MO Kácov 18 km, 4 ha