Archiv štítku: Rada ČRS

Na svém pravidelném zasedání se Rada ČRS sešla 5. března a vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na zpracovatele socioekonomické studie sportovního rybolovu, kterým se na základě nejnižší nabídkové ceny stala Mendelova univerzita v Brně.

Jde o pokračování obdobných materiálů z let 2003 a 2009, které poskytují vždy s odstupem 6 let řadu zajímavých a dále využitelných údajů a informací o struktuře členské základy ČRS a MRS a názorech rybářů na různé aspekty lovu ryb na udici, legislativu, ale například i o výdajích na provozování rybolovu.

Studie je zpracována z výsledků dotazníkové akce (minule 6 966 respondentů), takže pracuje s dostatečně reprezentativním vzorkem rybářů. Je společně financována Českým rybářským svazem a Moravským rybářským svazem.

Rada dále schválila úplnou verzi novely Jednacího řádu ČRS, který bude nejpozději od 18. 3. 2015 (po dokončení jazykové korektury) k dispozici na www.rybsvaz.cz.

V dalším bodu programu akceptovala Rada předložené termínové kalendáře sportovních akcí v rybolovné technice a lovu ryb udicí na rok 2015 (od 16. 3. 2015 rovněž k nahlédnutí na www.rybsvaz.cz).

Členové Rady byli informování o provedení zápisu změny názvu spolku (doplnění zkratky z.s., tzn. zapsaný spolek) u všech územních svazů a 249 místních organizací ČRS.  U zbývajících MO ČRS bude návrh na zápis podán po doručení dokladů o sídle spolku.

Rada dále jmenovala předsedy některých sportovních odborů a odboru mládeže, kterými se stali Radek Zahrádka (LRU plavaná), Petr Bromovský (LRU plavaná, sekce feeder), MUDr. Josef Doležal (RT) a Jiří Marek (mládež).

Na svém únorovém zasedání Rada ČRS pozitivně hodnotila vývoj členské základny, o němž dává zcela přesný přehled množství prodaných členských známek. Počet členů byl v loňském roce pouze o 213 rybářů (tzn. 0,1%) nižší, než v roce 2013, podstatné ovšem je zvýšení členské základny v kategorii dětí do 15 let o 597 (3,1%).  

Projevuje se jak vliv populačně silných ročníků, které přicházejí do věku, v němž se aktivně zajímají o rybaření a přírodu, tak i opatření přijatá na podporu nových členů z řad dětí. Konkrétně – Západočeský územní svaz rozhodl o poskytnutí první povolenky dětem zdarma, což přineslo absolutně nejvyšší nárůst počtu dětí ze všech územních svazů. Středočeský územní svaz zase dojednává možnost poskytnutí slev dětem z řad členů ČRS při nákupu v rybářských prodejnách. Republiková rada vyslovila těmto aktivitám plnou podporu.

Rovněž se zabývala rozdělením tržeb celosvazového rybolovu, prodejem členských známek a celosvazových povolenek k rybolovu v roce 2014.

Diskutovalo se i o slevách povolenek pro invalidní rybáře (ve většině územních svazů se sleva již řadu let týká držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P). Tato praxe zůstává v letošním roce zachována, pro rok 2016 bude znovu posouzena s ohledem na nové aspekty posuzování zdravotního postižení a výměnu invalidních průkazů, která proběhne od 1. 4. do 31. 12. 2015.

Podstatným bodem jednání byla informace o finančním výsledku celosvazového rybolovu za rok 2014 a rozdělení příjmů za celosvazové povolenky na jednotlivé územní svazy (tzv. redistribuce podle objemu úlovků dosažených na rybářských revírech konkrétního územního svazu po odečtení systémových nákladů). Přestože byl očekáván (v souladu s vývojem několika posledních let) mírný pokles počtu prodávaných celosvazových povolenek, byly nakonec loňské zdroje k rozdělení nepatrně vyšší, než v předchozím roce. Pokud bude tento trend pokračovat, mohou rybáři očekávat příznivý dopad i na zarybnění rybářských revírů.

Rada se dále zabývala novelou Jednacího řádu ČRS a schválila předložené úpravy jednacího řádu s tím, že právní komise provede v únoru ještě revizi jeho příloh a doplní požadovaný „sazebník trestů“ za porušení pravidel rybolovu.

Zástupci Rady se setkali s předsedou sněmovního Zemědělského výboru poslancem Jaroslavem Faltýnkem a místopředsedy tohoto výboru poslanci Kováčikem a Volným k problematice náhrad škod působených kormoránem velkým na rybách v rybářských revírech. Díky vstřícnému postoji části poslanců, kterým není lhostejné, že stát dosud odmítal hradit nemalé škody na rybách způsobené tímto rybožravým ptákem, byla pro částečnou saturaci škod v letošním roce zajištěna ze státních prostředků náhrada ve výši zhruba 15 mil. Kč. Nyní je nutné dohodnout způsob rozdělení a celou s tím spojenou administrativu. Přestože jsou skutečné škody vyšší, lze přislíbenou náhradu více než kvitovat.

Rada ČRS zve všechny příznivce rybářského sportu na vyhlášení nejlepších sportovců, které se bude konat v rámci rybářského veletrhu For Fishing v Letňanech, dne 14. února od 10,00 hod..

Můžete se tu setkat s reprezentanty, kteří v uplynulé sezóně získali medaile na MS či ME, tj. s družstvem hendikepovaných rybářů, juniorským i seniorským družstvem reprezentantů rybolovné techniky, lovu ryb udicí na umělou mušku a lovu ryb udicí na plavanou.

Akci bude moderovat Stanislav Bartůšek.