Archiv štítku: Rachyně

Český rybářský svaz z.s.,Středočeský územní svaz ve spolupráci s MO ČRS Český Šternberk si vás dovoluje pozvat na 4. ročník pohárového závodů v lovu ryb přívlačí – Pohár Rachyně, který se koná 26. března 2016 na pstruhovém revíru Píště v k.ú. Rachyně (Blažejovický potok 2) – 413 996.

Startovné 350 Kč na osobu (platba při ranní prezentaci) bude použito na pořízení pohárů pro vítěze a na zarybnění, povolení k lovu a oběd, z prostorových důvodů bude k závodu připuštěno pouze limitované množství přihlášených závodníků. Závodníci, kteří nebudou vlastnit pstruhovou povolenku celorepublikovou, celosvazovou nebo krajskou středočeskou si budou moci při prezentaci ji zakoupit za 250 Kč. Jinak měli by na závod přijet i někteří prodejci nástrah, tak nezapomeňte dostatek peněz.

Přihlášky: do 16. března 2016. Závodníci se přihlásí na emailu: prokop.j@email.cz nebo tel.: 607 741 878.

V přihlášce musí být uvedeno: jméno a příjmení závodníka, telefonní kontakt a jestli chce pstruhovou povolenku.
Maximální počet závodníků je limitován. Závodníci, kteří se již dopředu přihlásili potvrdí svou účast na email a připíší, zda chtějí vyřídit povolenku.

Vše potřebné, včetně ubytování se dozvíte  Pohár Rachyně.

ČRS SÚS  si Vás dovoluje seznámit se zahájením několika plánovaných akcí:

BOŽKOV:

 1. Plánovaná údržba sedimentační nádrže u přítoku do rybníka Božkov.
  • První malé snížení hladiny o cca 20 cm již proběhlo
  • Další velmi pozvolné snížení o cca 50 cm bude zahájeno 10. 3. 2016
  • Od pondělí 14. 3. 2016 včetně bude na Božkově zákaz rybolovu.
  • V závislosti na průběhu prací bude případně zahájení kaprového režimu dříve než 16. 4. 2016. Sledujte aktuality na webových stránkách SÚS (crs-sus.cz).
 2. V sobotu 19. 3. 2016 bude proveden plánovaný výlov obsádky za účelem provedení inventury a odebrání nežádoucích ryb – zejména odstranění nepůvodních druhů (karas stříbřitý, střevlička východní).
 3. Po výlovu bude rybník opět napuštěn
 4. Rybník bude zarybněn kaprem, línem a amurem – dle momentální dostupnosti násad na trhu
 5. 16. 4. 2016 bude zahájení mimopstruhového režimu

RACHYNĚ:

Rachyně 4

 1. Ve dnech 25. – 26. 3. 2016 je na Rachyni zákaz rybolovu z důvodů konání závodů.
 2. Dne 26. 3. 2016 proběhne 4. ročník závodů o Pohár Rachyně – přívlačové závody. Propozice budou umístěny na webových stránkách SÚS.
 3. 10. 4. 2016 bude zahájeno snižování hladiny
 4. V sobotu 16. 4. 2016 bude proveden plánovaný výlov obsádky za účelem provedení inventury a odebrání nežádoucích ryb – zejména odstranění nepůvodních druhů (karas stříbřitý, střevlička východní).
 5. Po napuštění, bude rybník opět zarybněn (pstruhem i kaprem)
 6. Zahájení rybolovu bude závislé na rychlosti naplnění rybníka. (Odhad 25. 4. 2016). Přesné datum bude zveřejněno na webových stránkách SÚS (crs-sus.cz).
 7. Další lososovité ryby budou vysazeny ještě v květnu, a pak v podzimních měsících 2016, přes léto, bude dosazen kapr, lín, amur (podle dostupnosti na trhu) v lovné velikosti.
 8. Od roku 2017 počítáme s přechodem na kombinovaný režim jako u Božkova.

Omlouváme se lovícím za omezení a věříme, že opatření budou jen k lepšímu.

???????????????????????????????Zarybnění pokračovalo i v pátek (13. 11.), kdy do revírů ve správě SÚS putovali pstruzi a siveni.

Na revír Rachyně bylo nasazeno 200 kg pstruha duhového a 50 kg sivena, na revír Božkov pak 450 kg duháků a 50 kg sivenů.

Ryba měla hmotnost 30 – 35 dkg na kus.

Užijte si víkend i sváteční den na pstruhových revírech SÚS.

ČRS Středočeský územní svaz na revíru Rachyně nasadil včera (16. 9.) 200 kg pstruha duhového a sivena – mix.

Průměrná hmotnost nasazených ryb byla 0,35 kg/ks.

Pravidla rybolovu na rybníku Píště v k. ú. Rachyně
(Blažejovický potok 2) – 413 996

Rybolov ve pstruhovém režimu je umožněn na základě platné pstruhové celorepublikové, celosvazové, středočeské územní povolenky nebo místní nebo povolenky pro nečleny ČRS a zakoupeného „Oprávnění k hospodářskému odlovu na rybníku Píště = Rachyně “ (místenky), vydávaného za manipulační poplatek 50,- Kč.

A/ Oprávnění k hospodářskému odlovu ( místenka )
1. Místenky jsou vydávány zájemcům za manipulační poplatek 50,- Kč (poplatek slouží k pokrytí nákladů na výdejce, ostrahu a údržbu okolí rybníka ), místenky lze rezervovat u výdejce na tel: 603 516 815 každý den od 8.00 do 18.00 hod.
2. Výdejce vystavuje místenky každý den od 7.30 do 8.30 a od 15.00 do 16.00
3. Místenka se po ukončení rybolovu vrací buď přímo výdejci nebo do schránky na hrázi rybníka.
4. Informace o rybolovu poskytuje kancelář Středočeského územního svazu ČRS a výdejce povolenek.

???????????????????????????????B/ Rybářský řád
Sportovní rybolov se řídí zákonem č. 99/2004 Sb., jeho prováděcí vyhláškou č. 197/2004 Sb. a bližšími podmínkami s následující úpravou
a) Boaty povoleny
b) Brodění povoleno
c) Lov na dírkách povolen na vlastní nebezpečí – možno provádět po úplném zamrznutí hladiny. Při činnosti na ledě a lovu ryb pod ledem je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy. Nutno kontrolovat mocnost ledu a v případě nebezpečí prolomení musí být okamžitě plocha vyklizena. Při vylovování ryb s nimi musí být zacházeno šetrně. Maximální průměr dírky je 25 cm. Zákaz prosekávání dírek sekyrou nebo pilou (bezpečnostní důvody). Při lovu na dírkách lze použít i těsto a rostlinné nástrahy. Lov na dírkách povolen pouze na 1 prut (udice)
d) Zákaz rozdělávání ohňů na březích rybníka
e) Zákaz znečišťování pobřežních partií včetně zákazu čištění ryb
f) Na přilehlých komunikacích je nutné zachovat průjezd vozidel
g) Pro parkování jsou vyhrazena místa po obou stranách příjezdové komunikace k mlýnu
h) Přívlač a lov na umělou mušku povoleny celoročně
i) Lov lososovitých ryb povolen 7 dní v týdnu
j) Zákaz lovu na živé nástrahy

???????????????????????????????Před ukončením lovu a odevzdání místenky nezapomínejte zapsat úlovky do svých povolenek.
Znění  popisu  nového pstruhového  revíru  SÚS od roku 2009

413 996 – BLAŽEJOVICKÝ  POTOK  2 –  PÍŠTĚ  (RACHYNĚ) – Služby rybářství J. Moravec a Středočeský územní svaz 7,5 ha

Ryby lze lovit na rybníku Píště v k. ú. Rachyně u D1 (exit 75) mezi Blažejovicemi a Hořicemi. Přívlač a muškaření povoleno celoročně. Ostatní ustanovení rybářského řádu zůstávají v platnosti. Místenkový režim. Místenku s bližšími podmínkami za poplatek 50,- Kč vydává: (aktuální informace na www.crs-sus.cz)  Lov lososovitých ryb povolen 7 dní v týdnu.

UPOZORŇUJEME LOVÍCÍ, ŽE NA TÉTO NÁDRŽI probíhá odlov v souladu s § 3 zákona o rybářství – hospodářská těžba udicí na chovném rybníku a v rámci stanovení bližších podmínek výkonu rybářského práva na této nádrži, přistupuje Středočeský ÚS k úpravě podmínek takto:

PŘI ZIMNÍM LOVU NA DÍRKÁCH JE ZAKÁZÁNO:
1. VNADĚNÍ
2. CHYTÁNÍ NA ŽIVÉ NÁSTRAHY (rybičky, červy, žížaly apod.)
JE DOVOLENO:
LOVIT NA TĚSTO, ČI ROSTLINNÉ NÁSTRAHY
S POUŽITÍM KLASICKÉHO SPLÁVKU,
ALE POUZE NA JEDNU UDICI ( PRUT).
TAKTO ULOVENÉ LOSOSOVITÉ RYBY V POČTU 3 KS/DEN SI MŮŽE LOVÍCÍ PO ZAPSÁNÍ PONECHAT. (odchylka od rybářského řádu – ustanovení pro pstruhové vody).