Archiv štítku: kormorán

Nedávno jsme přinesli na našich stránkách informace od kolegů z Kralup nad Vltavou, jejichž revíry jsou teď nemilosrdně okupovány stovkami kormoránů.

I nás, místní organizace hospodařící na řece Jizeře, tito rybožraví predátoři velice trápí. V současné době se na úseku Jizery v délce 40 km pravidelně objevují dvě menší hejna kolem 40 – 60 kusů a jedno velké, které čítá přes sto kusů. Jaké škody na naší řece tito ptáci denně působí, není třeba nějak rozvádět, počítat umíme všichni.

2Nemá cenu zde ani nijak rozebírat, jaké příčiny stojí za jejich početnými stavy na našem území.

Prostě tu jsou a devastují nám naše revíry. Dělat toho moc nemůžeme, ale bohužel mi připadá, že i to málo, co dělat můžeme, neděláme. Důkazem jsou mé návštěvy MO a komunikace s funkcionáři, kde kormorány na revírech mají. Všude slyším to samé, kolik jich tu je, jak nám masakrují ryby a proč se s tím něco nedělá?!

Když se zeptám, zda má MO na revír udělenou výjimku k odchylnému postupu a tím pádem povolený odstřel alespoň několika desítek kusů, polovina dotázaných odpoví, že ne, že to k ničemu není. Druhá polovina ji má a člověk hned zajásá, tedy na chvilku. Následuje logicky druhá otázka, kolik máte slovených kormoránů? Odpovědi jsou ve většině případů smutné. Nejsme schopni zajistit ani odstřel těch pár desítek kusů, co nám orgán ochrany přírody na výjimku dovolí.

Takže, jak z toho ven? Cesta je v tuto chvíli jediná: OSLOVIT MYSLIVECKÁ SDRUŽENÍ!

Je jasné, že myslivci za námi sami od sebe s nabídkou na odstřel chodit nebudou, mají svých starostí dost, jako všechny zájmové organizace v této době, a problémy rybářů, je až to poslední, co by měli řešit.

Jediné, co funguje a může nám všem pomoci v tlumení kormorána na našich revírech, je pravidelná komunikace s mysliveckými sdruženími a honebními společenstvy. Musíme navštěvovat jejich členské schůze a motivovat je. Zvát je i na naše členské schůze a vzájemně o sobě vědět. A jelikož přichází doba členských schůzí, nastává tak ideální čas, jak navazovat partnerství.

IMG_1954Musíme se smířit s tím, že odstřel kormorána bude naši organizaci něco stát. Pohonné hmoty a patrony nejsou dnes zadarmo, a tak příspěvek místních organizací myslivcům na zastřeleného kormorána by měl být dnes naprostou samozřejmostí. Je to věcí dohody a férového přístupu a věřte, že se vám bude s myslivci hned jinak jednat.

Ta investice se nám mnohokrát vrátí, vždyť je jen setinou toho, jaké škody kormoráni na našich vodách páchají.

Chápu, že běhat po večerech ještě po schůzích myslivců obnáší další práci navíc, pro už tak přetížené funkcionáře v MO, ale jiná cesta prostě není.

U nás v okrese Mladá Boleslav máme výbornou spolupráci se všemi mysliveckými sdruženími na Jizeře i s rybářstvím Chlumec nad Cidlinou. Pravidelně se scházíme a vyhodnocujeme situaci, na kterou následně reagujeme. Důkazem jsou každoročně splněné výjimky v počtu slovených kormoránů. A i přesto, že to je málo a chtěli bychom víc, našim rybám se zde dýchá lépe a kormoráni tu klid nemají a nikdy mít nebudou.

Přestaňme brečet a kritizovat, a vytěžme každý z nás maximum z toho, co nám v našem boji v tuto chvíli umožnuje zákon a dané podmínky. Protože pokud nejsme schopni využít toho, čeho v současné době můžeme, pak jen těžko můžeme po státní správě požadovat další opatření.

Naše ryby se v revírech samy neubrání.

Dušan Hýbner

 

DSC02968Každý rok jich v zimě přilétá stále více. Včerejší (26. 1.) hejno na revíru Vltava 2, č. 411 094, čítalo cca 250 ks. A přilétá od Prahy každý den.

Účinnost jejich lovu je patrná i na výsledcích. Před dvěma roky vylovili na každé potopení rybku. Dnes potřebují více pokusů. Ale nasytí se každý…

Aktualitu zaslal pan Ježek z Kralup nad Vltavou. Děkujeme.

DSC02996

Přinášíme vám článek z webu Českého rozhlasu, který udělal reportáž o boji s kormorány na jihu Čech.

Na Českobudějovicku se zvýšil počet zastřelených kormoránů. Rybáři za tuto škodnou dobře platí a investice je pro ně výhodná. Škody způsobené kormorány jdou totiž ročně do miliónů.

Ulovit kormorána není vůbec jednoduché. „Je velice ostražitý, a i když loví v hejnech, tak vždy několik jedinců sleduje okolí. Aby byl lov úspěšný, musí se lovec velice dobře krýt, plížit a maskovat,“ říká hospodář Rybářství Hluboká Pavel Vachta.

2„Na jednom rybníce za Hlubokou jsem vždycky na lodi přejel do krytu a čekal. Vyžaduje to také trpělivost a dvě nebo tři hodiny stát, než přiletí na dostřel,“ popisuje myslivec Jiří Šenbauer.

Odstřelem kormoránů se dá slušně vydělat. „Za týden jsem nastřílel asi třicet kusů, za kus se platí tři stovky, takže nějaký výdělek to je. Mně ale nejde o peníze, ale o ten nádherný lov, zvlášť když se třeba podaří střelit z větší výšky. Mám s sebou pokaždé psa, ten úlovek přinese odevšad,“ dodává. Někteří lovci podle něj týdně zastřelí i padesát nebo šedesát ptáků.

1Velkým problémem jsou teplé zimy, kormoráni neodlétají a zůstávají na svých stanovištích celý rok. Škody pak jdou podle zootechnika Rybářství Hluboká Aleše Kříže do milionů. „Ryba by měla v této době odpočívat, být v klidu, ale není, utíká. Tím pádem likviduje své energetické zásoby, ze kterých by měla přežít celou zimu, a stává se náchylnější k nemocem. Tím pro nás vznikají dvojité ztráty – co kormorán zlikviduje napřímo a druhotné ztráty úhynem ryb,“ vysvětluje.12

O odstřel kormoránů je zájem nejen ze strany rybářů, ale i lovců. Rybářství Hluboká loni vykoupilo 1200 zastřelených ptáků, což je o čtvrtinu více než předcházející rok.

Stručná informace ze semináře pořádaného dne 10. 12. 2015 na KÚ Středočeského kraje s tématem ,,Osvětou a vzděláváním od konfliktu k toleranci.“

1Za solidní účasti pracovníků státní správy a minimálního zájmu našich svazových funkcionářů z řad místních organizací proběhl další ze seminářů pořádaných Českým nadačním fondem pro vydru, který na své přednášky dokáže čerpat zdroje z grantů v rámci EHP fondů.

Co na semináři zaznělo a mohlo by vás zajímat:

1. Zákon na ochranu zvířat zakazuje veškeré neselektivní usmrcující pasti. Používané živochytné pasti (sklopce) by měly být certifikovány.
2. Změna kondice a strádání po poranění či útoku kormorány (poškození a následné ztráty) je průkazné, stejně tak jako stresové reakce v okamžiku trvajících ataků a měly by být zohledněny při vymáhání způsobených škod. Doc. Adámek výzkumem prokázal škody až na 20 % obsádky opakovaně atakovaných rybníků, stejně tak jako vyšší hladinu stresových hormonů. (Bohužel podobné a vyšší hodnoty stresových hormonů jsou vedle útoku kormorány naměřeny při výlovu, o opakovaném zdolávání velkých ryb na udici zatím pouze spekulujeme).korm
3. Díky legislativě EU není síla k zařazení kormorána mezi lovné druhy. Seznam chráněných druhů rostlin a živočichů, který tvoří přílohu číslo II. a III. vyhlášky 395/1992 Sb., prakticky nebyl od roku 1992 aktualizován.
4. Vydra nemá problém podhrabat oplocení. Nejúspěšnější zábranou je elektrický ohradník.
5. Na volných vodách (revírech) nelze úspěšně žádat o náhradu způsobených škod. Sádky a líhně musí být chráněny. Rybník v registrovaném hospodářství, který je administrativně veden jako vodní plocha nebo rybník na náhrady dosáhne.
6. Znalecký posudek vypracuje soudní znalec nebo pracovníci nadace.

Odborníci z řad ornitologů mapují pokles početních stavů kormorána v oblasti Dánska. Možnou příčinu spatřují v omezení potravních zdrojů.

Pro laické účastníky konference z toho může vyplynout následující. Poté co kormorán vyžere danou lokalitu, omezí nárůst početních stavů a to i proto, že se přesouvá do jiné lokality.

4Naše řeky spoutané množstvím jezů, upravená koryta, desítky kilometrů toků, které díky přehradám nezamrzají, funkční produkční rybářství, to vše je pozvánkou k prostřenému stolu.

Závěrem semináře požádali zástupci rybářů (Středočeši, Praha, Plzeň, Kardašova Řečice, Rada) státní správu o pomoc při odstraňování byrokracie a administrativní zátěže, která nám znemožňuje bránit původní druhy našich řek.

Je možné, že díky argumentům, které na semináři zazněly, bude snazší bojovat za záchranu lipana, pstruha potočního či ryb parmového a lipanového pásma.

Více informací o vydrách a možnosti čerpat náhrady naleznete na odkazu:
http://www.vydry.org/index.php?categoryid=229

Pavel Horáček, jednatel SÚS

Ministerstvo zemědělství letos vyplatí rybářům 15 milionů korun za škody, které na rybách způsobili kormoráni.

„Podpora, kterou jsme připravili, pomůže doplnit v rybnících a řekách oslabenou rybí osádku, zároveň tím podpoříme různorodost rybích společenstev,“ řekl ministr Marian Jurečka.

Povolali jsme zálohy do zbraně a zahájili palbu na nepřítele. Našim odstřelovačům padlo za oběť během dvou dní v minulém týdnu 17 černých vetřelců.

1A teď vážně: v souladu s udělenou výjimkou bylo zahájeno plašení a odstřel kormoránů velkých na revíru SÚS 411 503 – Kamýk.

V současné době na revír nalétlo cca 300 ks těchto „krásných“ ptáčků.

Některé zastřelené kusy střelci vyvrhli a prozkoumali jejich útroby, aby zjistili, že 90% ryb v žaludcích kormoránů tvořil okoun (pak je mají vláčkaři chytit).

Dalšími nalezenými rybami v žaludku byli kapr a pstruh.

Při kuchání byli kolegové velice překvapeni velkým množstvím nalezených parazitů a jejich vývojových stádií ve vnitřnostech kormoránů.

2S největší pravděpodobností se jednalo o řemenatky a tasemnice – každý kormorán jich měl cca 100 ks a jejich útroby se jimi jen hemžily. Že by se tento ptáček podílel také kromě jiného na roznášení parazitů do dalších končin?

Děkujeme ornitologům za to, že díky jejich ochraně máme nyní možnost tyto ptáčky sledovat téměř na každém kroku.

Nenastal čas se jich zeptat, kdy nám přispějí na krmení?

3

 

 

Chtěli bychom Vás, vážení kolegové, sportovní rybáři touto cestou požádat o spolupráci při čtyřech sčítacích akcích kormoránů velkých na jednotlivých nocovištích na území ČR a to v termínech:

1. v měsíci listopadu 15. – 16. 11. 2014
2. v měsíci prosinci 13. – 14. 2014
3. v měsíci lednu 17. – 18. 2015 (hlavní sčítání)
4. v měsíci únoru 14. – 15. 2. 2015
5. v měsíci březnu 14. – 15. 3. 2015

Více naleznete v přiložené metodice:

Metodika sčítání kormorána velkého na nocovištích

Formulář pro sčítání kormorána

Metodika sčítání kormorána velkého na nocovištích v pdf

Metodika sčítání kormorána velkého na nocovištích 2014

Metodika sčítání kormorána velkého na nocovištích 2014