Archiv štítku: konference

Dnes je to přesně týden, od uplynutí naší územní konference. S odstupem času bych k ní ještě pár vět dodal.

Začněme našimi hosty, účast hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery (viz. foto uvnitř článku) a náměstka ministra zemědělství a poradce premiéra vlády ČR Ing. Pavla Veselého (viz. foto nad článkem) byla pro nás velkou ctí, stejně jako jejich pochvalná reakce na naši práci a zájem o další spolupráci s naším SÚS. Zde se sluší ještě jednou oběma těmto našim partnerům poděkovat za spolupráci a podporu, které si moc vážíme.

IMG_8094Bohužel, se z účasti na naší konferenci omluvili statutární zástupci Rady ČRS pro velké pracovní vytížení. Očekával jsem to a nebyl ani nijak překvapený. Ostatně, již druhým rokem na MČR handicapovaných rybářů, které je pořádáno s pověřením Rady, jsem je také neviděl. Chápu, že práce pro nás, členy ČRS, je hodně náročná a nemohou být všude. Tak snad někdy příště…

Potěšitelná naopak byla účast dalších hostů, členů DK SÚS a HO SÚS, která u obou, s výjimkou jednoho člena, byla 100%!

Termín této konference byl zvolen na všední den, moc termínů volných nebylo. Avízo o konání konference bylo na MO zasláno v lednu a žádné negativní reakce nepřišly. V týdnu před konferencí přesto proběhla kritika tohoto termínu na facebooku SÚS, kterou nešlo přehlédnout. Vadila mi ta argumentace, že lidé jsou v práci… Já to chápu, ale vždyť i členové výboru ÚS musí chodit do práce a na konferenci si brali náhradní volna a dovolené. A museli si volný čas zařídit i několik dní dopředu, neboť se konference musela připravit.

Na druhou stranu byli i delegáti, kteří čtvrtek chválili, s tím, že nemají tak narušený celý víkend. Prostě nelze vyhovět všem, vždy bude termín někomu vadit. V konečném součtu se to vždy odvíjí od priorit, jaké ten daný delegát či MO mají. Konference je jednou za dva roky, v místních organizacích je dostatek členů na to, aby prostě na tu konferenci jejich zástupci přijet mohli, a je jedno, zda je v úterý, ve čtvrtek či v sobotu. Bude asi chvilku trvat, než členové pochopí, že o ně stojíme a chceme s nimi komunikovat. I proto jsme zasedání konference prezentovali téměř „živě“ na webu SÚS a facebookovém profilu. A když už jsme u té prezentace, tak jsem rád, že jsme kompletně představili řadu našich povedených rollupů a rovněž zcela novou publikaci Profil SÚS, která je odlišná od předešlých let.

I přes kritiku termínu byl sál slušně zaplněný, účast oproti minulé konferenci, která se konala v sobotu, byla pouze o sedm MO nižší.

Příští konference bude volební a máme zájem, o co největší účast našich delegátů. Proto o termínu jejího konání rozhodnete vy, místní organizace. Dostanete na výběr ze dvou termínů, většina rozhodne o tom, kdy se konference bude konat.

IMG_8074Na konferenci jsem si všiml jedné věci, která mě potěšila – delegáti z některých MO přišli v jednotných tričkách, s označením své MO a u některých se objevilo již i logo SÚS. Skvělé, že někde již považují za důležité mít tam i logo SÚS a vnímají ho jako dobrou značku.

Spokojený jsem byl i s prezentací zpráv funkcionářů výboru SÚS, i když vím, že vše nebylo dokonalé a bez chyby, ale celkově jsem měl z téměř všech vystoupení dobrý pocit. Ocenění členů RS a úspěšných mládežníků mělo vážnost a úroveň. Děkuji tímto všem členům výboru za práci a přípravu svých zpráv, které se nerodí lehce, jak vím, tak drtivá většina jich vznikala po nocích, o to víc si jejich práce a nasazení vážím.

Zaznamenal jsem i kritiku dvou delegátů na můj projev, že jsem v první části mluvil jen o sobě. Ano, to je pravda. Kdo mě zná, ví, že o našem ÚS vždy mluvím v množném čísle, vím, že jedinec neznamená nic a jsem týmový hráč. Jenže já jsem v první části svého vystoupení skládal účty za program, který jsem představil jako kandidát na předsedu, a na jehož základě jsem byl posléze zvolený. Teď jsem jen řekl, co jsem z těch věcí splnil, a co ne. Myslím, že to tak bylo správné a byla to má povinnost.

Jelikož diskuze, jako taková, byla téměř nulová, nemám žádné oficiální podněty ke zlepšení práce našeho ÚS. Několik jsem jich však pochytil z neoficiálních hovorů s delegáty na chodbách a v zákulisí, děkuji za ně a budu je řešit.

Všem delegátům, kteří dorazili, bych chtěl poděkovat za účast, Vám všem pak za každodenní náročnou práci v MO, bez které by územní svaz neexistoval. Je to mravenčí práce, při které nevidíte okamžitý efekt, ale on se dostaví. O tom jsem pevně přesvědčený a je mi velkým potěšením, že v tom jedete s námi.

Petrův zdar

Dušan Hýbner

Konference SÚS na svém dnešním zasedání schválila úpravy ve Statutu společného rybolovu a hospodaření na sdružených  revírech MO ČRS  ve Středočeském územním svazu, který vychází ze Zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. a  prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. v platném znění.

Schválené znění Statutu najdete ⇒ Statut

Po všech příspěvcích následovala na konferenci krátká diskuze, ve které se představil nový PR manažer Roman Vlček. Kromě jiného mluvil o propagaci, o získávání financí a výchově nových rybářů.

„Jednou z cest vidím v částečné profesionalizaci vedoucích mládeže,“ uvedl ve svém příspěvku Vlček.

Jaroslav Šulc z Kostelce nad Labem navrhoval jiné přerozdělení členského příspěvku, než který je navrhovaný Radou na podzimní Sněm. Tento návrh delegáti neschválili.

Poté již došlo na hlasování o usnesení konference, které bylo schváleno, se kterým vás seznámíme.

Na to předseda SÚS Dušan Hýbner konferenci ukončil a popřál všem šťastnou cestu do svých domovů.

Konference se zúčastnilo 69 delegátů s hlasem rozhodujícím.

 

Vedoucí odboru v úvodu připomněl statut spolku ČRS, kde zdůraznil především to, že je tento spolek neziskový a financován je z dobrovolných finančních prostředků jednotlivých členů.

„Hlavní činnost sportovního rybáře nespočívá jenom v lovu ryb ale v práci pro organizaci a především o udržení přirozeného životního prostředí na obhospodařovaných revírech,“ uvedl Straka.

Čeští sportovní rybáři nejen loví ryby, ale mají na starost jejich přirozenou reprodukci, chov a zachování druhů. Totéž platí o práci s přírodou přilehlou k revírům. „Máme staletou bohatou zkušenost s touto činností. O přírodu se staráme déle, než začali na konci  sedmdesátých let minulého století pracovat ojedinělá ekologická sdružení,“ poznamenal.

Podle vedoucího odboru ČV a ŽP v posledních desetiletích na náš úkor živíme státem přísně chráněné rybí predátory. „Na tyto naše argumenty o vzniklých škodách různí ochránci přírody s úsměškem konstatují, že máme povinnost těmito predátory sežrané ryby a živočichy nahradit. Můžeme hodnověrně statisticky doložit, jaké škody jsou těmito predátory způsobeny.“

Nejškodlivější z predátorů je kormorán velký. Ve středních Čechách hnízdí od roku 1982 a největší škody způsobuje v zimě. Odbor dlouhodobě ve spolupráci s MO sleduje a vyhodnocuje výskyt tohoto predátora především na tekoucích vodách SÚS.

„Vysazené ryby dle zarybňovacích plánů, okamžikem vysazení, ač jsme je zakoupily z našich vybraných finančních příspěvků, již nejsou naše. Naposledy odbor, vyhodnotil a zpracoval „Zimní sčítání kormorána velkého v roce 2014 – 2015 na mimo pstruhových revírech ČRS SÚS Praha“. Jen za tuto zimu na tekoucích vodách Středočeského územního svazu kormoráni sežrali přes dvě stovky tun ryb,“ uvedl Straka.

Ten si posteskl nad pokryteckým přístupem orgánů ochrany přírody při udělování výjimek ochrany kormorána velkého, vydry a dalších škůdců.

„Výjimky jsou vesměs jen formální a vždy obsahují skrytou formu ochrany tak, že účinné tlumení těchto druhů nepřipadá vůbec v úvahu. Ale „úředně“ výjimku udělili. Přitom ustanovení § 90 (4) zaniklo bez náhrady. Závěrem chci poděkovat všem těm, kteří se zúčastnili na sčítání kormoránů, je to časově a klimaticky náročná činnost,“ řekl Straka.

Radek Zahrádka v úvodu svého vystoupení delegáty seznámil s členěním LRU a zastoupení členů v jednotlivých sekcích.

Rovněž obeznámil přítomné i se zastoupením Středočechů v odboru LRU při Radě ČRS, kde působí pánové Radek Zahrádka – předseda odboru plavané, Petr Bromovský – předseda odboru feeder, Josef Prokop – člen odboru přívlače a Pavel Rákosník – člen odboru mušky.

„Rád bych za odbor LRU poděkoval Středočeskému územnímu svazu a všem místním organizacím za podporu sportu, jak v místních organizacích tak i na úrovní územního svazu,“ uvedl Zahrádka a vyjmenoval největší úspěchy středočeských sportovců.

Úspěchy v plavané:

Krajský přebor 

Jednotlivci:
1. Purkrábková Hana – MO Plaňany
2. Purkrábek Pavel – MO Plaňany
3. Kadlec Vratislav – MO Plaňany

Družstva:
1. MO Plaňany
2. MO Nové Strašecí
3. MO Bělá pod Bezdězem

Středočeská juniorka:

Kategorie U14:
1. Hanyková Eliška – MO Plaňany
2. Svatek Šimon – MO Nové Strašecí
3. Smitková Tereza – MO Plaňany

Kategorie U18:
1. Ševčík Luděk – MO Nové Strašecí
2. Toužimská Magdalena – MO Nové Strašecí
3. Šimáček Jan – MO Mladá Boleslav

Výsledky družstev v ligových soutěžích:

1 liga:
6. MO Nové Strašecí
9. MO Kolín

2 liga:
3. MO Plaňany
6. MO Mělník
9. MO Nové Strašecí

Na MeMiČR obsadilo družstvo SÚS  –  4. místo
2. Flanderka Aleš – MO Kolín
4. Pokorný Roman – MO Nové Strašecí

MiČR Ženy:
4. Purkrábková Hana – MO Plaňany
7. Zahrádková Klára – MO Mladá Boleslav

MiČR  U14:
6. Smitková Tereza – MO Plaňany
7. Hanyková Eliška – MO Plaňany

MiČR U18:
2. Toužimský Jakub – MO Nové Strašecí
3. Čampiš Michal – MO Nové Strašecí

MiČR U23:
2. Pokorný Ondřej – MO Nové Strašecí

MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY PLAVANÁ

MS národů:
5. v družstvech
Pokorný Ondřej –  MO Nové Strašecí
Pokorný Roman ml. – MO Nové Strašecí

U 23
5. v družstvech
Pokorný Ondřej – MO Nové Strašecí

Ženy
8. v družstvech
Zahrádková Klára –  MO Mladá Boleslav
Purkrábková Hana  –  MO Plaňany

Úspěchy v přívlači:

Krajský přebor

Jednotlivci:
1. Svoboda Martin – MO Poděbrady
2. Hlaváč Oto – MO Mladá Boleslav
3. Špáda Jiří – MO Mladá Boleslav

Družstva:
1. MO Mladá Boleslav + Bělá p. Bezdězem
2. MO Vlašim + Soutice
3. MO Říčany + Plaňany

Centrální divize:
5. MO Říčany
9. MO Mladá Boleslav

Mistrovství České republiky

Družstvo SÚS  –  1.

Muži:
2. Hlaváč Oto – MO Mladá Boleslav
7. Špáda Jiří – MO Mladá Boleslav

Ženy:
6. Hoffmannová Hana – MO Vlašim
8. Fryšová Jaroslava – MO Nové Strašecí

Výsledky družstev v ligových soutěžích:

Extraliga:
2. MO Mladá Boleslav
3. MO Poděbrady

1 liga:
5. MO Křivoklát
8. MO Mladá Boleslav

2 liga:
2. MO Mladá Boleslav
5. RSK Poděbrady
6. MO Mladá Boleslav
7. MO Český Šternberk
6. MO Kladruby

Mistrovství České republiky

U14
6. Marek Vojtěch – MO Vlašim
7. Truhlářová Daniela – MO Vlašim

U18
10. Procházka David – MO Plaňany

Mezinárodní mistrovství České republiky

U14
7. Truhlářová Daniela – MO Vlašim
10. Marek Vojtěch – MO Vlašim

MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY  PŘÍVLAČ

MS národů:
Dušek Ondřej – MO Poděbrady
Svoboda Martin – MO Poděbrady

Úspěchy v mušce:

Krajský přebor

Jednotlivci:
1. Vančura Ivan – MO Příbram
2. Rákosník Jiří – MO Příbram
3. Bruna Lukaš – MO Čáslav

Družstva:
1. MO Brandýs nad Labem 1
2. MO Brandýs nad Labem 3
3. MO Mělník A

Výsledky družstev v ligových soutěžích:

2 liga:
8. MO Mladá Boleslav

Mistrovství České republiky

Řeka
Družstvo SÚS  –  8. místo

Muži:
2. Vančura Ivan –  MO Příbram

Ženy:

Jezero

Muži:
7. Vančura Ivan –  MO Příbram

Mistrovství České republiky
3. Sušil David – MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
16. Šindelář Vít – MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
17. Bureš Jan – MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY MUŠKA

MS národů:
1. v družstvech
Drož Martin –  MO Český Šternberk

Úspěchy ve feederu:

Krajský přebor

Jednotlivci:
1. Marek Veselý – MO Český Šternberk
2. Peterka Jaroslav – MO Kladno
3. Rajdl Jaroslav – MO Mělník

Družstva:
1. MO Mělník
2. MO Kladno
3. MO Smečno

Výsledky družstev v ligových soutěžích:

1 liga:
4. MO Český Šternberk
7. MO Kolín
11. MO Český Šternberk

Mistrovství České republiky

Družstvo SÚS  –  DAIWA TEAM MO Čelakovice  3. místo

Jednotlivci:
3. Štěpnička Milan – MO Český Šternberk
12. Štěpnička Vojtěch – MO Český Šternberk
23. Staněk Karel – MO Smečno

Mistrovství České republiky

Žáci:
1. Špitalský Václav – MO  Čelákovice
2. Špitalská Aneta – MO Čelákovice

Junioři:
1. Vydra Filip – MO Čelákovice

MS národů:
10. v družstvech
37. Štěpnička Radek – MO Český Šternberk
84. Štěpnička Martin – MO Český Šternberk

Zprávu o handicapovaných rybářů přednesl předseda MO Kladruby Oldřich Miler, která handicapované rybáře zaštiťuje.

MO Kladruby sdružuje těžce tělesně postižené rybáře z celé České republiky. Cíl je jediný – umožnit těmto občanům volnočasovou aktivitu, jakou je rybářský sport.

V loňském roce oslavila MO Kladruby 30. let svého trvání. Počet členů je přibližně 170, z čehož jedna třetina jsou „pomocníci – asistenti“, většinu pak tvoří handicapovaní, senioři a děti.

Kladrubská organizace hospodaří na hektarové nádrži Záhorská, kde buduje bezbariérové zázemí pro handicapované rybáře.

O tom, že to v Kladrubech dělají dobře, svědčí i úspěchy handicapovaných rybářů na Mistrovství ČR, ale i na mistrovství světa v plavané, kde se mohou pochlubit čtyřmi tituly mistrů světa jak v družstvech, tak v jednotlivcích.

Výraznou novinkou v loňském roce je vybudování  44 lovných míst pro handicapované na revírech sdružených v SÚS, které se podařilo zrealizovat ve spolupráci územního svazu s místními organizacemi a MO Kladruby.

Tuto aktivitu by chtěli kladrubští rybáři rozšířit na celou Českou republiku. Předseda rovněž zmínil úspěšnou prezentaci na veletrhu For Fishing.

Nově počítají s ustanovením dětského rybářského kroužku, jehož činnost by měla být zahájena v září. Kapacita kroužku je max. 20 dětí.

Členská základna MO Kladruby

                        2013    2014    2015

Dospělí            126      137      138

Děti                 8          13        18

Mládež            3          1          1

ZTP                 43        38        47

Celkem            137      151      163

Odbor mládeže na dnešní konferenci do Průhonic pozval i úspěšné děti a mládežníky. Všichni byli před delegáty odměněni za výbornou reprezentaci Středočeského územního svazu.

Oceněni byli:

v přívlači –  Vojtěch Marek (MO Vlašim), Daniela Truhlářová (MO Vlašim), David Procházka (MO Plaňany)
ve feederu – Aneta Špitálská, Filip Vydra , Václav Špitálský (všichni MO  Čelákovice)
v mušce – David Sušil, Jan Bureš (oba MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav)
v RT – Tomáš Spáčil

IMG_8185 IMG_8178

Vedoucí odboru mládeže ve svém úvodu shrnul děti a mládež v číslech. Ve 104 organizacích máme 61 aktivních kroužků mládeže, v kterých je soustředěno 1 287 dětí, máme 156 vedoucích mládeže, 723 dětí v závodní činnosti, celkem pak dětí a mládeže je 3 895.

Ročně je v rámci SÚS uspořádáno na 285 akcí pro děti.

Odbor mládeže podle slov jejího vedoucího zajištuje pro MO podporu a metodickou pomoc při práci s mládeží, čerpání dotací pro mládež, učební pomůcky pro kroužky, připravuje další podporu kroužkům, pořádá tábor mládeže, náborové akce Ve vodě nežijí jen vodníci,  LRU feeder, muška, RT, ZU, plavaná, přívlač, organizuje s MO dětský závod O pohár předsedy SÚS.

„Pro zvládnutí budoucnosti je důležitá aktivní náborová činnost na místních úrovních, aktivní prezentace práce s mládeží,“ zdůraznil Eichler a vyjmenoval nástroje, které k tomu vedou – projekt „Vodníků“, místní náborové akce např. dny otevřených dveří, dětské dny, místní závody pro děti  – zdarma, výstavy k výročí MO, přednášky ve školách a školkách, propagace činnosti v místním tisku, na webových stránkách MO a SÚS, facebooku, twiteru.

Bohužel, právě prezentace práce s dětmi je podle vedoucího odboru špatná. Jen 40% má aktivní webové stránky alespoň s pěti příspěvky ročně, jen 9 MO má dohledatelný facebookový profil s prezentací práce s mládeží. Zprávy o dětech na webu má jen 12 MO.

„Bez prezentace práce s mládeží, bohužel, nedostane peníze,“ upozornil Eichler.

Mnohé místní organizace volají po podpoře práce s mládeží. Jenže samy nevyužívají nabízené dotační programy. O dotaci z ČOV, která činí 1000 korun na dítě  požádalo jen 11 MO z SÚS, do projektu „Vodníků“, kde SÚS vyplácí 100 korun na dítě, poslalo v termínu přihlášku 16 MO ( všechny dostaly odměnu šek na 2 000 korun), i když se další postupně hlásí.

Odbor mládeže nachystal i další pobídkové akce, jako soutěže o nejlepší kroužek, nejlepšího vedoucího kroužku s odměnou 15 000 korun.

„Pokud každá MO každoročně získá pět dětí, je to přes 500 dětí v SÚS. A to už je velké číslo pro celek, pro vás v MO je to jen pět dětí, které můžete získat v každém městě, obci, ale pro SÚS to je 500 členů, kteří zajistí, že za 20 až 30 let zde bude stát stejně silný územní svaz jako nyní,“ uvedl Eichler.

Oceněny šekem na 2000 korun byly organizace, které se přihlásily k projektu „Vodníků“ – MO Brandýs nad Labem, MO Čáslav,             MO Mladá Boleslav, MO Kladruby u Vl., MO Český Štemberk, MO Soutice, MO Jince, MO Plaňany, MO Čelákovice, MO Rožmitál Pod Třemšínem, MO Bělá pod Bezdězem, MO Mnichovo Hradiště, MO Bakov Nad Jizerou, MO Beroun, MO Čistá, MO Hořovice.

IMG_8198 IMG_8203 IMG_8209

 

Právník se ve své zprávě zabýval dopadem nového občanského zákoníku (NOZ) na rybářské hnutí a novými právními předpisy na úseku zákona o rybářství.

S účinností nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. od 1. 1. 2014 pro naše organizace vyplynuly nové úkoly. „Předně byl zrušen zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, pod který byly všechny naše organizace začleněny. Po novele občanského zákoníku bylo nutné provést změny u všech našich organizací a to zápisem do spolkového rejstříku se změnou názvu na „SPOLEK“ a na zapsaný spolek,“ uvedl Černík.

Společně s tím bylo nutné nechat do spolkového rejstříku zapsat statutární zástupce – tj. předsedu a jednatele spolku. Při tomto úkolu nám velmi výrazně pomohla Rada ČRS, která zajišťovala a zajišťuje zápisy
všech spolků. Za tuto pomoc ji patří poděkování.

Právník upozornil, že zatím jsou zápisy do spolkového rejstříku zapisovány bez poplatků, ale je pravděpodobné, že od června letošního roku budou zpoplatněny částkou cca 2 000,- Kč, které by šly k tíži Vaší organizaci.

IMG_8163NOZ – Nájem, pachtovní smlouvy, ostatní smlouvy (kupní, směnná atd.)
NOZ připravil změny v úpravě nájemních a pachtovních vztahů, které se nás dotýkají. Středočeský územní svaz připravil vzor pachtovní smlouvy.
„S odstupem času je třeba konstatovat, že potřeba předělat nájemní smlouvy na pachtovní smlouvy není až zas tak nutná. Kde máte uzavřené nájemní smlouvy na dobu určitou – na delší dobu doporučuji(eme) zatím ponechat a změnu realizovat až po uplynutí doby,“ uvedl Černík.

Ten se pozastavil u uzavírání či obnovování nových smluv. „Jak jistě víte, při změně těchto vztahů často dochází k navýšení nájemného – pachtovného. Zde bych Vás chtěl upozornit na některé chyby a nedostatky při uzavírání smluv. Naše stanovy určují, že k platnosti veškerých smluv je třeba podpisu dvou statutárních zástupců – předsedy a jednatele. Ale pokud budete Vy uzavírat jakékoliv smlouvy, je třeba si zjistit a ověřit i ostatní údaje o druhé smluvní straně,“ zdůraznil.

Měl tím na mysli hlavně vlastnické vztahy – jestli s Vámi uzavírá smlouvu skutečný vlastník, což lze zjistit z výpisu z listu vlastnického, který získáte na katastrálním úřadě. Dále je nutné při uzavírání smluv s právnickou osobou (a.s., spol. s r.o.), zjistit, kdo je oprávněn za tuto právnickou osobu smlouvy podepisovat. U smluv obcemi je ještě nutné schválení obecního zastupitelstva.

Pokud není vše v pořádku, tyto nedostatky mají za následek neplatnost smluv a pracně se musí odstranit. Při uzavírání kupních smluv je třeba upozornit na podávání návrhu na vklad vlastnické práva. Tento návrh musí být podán na předepsaném formuláři.

„Zde bych doporučoval nechat zpracovat odborníky. Vytvoření návrhu na vklad – elektronické podání má tu výhodu, že je propojen s katastrem nemovitostí, je snadnější na vyplňování a odhalí i některé závažné chyby.“

Ostatní
Ministerstvo zemědělství dne 11. 4. 2016 vydalo vyhlášku, která ve sbírce zákonů vyšla dne 19. 4. 2016 pod číslem 123/2016 Sb., kterou se mění prováděcí vyhláška k provedení zákona o rybářství.

Mezi nejpodstatnější změny, které se dotknou rybářů při rybolovu již od 16. června 2016, kdy tato vyhlášky, mimo § 10, nabude účinnosti, patří:
– zvýšení míry kapra na 40 cm na mimopstruhových i pstruhových revírech
– uzákonění hájení všech druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru od 1. 1. do 15. 4. a dále od 1. 12. do 31. 12.
– hájení okouna říčního na mimopstruhových revírech v době od 1. 1. do 15. 6.

Upozorňujeme, že údaje uvedené v rybářském řádu (BPVRP), který je součástí rybářských revírů pro rok 2016 a 2017, který měl uzávěrku v září loňského roku, uvedenou novelu neobsahuje a je v něm uvedena původní legislativní úprava.

§ 10 – Rybářský lístek
Tato nová vyhláška nově upravuje vydávání rybářského lístku na dobu 30-ti dní od jeho vydání. K vydání tohoto rybářského lístku se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů podle odst. 3 § 10. Toto nabývá účinnosti od 1. 1. 2017.

Nákup vodních ploch
Jedním z úkolů usnesení konference Středočeského územního svazu byl nákup vodních ploch pro všechny naše organizace. Není to úkol lehký, zvláště v současné době. Cena vodních ploch za posledních 15 let vzrostla 10x a více.
„O to více bych na vás na všechny apeloval s prosbou udělat si podrobný seznam vlastníků a spoluvlastníků pozemků – vodních ploch, pobřežních pozemků a přístupových cest a komunikací na vašich revírech. V každém případě se v současné době vyplatí koupit, byť i spoluvlastnický podíl. To proto, že pokud bude organizace vlastníkem spoluvlastnického podílu, bude vždy účastníkem řízení na dotčeném prostoru,“ doporučil JUDr. Černík.