Archiv štítku: K2015

UZÁVĚRKA PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTAČNÍ TITUL K2015

Dne 26. 11. 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dotační program „K2015 – Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů pro rok 2015“.

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace  K2015 – Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů pro rok 2015 na základě § 1 písm. b) a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č. j.: 15212/2015-MZE-16232, č. j. 22177/2015-MZE-16232 a čj. 64914/2015-MZE-16232 (dále jen „Zásady“)

podepsal ministr zemědělství dne 5. prosince 2015 a tímto dnem nabyly účinnosti.

Uzávěrka příjmu žádostí dotačního programu K2015 – Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů pro rok 2015 je podle platných „Zásad“  odstavce 1. bodu h)

stanovena na  9. prosince 2015 

do konce pracovní doby příslušných pracovišť SZIF podle sídla žadatele.

Žádáme tímto všechny členy našeho územního svazu, protože víme, že ne všichni funkcionáři jsou každý den na mailu, informujte je telefonicky, že uzávěrka končí už za dva dny.

Děkujeme.