Archiv štítku: jednatel

Sekretariát ČRS SÚS pokračoval v zápisech MO, nově zapsaných spolků do spolkového rejstříku. Nově přibyla další drobná administrativní lapálie. Zápis statutárních zástupců, a aby se pracovníci sekretariátu a funkcionáři MO v době prázdnin nenudili, celý zápis jsme si museli zopakovat. To vše jen proto, že na prvním formuláři chyběla větička, že jsou funkcionáři svéprávní.

Prosím dovolte mi malé odbočení ve chvíli, kdy spatřuji tu neuvěřitelnou horu papírů a změť čísel, kterou po dobrovolných funkcionářích rybářských spolků orgány státní správy požadují, vyhrožují sankcemi za nedodržení termínů, začínám ve chvíli, kdy vidím vaše ocenění o naší svéprávnosti lehce pochybovat. Každopádně děkuji všem, kteří se nenechali byrokratickým molochem znechutit. Ty, kdož ještě váhají, jestli druhá žádost o zápis statutárních orgánů byla myšlena vážně, odpovídám ANO, a prosím o zaslání ověřených souhlasů, aby se úřední šimla dostatečně napásla.

Sekretariát bojoval svou papírovou válku i na dalších bojištích.  Tvrdou papírovou válku vybojoval sekretariát o dotace na vysazení úhoře z OPR. Podařilo se. K dnešnímu datu jsou peníze za monté vysazené před rokem již na účtech MO, které jej vysazovaly. Sekretariát v okamžiku, kdy viděl obrovské potíže organizací s administrativou spojenou s vyřizováním dotace, připomínkoval nové podmínky pro poskytování dotace na vysazení úhoře a předpokládá, že bude možné dotaci vyřešit na základě plné moci pro SÚS, který v rámci jednoho projektu bude dotaci nárokovat. (Nově patří mezi podmínky získání dotace povinnost elektronických podpisů a všech podání a být podnikem akvakultury). Řečmi o kontrole projektů finančními úřady u MO čerpajících dotaci raději nebudeme strašit, to sekretariát i organizace zvládají (audit MF naposledy proběhl v MO Týnec n. Labem).

Úloha vyšších svazových orgánů byla plněna i v oblasti připomínkování a tlaku na změnu podmínek pro zajištění 1. Rybářského lístku, kde došlo k dílčímu snížení byrokracie. Bohužel díky rozporu mezi ČRS a MRS nebyl přijat ještě vstřícnější návrh.

Podobně připomínkovali pracovníci sekretariátu návrhy MZE na kvalifikační požadavky odborných pracovníků či návrh úpravy vyhlášky 197/2004 Sb.

Mezi příjemnější úkoly, které sekretariát ve druhém čtvrtletí řešil, patřilo zajištění a rozvoz násad a plůdků. Počínaje pstruhem na zahájení sezony, přes kapra a dotaci na vícezarybnění z redistribuce celosvazových povolenek. Následovala Šr, reofilní druhy ryb, a plůdky býložravých ryb jsme koncem června s rozvozy skončili. V průběhu léta bývá pravidelně zavážena ryba z odchytů, letošní rok byl však trochu výjimečný. Extrémní sucho změnilo plány nejednomu hospodáři či sportovnímu rybáři. Toto téma bylo na samostatný článek.

Mezi vydařené akce pořádané sekretariátem SÚS s větší či menší podporou MO Nová Ves a Kolín patřila výstava Životní prostředí v Kolíně, kterou navštívilo více jak 5000 dětí, kterým jsme ukázali, že existuje ČRS a sportovní rybáři.

Práce s dětmi byla úkolem na plný úvazek. Po kolínské výstavě běžela akce Pohár předsedy pro mládež v Bělé p. Bezdězem, příprava ZU, kde SÚS letos pořádal Národní kolo, příprava letního tábora územního svazu, projekt Ve vodě nežijí jen vodníci. Jistě hlavní část práce leží vždy na konkrétních lidech a organizacích, kterým patří dík, ale sekretariát lehce stínuje pozadí získáním grantu z fondu hejtmana Středočeského kraje či dalšího sponzora na tábor, financováním a vyúčtováním akcí a podporou činnosti. Závěrem kapitoly o mládeži bych chtěl připomenout, že se blíží termín pro vyúčtování letních akcí mládeže. Pokud vaše MO bude čerpat příspěvek na krátkodobé aktivity, činnost kroužků či letní tábory nezapomeňte žádosti včas zaslat na sekretariát, aby SÚS mohl nárokovat dotace.

Sekretariát se aktivně účastnil výstavy Natura viva v Lysé n. Labem, školení pracovníků BOZP v Plasech či zahájení výstavy rybářských trofejí pořádaných MRS ve Slavkově. Těžiště práce však leželo jinde. Při péči o vlastní majetek jsme byli nuceni zpracovat PaMŘ na rybník Božkov a připravit posouzení oprav na rybníku Jelito. Jelito nás v letošním roce lehce pozlobilo. Přívalový déšť poškodil vzdušnou stranu hráze, která musela být sanována. O sousedských vztazích se snad raději nebudu ani rozepisovat.

Náročným úkolem je příprava nových popisů revírů. V letošním roce se tisknou po dvou letech. Tisk bude zajišťovat nová firma, která v poptávkovém řízení nabídla nejlepší cenu. V tuto chvíli usilovně pracujeme na korekturách, aktualizaci kontaktů na MO i na vylepšení seznamu míst pro handicapované rybáře.

Z plněných úkolů, které budou nejvíce zajímat sportovní rybáře, zmíním jednání o nákupu větší vodní plochy, která delší dobu zaměstnává právníka i ekonomy. Zatím je šance na koupi 50:50. Příznivěji dopadl druhý pokus o akvizici. Podařilo se zakoupit vodní plochu o výměře cca 1,5 ha. Podrobnosti se dozvíte v okamžiku, kdy bude koupě nezpochybnitelná a vodní plocha zapsaná na našem LV.

Vážení, chci věřit, že jste v průběhu letních prázdnin nepocítili, že zaměstnanci čerpali řádnou dovolenou. Servis a plynulý chod sekretariátu byl vždy zajištěn a bezchybně snad fungoval i nově zprovozněný e-shop na našich www stránkách.

A jaké úkoly máme před sebou:

Těšíme se na vyhodnocení soutěže vašich trofejních úlovků Středočeský šupináč.

Probíhá příprava hospodářského vyrovnání, práce na projektu s KÚ Středočeského kraje – loď pro rybářskou stráž, odhad prodeje CSP, projekt refolilní druhy ryb, podzimní distribuce násad, pohár předsedy ÚS, atd.

Příjemný zbytek prázdnin a nashledanou někdy u vody. Třeba s přívlačí?

Dne 20. 8. 2015 Horáček