Archiv štítku: hospodářský

Středočeský územní svaz má za sebou dva rozvozy štiky rychlené. Během nich putovalo do revírů ve Středočeském kraji celkem 74 250 kusů štičích miminek.

????????????????????????Štika rychlená se nasazuje do sportovních revírů jako náhrada štiky jednoleté, kterou uvádí všechny zarybňovací povinnosti na daný revír, v přepočtu 5:1. To znamená, že na jeden kus štiky jednoleté se musí nasazovat 5 kusů štiky rychlené.

„Štiku rychlenou nasazují MO do svých chovných revírů, kde z ní vyrábějí štiku dvouletou, která nepokrývá naši poptávku. Proto musíme dosazovat štiku rychlenou, kterou většina MO doplňuje, dle možností a ekonomické situace, násady štiky dvouleté a tříleté,“ uvedl předseda územního svazu Dušan Hýbner.

Rozvoz 29. 4. – sádky Tábor:????????????????????????
Malešov 1 000 ks, Kolín 10 000 ks, Sloveč 500 ks, SÚS Kouřim 1 000 ks, Uhříněves 1 000 ks, Týnec nad Sázavou 10 000 ks, Zvánovice 250 ks, Tehov 1 000 ks, Smečno 10 000 ks, Rakovník 6 000 ks, Nové Strašecí 3 000 ks, Sedlčany 5 000 ks, Rožmitál 5 000 ks, Nový Jáchymov 1 000 ks.

Rozvoz 4. 5. – sádky Mašát:
SÚS Vlkava 2 000 ks, MB – Jizera + Klenice 15 000 ks, MH Jizera 2 000 ks, Bakov Jizera 2 000 ks.

Tím rozvozy nekončí, další dva jsou v plánu.

???????????????????????? ????????????????????????

UPOZORŇUJEME všechny naše členy, že již pouhé 4 dny zbývají do termínu, kdy mají povinnost si zakoupit členskou známku. Tento termín vyprší ve čtvrtek 30. dubna.

Pravidelný peněžní příspěvek (členská známka) musí uhradit každý člen do konce dubna příslušného roku, kdo tak neučiní, jeho členství v ČRS zaniká.

Na konci minulého týdne proběhly ve Vodňanech zkoušky na nové hospodáře. Z našeho územního svazu nakonec k samotným zkouškám dorazilo pět adeptů, z původně osmi přihlášených, a všichni je zdárně složili.

Úspěšnými absolventy zkoušek na hospodáře tak jsou::

Milan Mendel – ČRS MO Přílepy
Jan Šimák – ČRS MO Benešov
Jiří Chalupa – ČRS MO Dolní Cetno
Jiří Chramosta – ČRS MO Zdice
Václav Pergl – ČRS MO Beroun

Blahopřejeme!

IMGA0314 IMGA0317 IMGA0326 IMGA0332

V sobotu 28. 2. 2015 byl v restauraci U Přístavu na Zbraslavi uspořádán seminář hospodářů Středočeského územního svazu. Přípravu semináře zajistil sekretariát ÚS.

Semináře se zúčastnilo 88 účastníků z 51 MO, za SÚS předseda, jednatel, hospodář, technik a administrativní pracovnice.

CIMG2893Hned na počátku byla minutou ticha uctěna památka prof. Petra Semeniuka a poté se již dostalo na přednášející – předseda SÚS p. Hýbner (téma vodoprávní problematika), hospodář SÚS p. Štěpnička (zarybňování + centrální nákup násad), právník SÚS JUDr. Černík (nový občanský zákoník), dále pak členové HO SÚS –  p. Jindřich (Rybářská stráž), p. Pacholátko (pstruhové vody), p. Stuchl (výroba vedlejších ryb) a zaměstnanec Rady ČRS Ing. Vrána (problematika odstřelu kormorána).

Nejzajímavějším a nejzásadnějším tématem byl centrální nákup násady kapra, který přednesl hospodář pan Štěpnička. Zcela jasně a konkrétně pojmenoval veškeré výhody centrálního nákupu – výhodnější postavení při jednání s dodavateli, a tím vyšší možnost ovlivňovat cenu, možnost dodání i ostatních druhů násad, které většina dodavatelů dodává pouze jako bonus k velkým objednávkám kapra, navíc násady kapra by mohly probíhat celoročně v menším množství, což by zajistilo celoroční atraktivitu revírů.

Z ušetřených prostředků by pak mohla být podporována výroba MO na vedlejší druhy ryb. „Navíc je to jedena z mála možností, kde lze v budoucnu nějaké finance ušetřit a stabilizovat tak cenu územní povolenky. Určitě stojí za to, aby si všichni materiál ohledně centrálního nákupu prostudovali na intranetu,“ uvedl předseda SÚS Dušan Hýbner.CIMG2867

Rovněž bylo doporučeno zarybňovat hlavně v jarních měsících, násady na podzim jsou vysoce ztrátové z důvodu predačního tlaku a zvýšeným průtokům v tocích.

Seminář se i zabýval otázkou profesionalizace Rybářské stráže v rámci našeho ÚS. V diskuzi byly rozebrány všechny výhody i nevýhody. V první etapě se jeví jako nejvhodnější členům HO ÚS, členy DK ÚS a členy výboru ÚS, kteří mají pro výkon RS kvalifikační předpoklady a zájem činnost vykonávat, rozšířit působnost na všechny sdružené revíry v rámci SÚS. Tato posila v ostraze revírů nepřinese žádnou finanční zátěž ÚS ani MO, těm naopak stoupne počet kontrol na revíru, což pro ně bude prospěšné. Profesionalizací RS se bude HO dále zabývat.

Účastníci semináře byli seznámeni, jak se mohou stát účastníky vodoprávních řízení a chránit tak své zájmy. Zároveň byli obeznámeni se základními povinnostmi majitelů a uživatelů vodních děl, s tím, jak a kde žádat o výjimku na odstřel kormorána, jak chovat vedlejší druhy ryb atd..

Samostatnou kapitolou je pak zvýšení efektivity na pstruhových revírech, kde by bylo řešením kategorizace toků.

CIMG2859Předseda SÚS účastníkům prezentoval svůj záměr vytvořit fond na nákup vodních ploch ve Středočeském kraji, který by se tvořil z příspěvků ve výši 100 korun ob rok pouze od členů produktivního věku. Z tohoto fondu by se mohlo pomáhat dle aktuální situace MO v nákupu vodních ploch dle regionů. „První průzkum ohledně tohoto projektu proběhl na webu SÚS a facebooku a z došlých názorů nebyl ani jeden negativní. Potěšilo mě, že reagovali i naši senioři, že by rádi přispěli,“ konstatoval Hýbner.

Ten rovněž informoval přítomné o nových webových stránkách ÚS, kde mají možnost prezentovat svou práci, násady, závody atd. vše zdarma. Vyslovil politování nad tím, že jen malé množství MO má na svých webových stránkách odkaz na web SÚS.

Účastníci se shodli na tom, že by se seminář měl konat každé dva roky v roce, kdy nebude územní konference, sami hospodáři ho hodnotili jako velice přínosný, škoda jen, že se ho nezúčastnily MO, které právě problémy, kterými se seminář zabýval, řeší.

„Seminář jasně ukázal nutnost vzájemně komunikovat, znát vzájemně své názory, problémy. Ve všech oblastech musíme postupovat jednotně jako celek, jedině tak máme šanci v dnešní složité době, a to ať jde o nákup vodních ploch, nákup násad či ostrahu revírů dosáhnout úspěchu,“ řekl na závěr předseda SÚS.CIMG2838

Hospodářský odbor a ekonomická komise ÚS rozpracuje závěry ze semináře, dále veškeré náměty, návrhy, doporučení, které na semináři zazněly tak, aby byly vypracovány návrhy na řešení v jednotlivých oblastech, na kterých budou odbory pracovat a předkládat výboru ÚS ke schválení.

Od SRŠ ve Vodňanech jsme obdrželi závazný termín kurzu hospodářů, který bude pořádat ve dnech  8. – 13.3. 2015. Pozvánka a závazná přihláška v příloze.

Z časových důvodů Vás žádáme o okamžité vyplnění závazné přihlášky a její zaslání na naše e-mailové adresy (crs_sus@volny.cz, crs-sus@volny.cz, rybari@crs-sus.cz), abychom mohli , Vámi přihlášeným účastníkům, zaslat potřebné informace a materiály ke studiu.

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že za přihlášení Vašeho adepta je stanovena kauce ve výši 2.500,- Kč za osobu, kterou, prosím,  obratem zašlete na č. ú. 35036011/0100, VS: 31+čtyřmístný kód Vaší MO. Teprve po jejím připsání na náš účet budou Vašemu účastníkovi kurzu zaslány studijní materiály.

Pozvánka na školení rybářských hospodářů

Závazná přihláška

 

ČRS SÚS pořádá SEMINÁŘ HOSPODÁŘŮ STŘEDOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU a to v SOBOTU dne 28. 2. 2015 od 9.30 hod.

v restauraci U PŘÍSTAVU – U malé řeky 623, Praha 5 – Zbraslav http://www.restauraceupristavu.cz/

Žádáme Vás, abyste nejpozději do 10. 2. 2015 nahlásili na adresu sekretariátu telefonem nebo e-mailem jmenný seznam účastníků z Vaší MO a přihlášeným osobám předali tuto pozvánku. Cílem semináře je vzájemná výměna zkušeností.

Pozvánka na seminář HO 2015

Přihláška na seminář hospodářů 2015

DOSTUPNOST MHD – ZE SMÍCHOVSKÉHO NÁDRAŽÍ AUTOBUSOVÉ LINKY Č. 129, 241

host

 

Mapa – 49°58’28.340″N, 14°23’48.199″E

mapa