Archiv štítku: Božkov

Poslední klasický výlov Božkova byl uskutečněn 6. 10. 2012, kdy bylo sloveno cca 1800 kg všech druhů ryb. Poté byl rybník připraven na odbahnění, což se přes zimu a v jarních měsících částečně stalo (podle momentálních finančních možností Středočeského územního svazu).

1Po odbahnění byl rybník v jarních měsících roku 2013 zarybněn. Letní povodeň v témže roce odnesla většinu vysazených ryb a nežádoucí druhy přinesla. 2Bylo nutno zjistit stav rybníka a obsádky, proto byl mimořádně dne 24. 8. 2013 rybník sloven.

Dne 19. 3. 2016 byl proveden po 2,5 letech další výlov rybníka za účelem provedení inventury obsádky.

Od pondělí 14. 3. 2016 byl rybník pozvolna upouštěn a dnes ráno v 7.00 byly zahájeny práce na zajištění vlastního výlovu.

Kolem deváté hodiny ranní bylo již jasno, že v rybníku dosud plave ta nejchytřejší část z vysazených ryb v dřívějších letech.

3Tyto ryby se dokázaly vyhnout všem nástrahám, které na ně líčili rybáři. Vyloven byl např. jesínek, kterému  tak zachutnala gumová žížala, že ji utrhl i s kusem vlasce, a až pozdě zjistil, že to není chutné sousto a nějak píchá v tlamce. Podařilo se nám jej zachránit a už zase plave.

A tady je výčet těch mazaných ryb, které přežily:

Kapr 3 (od 1,2 – 2,5 kg/ks) – 700 ks – 1000 kg
Lín 2 (0,2 kg/ks) – 10 ks – 2 kg
Amur 2-3 (0,4 kg/ks) – 80 ks – 32 kg
Amur 4-5 (1,5 – 6 kg/ks) – 16 ks – 33 kg
Okoun 2-4 průměr 0,2 kg/ks – 38 ks –16 kg
Štika 2-3 – 1 ks – 2 kg
Štika 2-1 ks – 0,5kg
Úhoř (0,8 kg/ks) – 2 ks – 1,8 kg
Úhoř (0,2 kg/ks) – 4 ks – 0,8 kg
Síh peleď (0,3 kg/ks) – 30 ks – 9 kg
Tolstolobik 4-5 (6 kg/ks) – 8 ks – 48 kg
Jelec jesen 2-3 (0,3 kg/ks) – 50 ks – 15 kg
Pstruh duhový 2 (0,35 kg/ks) – 52 ks – 18,2 kg
Pstruh duhový 3 (1 kg/ks) – 2 ks – 2 kg
Siven 2 (0,25 kg/ks) – 3 ks – 0,75 kg
Plotice a perlín 1-2 (0,01 kg/ks) – 5500 ks – 55 kg

Dále bylo sloveno cca 170 kg plůdku kapra, několik „červených“ karasů, jeden zlatý jesen a cca 100 kg karasa stříbřitého.

4Plůdek kapra – 157 kg, 70 ks menších kaprů a 5 malých amurů putovalo do chovného rybníka v Kolíně. Štiky, polovina okounů, pár menších kaprů a amurů se již prohání v rybníku MO Mnichovice. Pstruzi a siveni budou na Vás čekat do zahájení na pstruhovém revíru MO Mnichovice. Karas stříbřitý jako nežádoucí druh byl ekologicky zlikvidován.

V rybníku také stále přežívají – (ale už jen některé) vyřazené maminy kaprů, které SÚS zakoupil od Výzkumného ústavu ve Vodňanech. Po zavedení K-70 se SÚS bláhově domníval, že tyto vyřazené generačky budou dělat radost všem lovícím, ale ukázalo se, že třetina těchto trofejních ryb udělala radost jen někomu. Je zajímavé, že zmizeli všichni generační lysci a šupináči zůstali. Je to náhoda, nebo pytláci selektují, co odnesou?

Většina výše uvedených ryb byla vrácena zpět do rybníka, včetně 7 ks trofejních kaprů o kusové hmotnosti cca 10-12 kg/ks.

5

 

 

 

 

 

 

7

8

 

 

 

 

 

Po napuštění rybníka bude dosazen další tržní kapr, amur, a pokud se povede sehnat i lín a bude zahájen mimopstruhový režim – sledujte naše webové stránky, kde bude oznámeno datum zahájení.

9Rádi bychom MOC PODĚKOVALI členům MO Mnichovice a všem, kteří přispěli pomocnou rukou při výlovu a jeho zajištění. Kolegové z místní organizace Mnichovice poskytli nářadí, vybavení a vlastní lidskou sílu potřebnou ke zdárnému průběhu výlovu a to je ještě večer čeká rybářský ples. Přejeme, aby se ples vydařil minimálně jako výlov.

Výlov 19. 3. 2016 Božkov

PETRŮV ZDAR!

Jaroslava Fryšová, technik SÚS 

 

 

ČRS SÚS  si Vás dovoluje seznámit se zahájením několika plánovaných akcí:

BOŽKOV:

 1. Plánovaná údržba sedimentační nádrže u přítoku do rybníka Božkov.
  • První malé snížení hladiny o cca 20 cm již proběhlo
  • Další velmi pozvolné snížení o cca 50 cm bude zahájeno 10. 3. 2016
  • Od pondělí 14. 3. 2016 včetně bude na Božkově zákaz rybolovu.
  • V závislosti na průběhu prací bude případně zahájení kaprového režimu dříve než 16. 4. 2016. Sledujte aktuality na webových stránkách SÚS (crs-sus.cz).
 2. V sobotu 19. 3. 2016 bude proveden plánovaný výlov obsádky za účelem provedení inventury a odebrání nežádoucích ryb – zejména odstranění nepůvodních druhů (karas stříbřitý, střevlička východní).
 3. Po výlovu bude rybník opět napuštěn
 4. Rybník bude zarybněn kaprem, línem a amurem – dle momentální dostupnosti násad na trhu
 5. 16. 4. 2016 bude zahájení mimopstruhového režimu

RACHYNĚ:

Rachyně 4

 1. Ve dnech 25. – 26. 3. 2016 je na Rachyni zákaz rybolovu z důvodů konání závodů.
 2. Dne 26. 3. 2016 proběhne 4. ročník závodů o Pohár Rachyně – přívlačové závody. Propozice budou umístěny na webových stránkách SÚS.
 3. 10. 4. 2016 bude zahájeno snižování hladiny
 4. V sobotu 16. 4. 2016 bude proveden plánovaný výlov obsádky za účelem provedení inventury a odebrání nežádoucích ryb – zejména odstranění nepůvodních druhů (karas stříbřitý, střevlička východní).
 5. Po napuštění, bude rybník opět zarybněn (pstruhem i kaprem)
 6. Zahájení rybolovu bude závislé na rychlosti naplnění rybníka. (Odhad 25. 4. 2016). Přesné datum bude zveřejněno na webových stránkách SÚS (crs-sus.cz).
 7. Další lososovité ryby budou vysazeny ještě v květnu, a pak v podzimních měsících 2016, přes léto, bude dosazen kapr, lín, amur (podle dostupnosti na trhu) v lovné velikosti.
 8. Od roku 2017 počítáme s přechodem na kombinovaný režim jako u Božkova.

Omlouváme se lovícím za omezení a věříme, že opatření budou jen k lepšímu.

Do revíru Božkov jsme dnes nasadili 500 kg nádherného pstruha duhového, když 300 kg bylo 0,4 kg/ks a 200 kg bylo cca 1,2 kg/ks.

Upozorňujeme všechny, že led má jen 6 – 7 cm a je velmi nebezpečný, takže na něj ve vlastním zájmu nevstupujte.

Na revír Rachyně bylo včera dovezeno 230 kg pstruha duhového z rybářství Moravec. Ryba měla hmotnost okolo 0,45 kg/kus. Ani tady nedoporučujeme vstupovat na led.

Jinak přejeme hezký lov.

Na revíru Božkov jsme dnes nasadili 230 kg pstruha duhového, kterého dodalo rybářství Moravec.

Průměrná kusová hmotnost je 0,45 kg.

Přejeme všem šťastný lov.

???????????????????????????????Zarybnění pokračovalo i v pátek (13. 11.), kdy do revírů ve správě SÚS putovali pstruzi a siveni.

Na revír Rachyně bylo nasazeno 200 kg pstruha duhového a 50 kg sivena, na revír Božkov pak 450 kg duháků a 50 kg sivenů.

Ryba měla hmotnost 30 – 35 dkg na kus.

Užijte si víkend i sváteční den na pstruhových revírech SÚS.

Na revíru SÚS Božkov č. 413 998 začíná od 1. 11. zimní pstruhová sezona. Přijeďte, revír je čerstvé bohatě zarybněný.

Celkem bylo v těchto dnech do zdejšího revíru nasazeno 550 kg pstruha duhového a 200 kg sivena amerického. Všechna násada dosahovala průměrné váhy 0,4 kg na jeden kus.

SÚS přeje návštěvníkům revíru krásné a pohodové zahájení zimní pstruhové sezony a bohaté úlovky.

ČRS Středočeský územní svaz včera zarybnil revír č. 411 998 Božkov, kam bylo nasazeno 1 200 kg kapra.

Průměrná hmotnost kapříků byla cca 2 kg/ks.

ČRS z. s., SÚS upozorňuje všechny zájemce o rybolov na rybníku Božkov – 411 998, že dne 26. 9. 2015 bude z důvodů konání závodů pořádaných MO ČRS Mnichovice zákaz rybolovu.

Ten platí v době od 7.00 do 18.00 hodin.

Děkujeme za pochopení, ČRS z.s, Středočeský územní svaz

????????????????????????Pokračovaly rozvozy do revírů v rámci Středočeského územního svazu. Ve středu (6. 5.) byl na revír Božkov nasazený kapr K3 o celkové hmotnosti 1 500 kg.

Dále byla rozvezena i rychlení štika ze sádek Mašát. Ta putovala do revírů MO Uhlířské Janovice 500 ks, Čelákovice 5 000 ks, Brandýs nad Labem 8 000 ks, Kralupy nad Vltavou 5 000 ks a do revíru Mlynařice 500 ks.

 

Pravidla rybolovu na nádrži Božkov 411 998

Rybolov v mimopstruhovém režimu povolen od 16. 4. do  25. 10. včetně

Na základě platné mimopstruhové celorepublikové, celosvazové nebo středočeské územní povolenky a zakoupeného „Oprávnění k hospodářskému odlovu na nádrži Božkov“ (místenky), vydávaného za manipulační poplatek 20,-Kč.

 AOprávnění k hospodářskému odlovu (místenka). Bez tohoto oprávnění není možno provádět rybolov a může lovícímu být zadržena povolenka.

 1. Místenky jsou vydávány zájemcům za manipulační poplatek 20,- Kč (poplatek slouží k pokrytí nákladů na výdejce, ostrahu a údržbu okolí rybníka); místenky lze reservovat u výdejce na tel: 607 587 120 každý den od 8.00 do 18.00 hod. Místenka se platí před zahájením rybolovu.
 2. Místenky vydává výdejce v době své přítomnosti v maringotce u rybníka v době od 8.00 do 9.00 hod. a od 15.00 do 16.00 hod. Není-li výdejce přítomen lze rybařit pouze po telefonické nebo písemné dohodě (podmínky písemné dohody uvedeny na dveřích maringotky) o způsobu úhrady místenky. Počet místenek je omezen na 25 současně lovících osob (5 místenek je reservováno pro MO ČRS Mnichovice).
 3. Výdejce nemá povinnost roznášet doklady o zaplacení poplatku (místenky) sportujícím rybářům. Je v zájmu každého sportujícího rybáře na revíru 411 998 Božkov vyzvednout si doklad o zaplacení místenky osobně u výdejce v době jeho přítomnosti u rybníka.
 4. Informace o rybolovu poskytuje MO ČRS Mnichovice a SÚS ČRS.

B/ Rybářský řád
Sportovní rybolov se řídí zákonem č. 99/2004 Sb., jeho prováděcí vyhláškou č.197/2004 Sb. a bližšími podmínkami s následující úpravou :

a) zákaz lovu z loďky a z hráze nádrže
b) přívlač a muškaření zakázáno
c) zákaz znečisťování pobřežních partií včetně zákazu čistění ryb v pobřežních partiích
d) přisvojené druhy ryb lososovitých, kapra a amura zapisuje lovící nesmazatelným způsobem bezprostředně po jejich ulovení, ostatní      před přerušením lovu nebo odchodem od vody. Přisvojí-li si rybář za kalendářní den 2 kusy kapra či amura (celkem dohromady  nejvýše 7 kg) končí pro něj na revíru Božkov denní rybolov<
e) horní míra kapra je stanovena na 70 cm. Ryby větší, nebo nedosahující zákonné délky musí být šetrně vráceny do nádrže Božkov;  při manipulaci s ulovenými rybami na břehu se doporučuje k omezení jejich možného poranění (odření) používat plastové podložky
f) přístřešky povoleny pod hrází a u přítoku do nádrže
g) parkuje se na vyhrazených parkovištích u přítoku nádrže a vedle maringotky, vždy však musí být zabezpečen volný průjezd po místní  komunikaci; parkovací místo před dveřmi do maringotky vymezené kovovým zábradlím je vyhrazeno pro výdejce a technickou obsluhu  rybníka. Na místní komunikaci je parkování zakázáno!
h) výdejce může zájemcům–členům ČRS zajistit na nádrž Božkov prodej denních (250,- Kč) nebo týdenních (450,- Kč) mimopstruhových  povolenek;
i) denní doba lovu ryb v měsících:
dubnu, září a říjnu  od 6 do 22 hodin
květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin
j) rybolov bez časového omezení 24 hodin denně na revíru 411 998 Božkov není povolen.

Pravidla rybolovu na nádrži Božkov od 2015 MP