Startuje jarní část projektu „Ve vodě nežijí jen vodníci“ 2019

Vážení,

odbor mládeže SÚS spouští 6. kolo přihlášek projektu „Ve vodě nežijí jen vodníci“.

Projekt je směrován na pomoc MO, potažmo rybářským kroužkům, v náboru dětí a je koncipován jako dlouhodobý. Lze ho opakovat vícekrát, například k zahájení školního roku, či rybářského kroužku.

Na projekt jsme zažádali o dotaci Středočeský kraj. V případě její přidělení vás budeme o podmínkách a způsobu vyúčtování informovat.

Projekt „Vodníků“ se uskuteční i bez ohledu na dotaci. Každopádně zůstává v platnosti, jako i v jiných letech, podmínka písemné zprávy včetně fotografií, která bude publikována v mediích SÚS.

Termín podání přihlášek k akci a provedení akce je od 9. 4. do 30. 6. 2019.

Přihlášky je nutné zaslat nejpozději 14 dní před konáním akce na adresu sekretariátu SÚS, e-mail: sekretariat@crs-sus.cz.

Více informací poskytne sekretariát SÚS nebo přímo garant projektu a vedoucí odboru mládeže SÚS pan Jiří Eichler – mladez@crs-sus.cz.

Přihláška „Vodníci“ – Jaro 2019

Jiří Eichler, vedoucí odboru mládeže SÚS