Stanovy Českého rybářského svazu, z. s.

V příloze Vám přinášíme Stanovy Českého rybářského svaz, z. s. v plném znění, jak byly schváleny XVI. Republikovým sněmem ČRS dne 26. 11. 2016.

Najdete je na tomto odkazu: https://www.rybsvaz.cz/download/legislativa/stanovy_XVI_snem.pdf