Spolupráce s ochranou přírody

Sekretariát ČRS SÚS spolu s předsedou a hospodářem územního svazu v souladu se zněním stanov na základě smluvního vztahu provedli dne 23. 9. 2015 ichtyologický průzkum a odlov nežádoucích druhů ryb v NPP V jezírkách v blízkosti obce Sokoleč na rozhraní okresů Kolín a Nymburk. Odlov proběhl za účasti Ing. Mgr. Martina Klaudyse krajinného ekologa  z AOPK ČR, KS Praha a střední Čech a pod odborným dohledem Prof. RNDr. Lubomíra Hanela, CSc., vedoucího  Správy CHKO Blaník. 

3Odlovu se zúčastnili rovněž zástupci nejbližší MO ČRS z Nové Vsi, kteří dokonale znali zkoumanou lokalitu. Odlov byl naplánován optimálně. Za běžného stavu vody by se jednalo o nelehký úkol. Po letošním přísušku, kdy nejmělčí ze tří tůní úplně vyschla, střední snížila svou výměru na třetinu a největší s výměrou cca 0,3 ha byla broditelná, takže připravená loď zůstala nevyužitá.

Po vyplašení skupiny hodujících volavek, odlov započal v ranních hodinách položením podložní sítě na největší tůni. Následovalo proškolení lovecké čety a 7elektroodlov na prostřední z tůní. Zklamání lovící čety i pracovníků ochrany přírody neznalo mezí. Očekáván byl karas obecný, realita karas stříbřitý. Monokultura se dvěma ročníky. Tůň byla opakovaně prolovována s cílem redukovat tento nepůvodní druh ryb na nulovou hodnotu. Odloveno cca 600 ks karasa stříbřitého o hmotnosti 9 kg.

Po krátké přestávce se elektrolovná četa přesunula k velké tůni, kde nejprve elektolovem zkoušela odlovit rybu z pobřežních partií, které byly zarostlé rákosem a protkány větvemi napadaných stromů. Po prolovení okrajků došlo k natláčení ryb 4na podložní síť (15×20 metrů). Vyzvednutí podložky komplikovalo velké množství napadaných větví, ale zadařilo se a tůň ukázala, co skrývá. Podařilo se odlovit 35 kg karasa stříbřitého, 1 kus kapra obecného(0,05 kg) a několik kusů karasa obecného. Odlovené ryby vykazovaly mimořádně špatný tělesný rámec, byly extrémně vyhublé.

Předmětem dohody s AOPK byla možnost odvozu odlovených ryb do našich rybářských revírů. Bohužel v tomto konkrétním případě jsme násadu nezískali, odlovený karas poslouží jako potravní ryba. Podstatnější, než získání násady je 6však navázání a prohloubení spolupráce s orgány ochrany přírody. Naše zájmy se setkávají, prolínají a je žádoucí, aby při podobných akcích našli sportovní rybáři a ochrana přírody společnou řeč a v době, kdy ve volných vodách díky predátorům a rozkolísaným průtokům mizí původní druhy ryb, podnikli společně kroky k jejich udržení a záchraně.

2