Rybáři ze Smečna zarybňovali revír Slatina 1

Rybáři z MO Smečno v úterý, 14. 9., zarybňovali revír 411 184 Slatina 1 z vlastní výroby. Do revíru nasadili kapry a bílou rybu.

Nasazeni byli kapři K2-3 – 300 kg a bílá ryba (plotice, perlín) – 50 kg.

Kontrolu nakládky ryb, vážení i nasazení do revíru provedl místopředseda SÚS Jiří Novák, který zpracoval protokol včetně fotodokumentace.

(šam)