Reportáž ČT o pilotním projektu SÚS a Policie ČR

Včera Česká televize ve Zprávách z regionu odvysílala reportáž o pilotním projektu Středočeského územního svazu a Policie ČR zaměřeném na ochranu revírů. 

Záměrem je těsnější spolupráce a větší informovanost, která povede k lepší ochraně rybářských revírů, jež jsou pod stále intenzivnějším tlakem organizovaných pytláckých skupin. Těsnější spolupráce umožní stíhat závažná porušení rybářské legislativy v rámci trestního řízení a neodkládat je jako přestupky.

K tomu by nám měl pomoci nově upravený sazebník pro stanovení hodnoty ryb ulovených při neoprávněném lovu (pytláctví) v rybářských revírech a rybníkářství, dále sestavení seznamu soudních znalců z oboru rybníkářství, rybářství, vodního hospodářství, vše bylo již ve spolupráci s Radou ČRS splněno.

Nyní bude probíhat výměna kontaktů na členy RS dle jejich působnosti ve vztahu k obvodním oddělením PČR ve Středočeském kraji, policie rovněž dostala GPS souřadnice rybářských revírů v SÚS s kontakty na jejich uživatele.

Proběhne proškolení členů RS a hospodářů, o ocenění upytlačených ryb např. z hlediska genofondu, chovného hejno a trofejních ryb atd.

Dojde i k revizi a případné úpravě stávající hlášenky o přestupku na úseku rybářství vyplňované RS.

Celý tento projekt bude spuštěn v průběhu jarního období.

Odkaz na reprotáž, která začíná v čase 7:01 min.: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/218411000140213-udalosti-v-regionech/

Na závěr nám dovolte uvést na pravou míru dvě věci z reportáže:

1) chybná funkce u Dušana Hýbnera, v reportáži uvedeno, i přes obdrženou vizitku, předseda ČRS, samozřejmě správně předseda ČRS SÚS.

2) chybně redaktorkou vyřčená částka 900 kč za jednoho kapra, myšleno za jeden kg u kapra v kategorii remontní a generační v již zmíněném sazebníku, což znamená: upytlačený 10 kg generační kapr může být ohodnocen částkou 9 000 Kč, což už je kvalifikováno jako trestný čin.

Ukázka jedné strany sazebníku ke stanovení hodnoty upytlačených ryb:

Redakce SÚS