První letošní oceněný Nejlepší rybářský kroužek SÚS je z Brandýsa a vedoucí Milan Šulc

Již potřetí ocenil odbor mládeže našeho územního svazu Nejlepší rybářský kroužek SÚS a jeho vedoucí. Prvním oceněneným se letos stal rybářský kroužek MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a jeho vedoucí Milan Šulc.

Kritérií bylo několik, důraz byl především kladený na všestrannost kroužku, to znamená, zda děti chodily k vodě i do učebny, účastnily se co nejvíce akcí pro mládež v rámci SÚS, ale i v okolních organizacích. Sledujeme celoročně jejich práci i prezentaci v okolí, jak svou činnost ukazují i směrem k rybářské i nerybářské veřejnosti. Všímali jsme si nejen jejich činnosti v terénu či v učebně, ale také v mediích a na sociálních sítích.

Rovněž jsme sledovali, jak si počínají vedoucí kroužků, neboť děti mají totiž v kroužcích různé zájmy – někdo chce pouze chytat, jiný zase závodit, někdo má rád mušku či feeder, jiný zase přívlač či plavanou a na vedoucím je, aby vše rozumně skloubil a připravil program tak, aby zaujal všechny.

Při listopadovém hlasování v odboru mládeže nebylo jednoduché rozhodnout o nejlepších pro letošní rok. Prvním oceněným se nakonec stal rybářský kroužek MO Brandýs nad Labem a jeho vedoucí Milan Šulc.

Milan s dětmi nejenže celý rok navštěvuje různé akce v rámci kraje, ale i všestranně zapojuje plavanou i přívlač, mušku a pravidelně jeho svěřenci chodí na rybník Kralovický v Brandýse nad Labem, kde loví nejen kapry, ale v zimním období pstruhy.

Proto jsme jejich předvánoční kroužek navštívili s předsedou SÚS Dušanem Hýbnerem, abychom všem v kroužku poděkovali za jejich práci a zaslouženě je odměnili. Kroužek na svoji jakoukoli volnočasovou aktivitu získal šek na 10 000 korun, vedoucí kroužku pak na jakoukoli svoji volnočasovou aktivitu šek na 5 000 korun.

Děkujeme za odvedenou práci a blahopřejeme!

Jiří Eichler, vedoucí mládeže SÚS