Proběhla další kontrola krajské rybářské stráže

Dne 13. 7. 2018 proběhla kontrola krajské rybářské stráže za použití člunu pro RS MO Mladá Boleslav. Kontroly se zúčastnili členové RS s celokrajskou působností Radek Zahrádka jako vůdce plavidla a Dušan Hýbner. Kontroly se i zúčastnilo na vlastní žádost zpravodajství TV Barrandov, zpravodajové s námi vydrželi po celou dobu kontroly. Kontrola byla zahájena v 18.00 hodin a ukončena v 02.30 hodin ráno.

Zkontrolovány byly rybníky SÚS Dvorce a Smilovice, dále pak celý úsek Labe č. 411 050, kde v současné době platí výjimka na 24 hodinový rybolov a úsek Labe č. 411 049 od počátku revíru při vtoku z Borecké tůně až ke zdymadlu Kostelec nad Labem.

Během kontroly bylo nahodile zkontrolováno 54 lovících. Čtyři lovící byly poučeni o zákazu stanování a rozdělávání ohňů ve volné přírodě v souladu se zákonem na ochranu přírody a krajiny ČR. Dále bylo provedeno poučení 6 lovících o řádném zapisování úlovků.

Byly zadrženy čtyři povolenky, dvě za nedodržení denní doby lovu a nezapsaného příchodu k vodě, s neosvětlením lovného místa. Zbývající dvě povolenky pak byly lovícím zadrženy za lov na tři pruty.

Dušan Hýbner pak v sobotu 14. 7. vykonal rychlou kontrolu Berounky, kde je jako vedoucí na dětském rybářském závodě. I zde to skončilo zadržením povolenky, kdy dotyčný chytal na revíru SÚS s povolenkou ÚS města Praha, lov na 3 pruty a nezapsán příchod k vodě. 

V pravidelných kontrolách na všech revírech v SÚS budou členové RS s celokrajskou působností ve spolupráci s RS MO pokračovat i nadále.

O kontrole bude dnes od 18.30 hod na TV Barrandov ve zprávách reportáž.

Všem lovícím, kteří dodržují na našich revírech pořádek a loví dle platných předpisů děkujeme, stejně jako všem aktivním členům RS, co chrání náš společný majetek.

Dušan Hýbner, Radek Zahrádka