Při noční kontrole revírů MO Kolín se podařilo chytit pytláky

V neděli 12. 7. 2015 proběhla v časných ranních hodinách kontrola revírů ČRS MO Kolín rybářskou stráží, a jak celá akce probíhala, se dočtete v následujících řádcích.

1Namátkové kontroly revírů MO se kromě rybářské stráže účastnil také člen stráže přírody, člen dozorčí komise MO Kolín a nezúčastněná osoba, kterou byl adept na RS. Akce proběhla od 03.00 hod.. Hned na počátku kontrolní orgány na břehu Labe nad Kolínem zjistili, že dva zde lovící cizinci ve věku 30 až 40 let, nemají žádné povolení k lovu ryb. Nejenže lovili ryby, ač by neměli, ale přímo na břehu řeky u svého stanu rozdělali během jediné noci dvě ohniště, do kterých jako palivo použili z opodál vzrostlého staletého dubu větve, na nichž bylo ještě zelené listí. Kolem místa svého pobytu dokázali udělat neskutečný nepořádek tvořený PET lahvemi, skleněnými lahvemi od alkoholu a dalšími „skvosty“.2

Poté, co byli oba probuzeni, nejevili žádné známky překvapení, ale kontrolujícím rovnou řekli, že je kontrola nezajímá, protože není nikomu nic do toho, jak se u vody chovají. Nepořádek si odmítali na místě uklidit, odmítli prokázat svojí totožnost a ve chvíli, kdy člen rybářské stráže přistoupil k zabavení rybářských udic, došlo málem k fyzickému konfliktu, který následně „pouze“ vygradoval vulgaritami vůči kontrolujícím. Kdyby nepříčetného pytláka nezastavil druhý z povedené dvojice, ke konfliktu by došlo zcela jistě, neboť dotyčného nezajímalo vůbec nic, což bylo, soudě podle prázdných lahví, zřejmě zapříčiněno množstvím vypitého alkoholu.

Nezbylo nic jiného, než přivolat hlídku PČR, která se dostavila během krátké doby a poskytla potřebnou součinnost při ztotožnění osob. Ještě před jejím příjezdem se agresívnější z obou mužů zavřel do stanu a nebylo jasné, s čím tam manipuluje. V té chvíli byli kontroloři maximálně obezřetní.

4Chování obou můžu bylo ukázkou naprosté arogance k našim zákonům a předpisům, k lidem a k přírodě. Ještě štěstí, že kontrolu prováděli tři účastníci ve věku kolem 30 let a v dobré fyzické kondici.

Zjištěná protiprávní jednání budou v co nejkratší době odevzdána příslušnému správnímu orgánu k dořešení, včetně zadrženého vybavení.

Následně se kontrola revírů přesunula na pískovnu Samberk, kde byla kontrolována řada ohleduplných rybářů, bez zjištění jakýchkoliv závad.3

Bohužel, i zde bylo objeveno jedno lovné místo s nepořádkem v celém jeho okolí, na několika desítkách metrů čtverečních. Tento nepořádek stihli vyprodukovat dva rybáři, když jejich odpadky plavaly i ve vodě. Oběma rybářům byly na místě odebrány povolenky.

Celou kontrolní akci lze hodnotit jako úspěšnou, ať již s ohledem na odhalené pytláky, ale především z toho, že drtivá většina rybářů se u vody chovala bez zjištěných závad.

6Chtěli bychom všechny lovící na našich revírech upozornit, že kontroly rybářskou stráží budou pokračovat, a že ze strany RS bude nulová tolerance při obdobných zjištěních tak, jak tomu bylo doposud.

Velmi si ceníme všech, kteří se chovají u vody ohleduplně a s rozumem.

Petrův zdar!

Jiří Krouza, místopředseda ČRS MO Kolín