Při dnešní kontrole na Labi byly zadrženy dvě povolenky a Poříční policií uděleno 7 blokových pokut

Spolupráce naší rybářské stráže s celokrajskou působností a Poříčním oddělením Labe v Nymburce pokračuje. Dnes byl zkontrolovaný úsek Labe od elektrárny v Nymburce až po zdymadlo v Kostelci nad Labem.

20170916_092655Kontrolou tak prošly revíry MO Nymburk č. 411 053 Labe 21, MO Čelákovice č. 411 051 Labe 19, MO Brandýs nad Labem č. 411 050 Labe 18, MO Kostelec nad Labem č. 411 049 Labe 17

Za RS s celokrajskou působností SÚS kontrolu provedli Dušan Hýbner a Milan Štěpnička, za Poříční policii Nymburk inspektor praporčík Michal Gajdoš a podpraporčík Martin Rafaj.

20170916_112543Kontrola byla provedena s pomocí policejního člunu. Byla zahájena v 8.30 hodin a ukončena před 17 hodinou.

Hlavním cílem kontroly bylo zjištění fungování 24 hodinového rybolovu, který je na základě výjimky MZe povolen na revírech Labe 18 a Labe 19, zejména pak pořádku na lovných místech.

20170916_103655Dalším cílem kontroly byly zápisy úlovků do sumáře úlovků a docházek. Poříční policie se pak zaměřovala na dodržování plavebního řádu ze strany lovících rybářů a ostatních účastníků plavebního provozu.

Během společné kontroly bylo zkontrolováno 38 lovících, kontroly lovících byly prováděny v celém úseku nahodile. Při kontrole byly RS zadrženy dvě povolenky k lovu. V obou případech šlo o nezapsané, ponechané ryby stanoveným způsobem dle zákona č. 99/2004 Sb. O rybářství a jeho prováděcí vyhlášky. Další čtyři drobné přestupky 20170916_143712byly vyřešeny domluvou.

Poříční policie pak udělila lovícím rybářům 7 blokových pokut za porušování plavebního řádu, kdy šlo hlavně o zavážení trhacích bójek za jednu třetinu toku, nepovolený vjezd plavidel do prostoru zdymadel a komor.

Celkově lze kontrolu hodnotit pozitivně, zejména pak pořádek na všech kontrolovaných lovných místech. Víme, že tomu tak nemusí být všude, ale zde byl všude pořádek a čisto, za což všem lovícím děkujeme.

20170916_104001Byla to již čtvrtá kontrola RS s celokrajskou působností za letní období těchto revírů s udělenou výjimkou na 24 hodinový rybolov. Při žádné z nich jsme nezjistili závažné nedostatky, které by se nějak lišily od revírů, kde udělená výjimka na 24 hodinový rybolov není. Výjimky na těchto revírech fungují, za což si zaslouží poděkování MO, které na těchto revírech hospodaří a jejich členové RS.

20170916_142836Co se nám však dnes nelíbilo, byly početné zápisy členů RS pod neúplné zápisy v sumáři úlovků a docházek. Apelujeme tímto na všechny členy RS, než stvrdíte provedenou kontrolu razítkem do úlovkového lístku lovícího, seznamte se řádně s jeho obsahem a případné nedostatky ihned odstraňte. Není nic horšího, než vidět neúplný sumář úlovků a v něm po evidentním přestupkem razítko RS se zkratkou bez závad, jako tomu bylo dnes v mnoha případech.

Děkujeme touto cestou Poříční polici za výbornou spolupráci a vám lovícím přejeme mnoho krásných podzimních chvil u našich revírů a bohaté úlovky.

Za RS s celokrajskou působností Dušan Hýbner a Milan Štěpnička

20170916_090542 20170916_091126 20170916_092702 20170916_112249 20170916_11234420170916_100156