POZOR! Už jen 10 dní se můžete přihlásit do soutěže Středočeský šupináč. Tak neváhejte!

Už jen 10 dní máte na to, abyste se přihlásili do soutěže „Středočeský šupináč 2016“. Uzávěrka soutěže je 15. 9. 2016 do 22.00 hodin.

Screenshot 2016-09-05 07Na vítěze čekají hodnotné ceny, neboť ti si odnesou poukazy na libovolný nákup rybářského zboží v ceně 15 000, 10 000 a 5 000 plus krajské povolenky na rok 2017.

Soutěž pořádá Středočeský kraj ve spolupráci s ČRS, z. s., SÚS.

Středočeský šupináč 2016

Pravidla soutěže „ Středočeský šupináč“:

1. Soutěž proběhne od 07,00 hod. 11. 10. 2015 do 22,00 hod. 15. 9. 2016.
2. Soutěže se může účastnit kdokoliv s trvalým pobytem na území Středočeského kraje.
3. Soutěžící musí být držitelem platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu na revírech ČRS kdekoliv na území Středočeského kraje.
4. Ryba musí být ulovena v rybářském revíru, jehož uživatelem je ČRS a dále celý rybářský revír musí být na území Středočeského kraje.
5. Ryba nesmí být ulovena zakázaným způsobem lovu dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství v platném znění (to neplatí, pokud byla pro revír udělena výjimka orgánem státní správy rybářství).
6. V případě, že lovící bude mladší 15-ti let, bude zastupován alespoň jedním zákonným zástupcem.
7. Ulovená ryba musí být v den ulovení, nejpozději však následující den, vyfotografována s přiloženým metrem tak, aby z čitelné stupnice byla patrna míra ryby.
8. Při posuzování úlovku budou hodnocena následující kritéria:logo_100
a) délka
b) hmotnost
c) vzhled
9. Soutěž bude rozdělena do 4 kategorií:
I. kapr, karas, cejn, parma, podoustev, tolstolobik a amur
II. sumec
III. dravci a úhoři – štika, candát, bolen, úhoř
IV. ostatní – okoun, lín, perlín
IMG_485010. Pětičlennou hodnotitelskou komisi jmenuje náměstek hejtmana Středočeského kraje.
11. Hodnotitelská komise stanoví celkové pořadí v soutěži na základě výsledků z hodnocení v jednotlivých kategoriích.
12. Přihláška do soutěže musí obsahovat : jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, telefon, číslo rybářského revíru, druh ryby, její délku, hmotnost, datum a čas ulovení, fotografii úlovku v porovnání s přiloženým metrem tak, aby z čitelné stupnice byla patrna míra ryby.
13. Přihlášky do soutěže je nutno zaslat na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (na obálku uveďte – „Středočeský šupináč“ – neotvírat).
14. Uzávěrka podávání přihlášek je dne 15. 9. 2016.
15. Za první místo v soutěži náleží výherci bezplatná povolenka (celosvazová na rok 2017) a dále nákup libovolného rybářského sortimentu ve vybraných prodejnách v hodnotě 15 000 Kč.
16. Za druhé místo v soutěži výherci náleží bezplatná povolenka (krajská – dle členství v MO, na rok 2017) a dále nákup libovolného rybářského sortimentu ve vybraných prodejnách v hodnotě 10 000 Kč.
17. Za třetí místo v soutěži náleží výherci bezplatná povolenka (krajská – dle členství v MO, na rok 2017) a dále nákup libovolného rybářského sortimentu ve vybraných prodejnách v
hodnotě 5 000 Kč.
18. Za čtvrté místo až třicáté místo v soutěži obdrží výherce věcnou cenu.
19. Vyhodnocení a předání cen se uskuteční na výstavišti v Lysé nad Labem při příležitosti konání Středočeských dožínek 2016.