Pomozte při sčítání kormorána velkého

 

Chtěli bychom Vás, vážení kolegové, sportovní rybáři touto cestou požádat o spolupráci při čtyřech sčítacích akcích kormoránů velkých na jednotlivých nocovištích na území ČR a to v termínech:

1. v měsíci listopadu 15. – 16. 11. 2014
2. v měsíci prosinci 13. – 14. 2014
3. v měsíci lednu 17. – 18. 2015 (hlavní sčítání)
4. v měsíci únoru 14. – 15. 2. 2015
5. v měsíci březnu 14. – 15. 3. 2015

Více naleznete v přiložené metodice:

Metodika sčítání kormorána velkého na nocovištích

Formulář pro sčítání kormorána

Metodika sčítání kormorána velkého na nocovištích v pdf

Metodika sčítání kormorána velkého na nocovištích 2014

Metodika sčítání kormorána velkého na nocovištích 2014