Plán práce odboru LRU SÚS na rok 2018

Účelem tohoto plánu práce je specifikovat, shrnout a časově plánovat činnost odboru s cílem plně zabezpečit sportovní rybolovnou činnost SÚS ve vazbě na program tohoto odvětví činnosti ČRS.

 1. Schůzová  činnost
  1. Zasedání odboru – dle potřeby zabezpečování činnosti LRU a běžné administrativy (1x v ročně na jaře 2018) a naplánovat kalendář akcí SÚS. Probíhá formou schůzí sekce PLAVANÁ, dále sekce MUŠKA – PŘÍVLAČ, FEEDER a sekce položená.
                                                                                                                                 T: únor – březen
  2. Účast delegovaných zástupců sekcí odboru SÚS v sportovních odborech Rady ČRS s úkolem podporovat, pozitivně ovlivňovat metodická, organizační a sportovně technická rozhodování sportovních odborů. Dále oboustranně přenášet potřebné informace   
    do všech secí.                                                                                                                                                                                                                             T:                                                                                                                                           T: celoročně
  3. Aktivní účast předsedy odboru při práci výboru SÚS v zájmu plnění poslání LRU a jeho dalšího rozvoje. Zabezpečování s tím spojené běžné administrativy odboru LRU.
                                                                                                                                  T: celoročně
 2. Řízení sportovních soutěží LRU – SÚS
  1. Udržování optimálního systému soutěží a výběru reprezentantů SÚS ve všech sportovních disciplínách.                                                                                                                                                                                                                             T: celoročně
  2. Vytváření a aktualizace organizačních předpisů pro závodní činnosti SÚS zejména ve formě dokumentu Závazná ustanovení odboru LRU.
                                                                                                                                  T: celoročně
  3. Sestavení kalendáře soutěží SÚS s ohledem na sportovní kalendáře Rady ČRS.
                                                                                                                                  T: do jarního zasedání odboru

Materielní a technická podpora soutěží (zajištění vah, měřících korýtek, cen, pohárů, diplomů apod.)  T: celoročně

                                                                                                                                                       

  1. Sledování správnosti výsledků dodržování závodních a soutěžních řádů pro danou sekci i trvale platných vnitřních předpisů SÚS. Schvalování a vyhlašování výsledků. Výběr reprezentantů SÚS  a organizace jejich účasti ve vyšších soutěžích ČRS včetně konečného vyhodnocení účasti.

                                                                                                                                         T: celoročně

  1. Provádění potřebných finančních operací spojených s činností LRU v rámci rozpočtu SÚS.
                                                                                                                                T: celoročně
  2. Případnou aktualizaci metodiky pro proplácení nákladů SÚS

                                                                                                                                         T: celoročně

  1. Dohlížet na održování kodexu závodníka

                                                                                                                                         T: celoročně

 1. Výběr a řízení trenérů podle aktuelní situace potřeby v roce 2018                     T: celoročně
 2. Mezinárodní styky SÚS
  1. Výběr závodních družstev a trenérů, vedoucích, doprovodu
  2. Stanovení sportovně technického cíle a poslání
  3. Vyhodnocení sportovních výsledků akce
                                                                                                                   T: do jarního zasedání
 3. Metodická činnost
  1. Získávání aktuelních informací z oboru LRU
  2. Předávání pokynů k provádění soutěžní činnosti v MO
  3. Předávání aktuelních informací o dění v ČRS zejména ve vztahu k LRU
                                                                                                                 T: celoročně
 4. Spolupráce s dalšími odbory SÚS
  1. Poskytování informací, administrativních a jiných odborných materiálů z oboru LRU.
  2. Začleňování mládeže do soutěží pořádaných odborem LRU, především organizování soutěží v kategoriích U 15, U 20, U 25 a Ženy
                                                                                                               T: celoročně
 5. Směřování činností LRU ve funkčním období 2014 – 2018
  1. Stabilizace klimatu uvnitř kolektivů závodní činnosti SÚS v podmínkách dalšího vývoje uvnitř ČRS.
  2. Rozšiřování a zkvalitňování členské základny závodního rybolovu zejména s ohledem na úroveň dosahovaných výsledků jednotlivých reprezentačních družstev SÚS.
  3. Další rozšiřování členské základny v kategoriích U 15, U 20, U 25 a Ženy.
  4. Spolupráce s odborem mládeže a vytvářet podmínky pro nábor dětí do LRU.
  5. Vytvoření prezentace na konferenci.
  6. Propagace sportu a mládeže v SÚS

 

Radek Zahrádka