Osvobození od soudních poplatků

V souvislosti s nutností splnit náležitosti NOZ (89/2012 Sb.) mohou MO využít novelu zákona 549/1991 Sb. o soudních poplatcích.

Dne. 29. 12. 2014 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 335/2014 Sb., kterým se mění zákon o soudních poplatcích č. 549/1991 Sb. To znamená, že neziskové organizace (nově – spolky) jsou opět osvobozeny od povinnosti platit soudní poplatky.

Platnost nové úpravy je ale omezena jen na 18 měsíců, pak už by měl otázku soudních poplatků vyřešit zákon o statusu veřejné prospěšnosti.