Nová razítka Rybářské stráže již putují do MO

Středočeský územní svaz (SÚS)  po vyhodnocení sumarizace povolenek v minulých letech konstatoval špatnou čitelnost a průkaznost záznamů rybářských stráží, kterými se podepisují při realizaci kontrol Vás, spořádaných rybářů, u našich rybářských revírů. 

???????????????????????????????„Pro zlepšení čitelnosti a zjednodušení života stráží jsme zástupcům organizací na hospodářském vyrovnání v roce 2014 nabídli razítka, na kterých je nápis RS a číslo odznaku kontrolujícího,“ uvedl jednatel SÚS Pavel Horáček.

Po vyzkoušení několika desítek typů razítek, velikosti písma na štočku a cenové kalkulaci se nabídka omezila na samobarvící razítko Trodat printy 4908.

Nabídky využilo 67 ze 103 místních organizací. Pro úplnost dodáváme, že pět organizací již používá razítka vlastní. Zbývající MO, zejména ty nejmenší a hospodařící samostatně, hodlají řešit zápisy kontrol RS vlastním způsobem.

V tuto dobu probíhá distribuce razítek k jednotlivým členům Rybářské stráže a je tak velice pravděpodobné, že se lovící při prvních jarních vycházkách s těmito razítky ve svých úlovkových lístcích, po kontrole RS, seznámí.

„Při počtu 670 razítek, kterými byli vybaveni strážní, se jedná o pravděpodobnost téměř ???????????????????????????????hraničící s jistotou,“ dodává jednatel.

Při kontrole však nestačí pouze otisknout razítko, strážní rukou dopíší stav kontroly, např. bez závad.

A pro ty z Vás, které zajímá cenová náročnost.

Poptáváno bylo celkem 700 ks razítek (zbývající nevydané kusy bez štočku s číslem RS budou dočasně skladem na sekretariátu SÚS pro nově ustanovené členy RS v nejbližším časovém období). Nabídkové ceny se s ohledem na množství pohybovaly od 166 do 323 korun vč. DPH.

Jako cenově nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy AK. Cena včetně štočku s číslem RS a dodávkou do sídla sekretariátu SÚS činila 166 korun.

Razítka hradí z rozpočtu sdruženého rybolovu ČRS SÚS, menší měrou místní organizace. Ty ve sdruženém rybolovu se budou na razítkách podílet částkou 30,- Kč, samostatně hospodařící pak celou částkou.