Nedoporučujeme rybolov na nádrži Selná!

Informace pro držitele pstruhových povolenek, kteří hodlali v květnu 2016  navštívit nádrž Selná, která je součástí rybářského revíru 413 002 Brzina 1.

Od pondělí 2. 5. 2016 dochází na nádrži k hynutí ryb otravou.

K dnešnímu dni MO Sedlčany již asanovala 180 kusů lososovitých ryb a úhyn nahlásila Policii ČR a  místně příslušným orgánům ochrany.

Na nádrži sice není zakázán rybolov, ale pravděpodobnost úlovku je do dalšího, mimořádného zarybnění, velice nejistá.

Zájemcům o rybolov doporučujeme navštívit nepostižený hlavní tok Brziny, solidně zarybněný revír  Mastník 2, nebo Mastník 4.